Matikkakeitaat

Tervetuloa Matikkakeitaalle löytämään uudenlaisia ideoita matematiikan opettamiseen ja oppimiseen alakoulussa. Matikkakeitaalla tutkitaan erilaisia ratkaisutapoja ja avataan silmät kaikkialla olevalle matematiikalle. Matikkakeitaan kaikki osiot tukevat joustavan matemaattisen ajattelun opettamista ja oppimista. 

Toisin kuin monilla muilla ViLLE-kursseilla, tehtäviä ei ole tarkoitus ratkoa itsenäisesti omaan tahtiin, vaan opettajan ohjauksessa ja ryhmässä keskustellen. Apuna käytetään mm. kynää, paperia ja kameraa. Keitaiden eri osiota ei ole myöskään tarkoitus käydä läpi yhdellä harjoittelukerralla, vaan samaan osioon palataan usealla eri oppitunnilla.

Matikkakeitaat on tuotettu osana Matematiikan oppimisen ja opetuksen ekosysteemi (MOE) -hanketta ja sen tekijöinä ovat:

Minna Hannula-Sormunen (Turun yliopisto), Laura Järvenpää (Turun yliopisto), Sanni Kankaanpää (Turun yliopisto), Kristian Kiili (Tampereen yliopisto), Tomi Kärki (Turun yliopisto), Antero Lindsted (Tampereen yliopisto), Eetu Mallat (Tampereen yliopisto), Jake McMullen (Turun yliopisto), Saku Määttä (Turun yliopisto), Riikka Palkki (Turun yliopisto), Pauliina Salonen (Turun yliopisto), Jari Sorvari (Turun yliopisto) ja Dimitri Tuomela (Turun yliopisto).


Matikkakeidas 1.–2. luokka

1.–2. luokan oppilaille suunnattu Matikkakeidas julkaistaan myöhemmin vuonna 2024.

Matikkakeidas 3.–4. luokka

3.–4. luokan oppilaille suunnattu Matikkakeidas julkaistaan myöhemmin vuonna 2024.

Matikkakeidas 5.–6. luokka
 1. Maailma matikkalasein
  Maailma matikkalaisen -osiossa nostetaan katse oppikirjoista ja tarkastellaan omaa ympäristöä ja arkea matikkalasit silmillä. Huomataan, että matematiikkaa on kaikkialla!
   
 2. Etsivätoimisto
  Etsivätoimistossa opitaan omista ja toisten virheistä ja keskitytään matemaattisten käsitteiden ja symbolien ymmärtämiseen. Etsivätoimistosta löytyy vertailu-, väittämä- ja pränkkitehtäviä sekä kriittisyyteen kannustava MediaWatch-peli.
   
 3. Keittiö
  Keittiössä ratkotaan arjen matemaattisia pulmia tehtävävideoilta. Pulmia pohditaan aluksi pareittain ja lopuksi jaetaan ideoita ja kysymyksiä koko luokan kesken. Keittiöstä löytyy esimerkkivideoita opettajan ja oppilaiden keskustelusta tehtävien eri vaiheissa.

 4. Peliluola
  Peliluolassa syvennytään pelien avulla rationaalilukuihin ja sukelletaan erilaisten ratkaisutapojen maailmaan. Peliluolassa harjoitellaan matemaattista oveluutta ja perustelemista peleissä (Number Navigation Game, Number Trace ja NanoRoboMath).

Näin pääset alkuun Matikkakeitaalla

 • Tervetuloa Matikkakeitaalle! Täällä harjoitellaan murto- ja desimaalilukuja, matemaattista ryhmätyöskentelyä, matematiikan näkemistä kaikkialla arjessa sekä joustavaa matemaattista ajattelua.

 • Matikkakeidas antaa työkaluja sellaisiin opetussuunnitelman tavoitteisiin, joihin on kirjapainotteisessa matematiikan opiskelussa haastavaa vastata. Kaikki materiaali on vahvasti tutkimusperustaista.

 • Matikkakeitaalla on viisi erilaista osiota. Osiot rakentuvat keskenään eri tavoin ja niiden laajuudet ja tehtävät ovat erilaisia. Onkin tärkeää, että opettaja tutustuu sisältöihin ennen oppituntia. Tehtäviä ei ole suunniteltu tehtäväksi yksin omaan tahtiin ilman opettajan ohjausta. Muista, että koko osiota ei ole tarkoitus käydä läpi kerralla. Älä siis säikähdä, vaikka tekemistä olisi osiossa paljon. 

 • Matikkakeidasta voi hyödyntää vähitellen pitkin vuotta tai vaikka tiiviimmin muutaman viikon ajan. 

 • Aloita Tervetuloa Matikkakeitaalle -osiosta. Tarkemmat ohjeet tervetuloa-osion käyttöön löydät opettajan materiaalista. Tervetuloa Matikkakeitaalle -osion jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Tehtävät eivät ole vaikeusjärjestyksessä ja oppilaiden ajattelun kehittyessä vanhoistakin tehtävistä löytää aina uusia puolia.

 • Jokaisesta osiosta löydät tarkempia vinkkejä opettajalle.

Iloisia oivalluksia ja antoisia keskusteluja yhdessä oppilaiden kanssa!

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön logo