Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimus

Kaksivuotisen esiopetuskokeiluun liittyvä vaikuttavuustutkimus on Aalto yliopiston sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen tutkimusryhmien yhteishanke. Hankkeessa seurataan lasten kehitystä 5-vuotiaasta kouluikään saakka. Hankkeen ensimmäinen arviointi suoritettiin 5-vuotiaiden, vuonna 2016 syntyneiden lasten ryhmässä. Tähän aineistonkeruuseen osallistui lähemmäs 17 000 lasta yli 200 päiväkodista, joiden lastentarhanopettajat toteuttivat lasten arvioinnit.

Vuonna 2022 hanke jatkuu vuonna 2017 syntyneiden lasten alkuarvioinneilla ja vuoden 2016 syntyneiden ensimmäiselle seuranta-arvioinnilla.

Toteutuksen aikataulu

kevät 2022 – tehtävien pilotointi

elokuu 2022 arvioinnit alkavat

Tältä sivulta löydät lasten arviointiin liittyvän ohjeistuksen. Ohjeistus on tarkoitettu sekä kunnille että arviointeja toteuttaville päiväkotien työntekijöille ja esikoulujen opettajille.

Kuntia ja päiväkoteja/esikouluja informoidaan erikseen, milloin uudet ohjeistukset ovat käytettävissä.