Försöket med tvåårig förskoleundervisning

 Den uppföljande utvärderingen av barn födda 2017 genomförs på verksamhetsställen för förskoleundervisning 25.9.—13.10.2023.

 Utvärderingen genomförs på samma sätt som hösten 2022. Vi kommer att skicka det första infobrevet som du kan också hitta nedan till verksamhetsställena i juni. Utbildningen om utvärderingen finns redan tillgänglig, men observera att datumen för hösten inte ännu har uppdaterats. I övrigt är materialet aktuellt.

 Om kontaktpersonen i ditt verksamhetsställe har ändrats eller du vill lägga till en ny kontaktperson, skicka ett meddelande till forskargruppen på eskarikokeilu@vatt.fi.

Du kan bekanta dig med innehållet i utvärderingen och testa utrustningens funktionalitet här.

Tidtabellen

Tidtabellen är slutlig när det gäller datum för utvärderingarna, men kan uppdateras i andra avseenden.

 • före 1.9.2023: kommunernas kontaktpersoner kontrollerar försöksregistret
 • före utvärderingarna: utvärderarna genomgår utbildningen för utvärderingen
 • 8.9.2023: verksamhetsställena får barnspecifika inloggningskoder till utvärderingen
 • före 18.9.2023: verksamhetsställena skickar uppgifter om eventuella saknade barn till forskningsgruppen för att skapa inloggningskoder
 • 25.9.—13.10.2023: utvärderingen av barnens färdigheter
 • 16.—27.10.2023: möjlighet till kompletterande utvärderingar (t.ex. på grund av frånvaro)
 • december 2023: förskolegrupper får en gruppinformationsenkät för att ta reda på t.ex. gruppens storlek och lärarens uppgifter
Utbildningsvideor

Utbildningsvideon har inte uppdaterats med tidtabellen för hösten 2023. Dessutom kommer lärares bedömning av barnens sociala färdigheter att fyllas i under den faktiska utvärderingsperioden 25.9.-13.10.2023. I alla andra avseenden är utbildningsvideon aktuell.

UTBILDNING FÖR KOMPETENSBEDÖMNING AV BARN

ETT EXEMPEL PÅ KOMPETENSBEDÖMNING

Kontaktuppgifter

I frågor gällande utvärderingarna, utbildningen samt allmänna frågor om försöket med tvåårig förskoleundervisning ber vi er kontakta forskningsgruppen antigen via e-post eller via telefon.

 • eskarikokeilu@vatt.fi
 • 029 551 9556

I frågor gällande utrustningskraven och ViLLE-plattformen ber vi er kontakta Åbo universitetets Center för inlärningsanalys ViLLE-team antingen via e-post eller via telefon.

 • villeteam@utu.fi
 • 029 450 4666
Saknade koder

Utvärderingen genomförs med alla barn födda 2017 i ditt verksamhetsställe, om ditt verksamhetsställe inte har instruerats att endast genomföra utvärderingen med utvalda barn. Om koder för barn saknas i den lista som skickats till ditt verksamhetsställe och du inte redan har fått en skyddad e-post om detta, vänligen skicka en begäran till eskarikokeilu@vatt.fi.

Ange ”Saknade koder” i rubriken för e-posten. Du får som svar instruktioner och en blankett (som också kan laddas ned här) för att fylla i de saknade barnens uppgifter. Var uppmärksam på att fylla i blanketten noggrant. Uppgifterna läses automatiskt, så fyll i alla begärda uppgifter för varje barn. Uppgifterna om de saknade barnen måste skickas in senast måndagen 18.9. Vi skickar de saknade koderna till den adress som du har angett på blanketten 19.9.

 • eskarikokeilu@vatt.fi