Eskarikokeilun seurantatutkimus peruskouluissa

Tältä sivulta löydät tietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun seurantatutkimukseen kuuluvien arviointien toteuttamiseksi peruskouluissa. Kaikkien tutkimuksen kokeilu- ja verrokkikuntien vuonna 2016 syntyneet lapset osallistuvat syksyllä 2023 ensimmäisen luokan taitojen arviointiin. Tämä sivu on tutkimusryhmän ylläpitämä.

Aikataulu


  • 30.9.2023: Tutkimusryhmä saa tiedon koulun oppilaista Koski-tietokannasta.
  • 13.10.2023: Arvioinnin kirjautumistunnukset toimitetaan rehtoreille.
  • 13.–27.10.2023: Opettajat suorittavat arviointiin perehdyttävän koulutuksen (materiaalit löytyvät myöhemmin tältä sivulta). Rehtorit tekevät tarvittavat päivitykset oppilastietoihin.
  • 30.10.–24.11.2023: Kukin luokka suorittaa arviointitehtävät sopivana ajankohtana kahden oppitunnin aikana. Opettaja täyttää lapsikohtaiset arvioinnit sosioemotionaalisista taidoista.
  • tammikuu 2024: Opettajille ja rehtoreille toimitetaan arviointitulokset nähtäviksi.


Opettajien koulutusmateriaali
Arviointeihin perehdyttävä välttämätön koulutus kestää yhteensä noin 20 minuuttia ja koostuu seuraavista osista:
  1. Yleinen arviointikoulutus (14 minuuttia), Materiaali PDF-muodossa
  2. Opettajan ohjeistus arviointituntien toteutukseen (5 minuuttia)
Perehdy näihin lisäohjeisiin tarvittaessa:
  1. Erityisen tuen ja S2-lasten arviointi PDF
  2. Usein kysytyt kysymykset PDF
Voit tutustua arviointitehtäviin etukäteen alla olevasta linkistä:

Kokeile tehtäviä (älä jaa tätä linkkiä oppilaille)

Oppilaiden lisätehtävät

Oppilas siirtyy arviointitehtävien jälkeen suorittamaan lisätehtäviä, jotta tehtäviä vielä suorittavilla oppilailla säilyy työrauha. Siirtyminen tapahtuu automaattisesti, mutta löydät linkin ja laitteella luettavan qr-koodin lisätehtäviin myös alta siltä varalta, että oppilas sulkee lisätehtävät ennenaikaisesti. Samoja tehtäviä voi käyttää myös sellaisten oppilaiden kanssa, jotka eivät osallistu arviointiin.

Linkki lisätehtäviin: https://bit.ly/ekat

Oppilaiden ohjeistus ViLLE-järjestelmään kirjautumiseen
Näytettäväksi luokan edessä arviointitunnin alussa (kesto 2:47)  Materiaali PDF muodossa


Yhteydenotto

Arviointeihin sekä yleisiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä tutkimusryhmään sähköpostitse tai puhelimitse.

Laitevaatimuksiin ja ViLLE-oppimisalustaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen ViLLE-tiimiin sähköpostitse tai puhelimitse