Konsti-hanke

Konstihankkeessa mukana olevat kunnat ovat Uusikaupunki (koordinoi hanketta), Kaarina, Lieto, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen, Raisio ja Sauvo.
Hankkeen kohderyhmä on esi- ja perusopetus.
Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

 • oppimisen tuen kehittäminen ja inkluusio-käsitteen selkeyttäminen
 • varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen palveluiden selkeyttäminen
 • kolmiportaisen tuen rakenteiden selkeyttäminen
 • kolmiportaisen tuen päätöksentekoprosessien ja opetusjärjestelyiden selkeyttämine
 • hyvinvointityön kehittäminen
 • hallintokuntien rajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön toimintamallien kehittäminen
 • tasavertaisten palveluiden ja palvelurakenteen kehittäminen verkoston kuntiin varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • nivelvaihetyön mallintaminen
 • henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • kolmiportaisen tuen ja hyvinvointityön auditoinnin suorittaminen verkoston kunnissa
 • digitaalisten työkalujen kehittäminen ViLLE-ympäristössä


Hankkeen omat sivut löytyvät täältä

Oppimisanalytikan keskus tekee yhteistyötä Konsti-hankkeen kanssa opetuksen ja kolmiportaisen tuen sähköisen materiaalin yhdessä kehittämisessä ja hyödyntämisessä perusopetuksessa.

Näille sivuille tulee lisätietoja opettajille, rehtoreille ja sivistystoimen johdoille hankeyhteistyöstä OAK:n kanssa sekä ohjeistusta ajankohtaisiin tapahtumiin liittyen.

FUNA-arvioinnit syksy 2022

Syksyllä 2022 Konsti-hankkeen osallistujakuntien kouluissa järjestetään FUNA-arvioinnit. Syksyn FUNA-arviointi sisältää kaksi (2) osaa/oppituntia, jotka suositellaan teettämään eri päivinä. Alla olevasta videosta löydät ohjeet kuinka saat ViLLE-oppimisympäristössä FUNA-arvioinnin sisältävät osat haltuusi, kuinka oppilaat pääsevät tekemään FUNA-arvioinnin sekä kuinka pääset tarkastelemaan oppilaiden tuloksia.

Huomioitavaa

FUNA-arvioinnin teettäminen pienryhmissä, erityisluokissa tai -kouluissa:

FUNA-arviointi on suunniteltu yleisopetuksen 3-9-luokkalaisille, joten FUNA-arvioinnin teettämisessä edellä mainituille suositellaan käyttämään opettajan harkintaa. Mikäli oppilaat ovat taidoiltaan 3-9-luokkalaisen tasolla, voi FUNA-arvioinnin teettäminen olla mielekästä. Muussa tapauksessa ei kannattane tätä arviointia teettää.

Yhdysluokissa opiskelevien tapauksessa valitaan opettajakoodia aktivoidessa luokka-asteeksi vaihtoehto “Yhdysluokka”. Yhdysluokka voi tehdä FUNA-arvioinnin yhtenä ryhmänä, eli opettajan ei tarvitse luoda useampaa erillistä ryhmää eri luokka-asteilla opettajakoodia aktivoidessaan.Tuloksia tarkastellessaan opettaja voi verrata kunkin oppilaan suoriutumista yleisopetuksessa opiskelevien oppilaiden keskimääräiseen suoriutumiseen tehtävissä luokka-asteilla 3–9.

S2 ja muut opetuskielitaidottomat oppilaat

Mikäli oppilaalla eri ole opetuskielen (suomi/ruotsi) perushallintaa, ei arviointia ole mielekästä toteuttaa kokonaisuudessaan.

Arviointi sisältää matematiikan perustaitojen tehtäviä, jotka kaikki oppilaat voivat tehdä. Näissä tehtävissä on sanallisten ohjeiden lisäksi ohjeanimaatio tehtävän tekemiseen. Tarvittaessa opettaja voi opastaa oppilasta myös yksilöllisesti, mikäli se on muita oppilaita häiritsemättä mahdollista tehdä.

Lukemisen tehtäviä tai kyselyjä ei ole mahdollista tehdä ilman riittävää kielitaitoa. Näiden tehtävien tekemisen kielitaidoton oppilas voi jättää väliin.

Arvioinnin alussa on lyhyt kysely, missä kysytään myös oppilailta itseltään heidän kielitaidoistaan.

Laitteisto

Jokainen oppilas tarvitsee testin ajaksi käyttöönsä joko tietokoneen tai tablettilaitteen, jossa on toimiva nettiyhteys. Suositeltava näytön koko on leveydeltään vähintään 1024px, joten matkapuhelimilla testiä ei pidä teettää. Kuulokkeita ei tarvita (Kyselyissä on tarvittaessa käytettävissä synteettinen puhe, jolloin kuulokkeet ovat tarpeen). Mahdollisissa yhteys- tai muissa teknisissä ongelmissa ota yhteys oman koulun tai kaupungin it-tukeen.

Arviointitehtävissä on havaittu ongelmia vanhemmilla Applen ohjelmistoversioilla. Mikäli käytät arvioinnissa esimerkiksi iPad-laitetta ja kohtaat ongelmia, päivitä laitteesi ohjelmistoversio uusimpaan. Laite saattaa kuitenkin olla niin vanha, että siihen ei saa viimeisimpiä päivityksiä, joten mikäli ongelma ei ratkea päivityksellä, suositellaan yrittämään toisella laitteella.

Katso ohjeet iPad-ohjelmistoversion päivittämiseen tästä

Syksyn 2022 FUNA-arvioinnin tehtävien esittely

Apulaisopettajan lisääminen FUNA-analytiikkanäkymään

Mitä hyötyä on FUNA-arviointien tekemisestä?