Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimus

Vuonna 2017 syntyneiden lasten seuranta-arviointi toteutetaan esiopetuksen toimipaikoissa 25.9.—13.10.2023.

Arviointi toteutetaan samaan tapaan kuin syksyllä 2022. Arviointitunnukset ja ohjeet on lähetetty toimipaikkoihin 8.9.2023. Arviointiin perehdyttävä koulutus löytyy alta, mutta huomioithan, ettei siihen ole päivitetty syksyn päivämääriä. Muilta osin materiaali on ajan tasalla.

Jos toimipaikkasi yhteyshenkilö on vaihtunut tai haluat lisätä uuden yhteyshenkilön, lähetä tästä viesti tutkimusryhmälle osoitteeseen  eskarikokeilu@vatt.fi

Voit tutustua arvioinnin sisältöön ja testata laitteiston toimivuutta täällä.

Aikataulu

 • 1.9.2023 mennessä: kuntien yhteyshenkilöt toimittavat päivitetyn kokeilurekisterin
 • ennen arviointien alkua: arvioijat käyvät itsenäisesti läpi arviointiin perehdyttävän koulutuksen
 • 8.9.2023: arviointiyksiköille toimitetaan lapsikohtaiset kirjautumistunnukset arviointiin
 • 18.9.2023 mennessä: arviointiyksiköt toimittavat tutkimusryhmälle mahdollisten puuttuvien lasten tiedot kirjautumistunnusten luomista varten
 • 25.9.—13.10.2023: lasten taitojen arviointi
 • 16.—27.10.2023: mahdollisuus täydentää puuttuvia arviointeja (esim. poissaolojen takia)
 • joulukuu 2023: esiopetusryhmille lähetetään ryhmätietokysely, jolla kartoitetaan esim. ryhmän kokoa ja opettajan tietoja


Koulutusvideot

Koulutusvideoon ei ole päivitetty syksyn 2023 aikataulua. Lisäksi opettajan arviot lasten sosioemotionaalisista taidoista täytetään varsinaisen arviointiajan puitteissa 25.9.-13.10.2023. Muilta osin koulutusvideo on ajan tasalla.

LASTEN TAITOJEN ARVIOINTIKOULUTUS

ESIMERKKI TAITOJEN ARVIOINNISTA

Yhteydenotto

Arviointeihin ja niihin perehdyttävään koulutukseen sekä yleisiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä tutkimusryhmään joko sähköpostitse tai puhelimitse.

 • eskarikokeilu@vatt.fi
 • 029 551 9556

Laitevaatimuksiin ja ViLLE-oppimisalustaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen ViLLE-tiimiin sähköpostitse tai puhelimitse

 • villeteam@utu.fi
 • 029 450 4666
Puuttuvat tunnukset

Kaikki toimipaikkanne vuonna 2017 syntyneet lapset arvioidaan, ellei toimipaikkaanne ole ohjeistettu tekemään arvioinnit vain nimettyjen lasten kanssa. Jos arvioitavan lapsen tunnukset puuttuvat toimipaikkaanne lähetetystä listasta, etkä ole saanut jo turvasähköpostia aiheesta, lähetä meille pyyntö osoitteeseen eskarikokeilu@vatt.fi.

Laita sähköpostin otsikoksi ”Puuttuvat tunnukset”. Saat paluupostina ohjeet ja lomakkeen (ladattavissa myös tästä), johon puuttuvien lasten tiedot merkitään. Kiinnitä huomiota lomakkeen huolelliseen täyttöön. Tiedot luetaan automaattisesti, joten täytä jokaiselle puuttuvalle lapselle kaikki pyydetyt tiedot. Puuttuvien lasten tiedot tulee toimittaa viimeistään maanantaina 18.9. Lähetämme puuttuvat tunnukset lomakkeelle täytettyyn osoitteeseen 19.9.

 • eskarikokeilu@vatt.fi