Mikä on ySKILLS?

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme. Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on voimakas vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. ySKILLS tulee sanoista Youth Skills ja sen tarkoitus on vahvistaa ja maksimoida digitaalisen ympäristön positiivisia vaikutuksia.


ySKILLS-projektin tavoitteena on parantaa ja maksimoida tieto- ja viestintätekniikan ympäristön pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia kaikkien lasten hyvinvoinnin moniin osa-alueisiin stimuloimalla sietokykyä parantamalla digitaalisia taitoja.

ySKILLS-projektia kehittää ySKILLS-konsortio, johon kuuluu 15 partneria ja jotka ovat aktiivisessa kanssakäymisessä toistensa kanssa saavuttaakseen projektille asetetut tavoitteet. ySKILLS tuo yhteen johtavat kansainväliset keskukset mediatutkimuksen, viestintätieteen, nuorten tutkimuksen, psykologian, pedagogian, oikeustieteen, neurotieteen ja sosiologian kentiltä.

ySKILLS – käyttäminen koulussa

ySKILLSin tekemiseen ei tarvitse ViLLE-opettajantunnusta, vaan voit teettää kyselyn saatuasi ySKILLS-koodin. Koodi toimitetaan sinulle sähköpostiin. Kun olet aktivoinut koodin, saat sähköpostiisi ySKILLS-kyselyn sisältävän kurssin tiedot. Tälle kurssille oppilaat liittyvät kirjautumalla omilla ViLLE-tunnuksillaan osoitteessa ville.utu.fi. Tarkemmat ohjeet alempana löytyvästä videosta ySKILLS Ohjeet opettajalle.

Opettajan ohjeet

ySKILLS Ohjeet opettajalle