Esittely

ViLLEn opintopolut ovat Oppimisanalytiikan keskuksen kehittämiä valmiita opetusmateriaaleja, jotka on kehitetty yhteistyössä opettajien kanssa. Opintopolut on helppo ottaa käyttöön ja opettaja voi käyttää niitä sellaisenaan tai muokata kursseja omaan opetukseen sopivaksi. Opintopolut on suunniteltu tarjoamaan lisämateriaalia opetuksen monipuolistamiseksi, jolloin sähköistämisen hyödyt tulevat parhaiten esille. Useimmat opintopolkukurssit sisältävät valmiin oppitunnin tehtävineen vuoden jokaiselle viikolle.

ViLLE arvioi lähes kaikki tehtävät automaattisesti ja oppilas näkee välittömästi, oliko tehtävän ratkaisu oikein. ViLLEn opintopoluilla eriyttäminen on helppoa ja opettaja voi määrittää, mitä tehtäviä ryhmälle tai yksittäisille oppilaille milloinkin näytetään. ViLLE kerää tietoa jokaisesta oppilaan suorittamasta tehtävästä ja tarjoaa opettajalle kattavat tilastot oppilaiden suorituksista. Näin niin ryhmän kuin yksittäisten oppilaiden seuraaminen on helppoa, ja arvioinnin ja opetuksen kehityksen avuksi saadaan arvokasta tietoa.

ViLLEn oppilaan etusivu, jossa näkyy oppituntilista suorituspalkkeineen, saavutetut pokaalit ja tilasto.
Oppilas näkee etusivultaan oppituntikohtaiset suoritusmäärät palkkeina oppitunnin kohdalla, saavutetut pokaalit ja viikon aktiivisuuden.
ViLLEn antama välitön palaute tehtävästä sisältää pisteet ja vastaukset.
Oppilaiden saama välitön palaute sisältää pisteet ja oikeat ja väärät vastaukset.

Miten opintopolku toimii?

Opettaja voi kopioida opintopolkukursseja omaan käyttöönsä. Kopioinnin jälkeen koko lukuvuoden kattava kurssi on käyttövalmis, mutta opettaja voi tarpeen vaatiessa myös muokata sitä omiin tarpeisiinsa. Opettaja pystyy esimerkiksi järjestämään oppitunnit käyttämänsä kirjasarjan järjestykseen, lisäämään eriyttäviä tehtäviä ja mahdollistamaan parityöskentelyn.

Opintopolkukurssin käyttö on opettajalle vaivatonta, sillä kopioinnin jälkeen kurssin viikoittainen hallinnointi koostuu oppitunnin materiaalien asettamisesta oppilaille näkyväksi ja oppilaiden suoritusten tarkastelusta oppitunnin jälkeen. Oppitunnilla oppilaat etenevät omaan tahtiinsa ja opettaja voi keskittyä avun tarjoamiseen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Oppilaan on suoritettava vähintään opettajan asettama minimimäärä tehtäviä, mutta hän voi valita, mitkä tehtävät tekee ja missä järjestyksessä. Tehtäviä saa yrittää niin monta kertaa kuin haluaa.

Opettaja valitsee opintopolkukurssin, jonka haluaa ottaa käyttöönsä.

ViLLEn kurssin valinta kurssia kopioidessa.

Valitaan pidettävä oppitunti ja muokataan tehtävät ja suoritustasot ryhmälle sopivaksi. Oppituntia voi käyttää myös oletusasetuksilla.

ViLLEn oppitunnin muokkausnäkymä

Opettaja voi seurata tilastotyökaluilla oppilaiden edistymistä.

ViLLEn tilastonäkymä.

Matematiikka ja ohjelmointi

ViLLEssä on kattavasti saatavilla matematiikan kursseja. Olemme toteuttaneet valmiit kurssit opettajien käyttöön kaikille peruskoulun vuosiluokille sekä useille lukion kursseille. Kursseilla hyödynnetään monipuolisesti sähköisten tehtävien suomia etuja, kuten automaattinen välitön arviointi ja palaute, interaktiiviset kuvaajat ja havainnollistukset, animaatiot, uusien tehtävien generointi ja pelillisyys. Perusopetuksen kurssit kattavat aina koko lukuvuoden oppiaineksen tehtävät, lukiokurssit aina yhden lukiokurssin. Tehtäviä on aina riittävästi esimerkiksi viikottaisia ViLLE-tunteja varten.

Opettaja päättää näkyvillä olevat tehtävät ja oppitunnit voidaan järjestää käytettävän kirjasarjan mukaan. Jokainen alakoulun oppitunti sisältää myös ohjelmointitehtäviä. Suuressa osassa tehtävistä oppilas voi itse valita vaikeustason kolmesta vaihtoehdosta. Monipuolisten tehtävien avulla oppilas harjoittelee tunnin aihetta pelillisesti ja mielenkiintoisesti, omaan tahtiinsa edeten.

Esiopetus

Esiopetuksen opintopolku

Esiopetuksen ViLLE-materiaalin avulla eskarilaiset pääsevät tutustumaan tietokoneen tai tabletin käyttöön. Monipuolista materiaalia on tarjolla viikottaista käyttöä varten koko vuodeksi.Automaattisesti arvioidut tehtävät ja pelit opettavat kirjaimia, äänteitä, lukumäärätaitoja ja esimerkiksi värejä selkeällä tavalla. Syyskaudella tutustutaan kirjaimiin ja kevätpuolella jatketaan kirjainten harjoittelua, mutta jokaisella oppitunnilla on lisäksi kokoava teema. Kun ViLLE on tullut tutuksi, lapset voivat harjoitella ilman aikuisen opastusta.

 1. Kirjain A
 2. Kirjain I
 3. Kirjain S
 4. Kirjain N
 5. Kirjain U
 6. Kirjain E
 7. Kirjain O
 8. Kirjain L
 9. Kirjain P
 10. Kirjain M
 11. Kirjain T
 12. Kirjaimet Ä ja Ö
 13. Kirjain R
 14. Kirjain V
 15. Kirjain K
 16. Kirjain J
 17. Kirjain H
 18. Kirjain Y
 19. Kirjain D
 20. Vierasperäiset kirjaimet
 21. Tavuja
 22. Sanoja
 23. Luku 1
 24. Luku 2
 25. Luku 3
 26. Luku 4
 27. Luku 5
 28. Luku 6
 29. Luku 7
 30. Luku 8
 31. Luku 9
 32. Luku 10
 33. Yhteenlasku
 34. Vähennyslasku
 35. Käsitteet
 36. Aika ja vuodenajat
 37. Lisätehtäviä 1
 38. Lisätehtäviä 2
 39. Tavut 2
 40. Sanat 2

Alakoulu

Matematiikka, opintopolku 1. luokka

Ekaluokan ViLLE-matikassa tutustutaan matematiikan alkeisiin hauskojen pelien ja oppilaan omalla taitotasolla olevien tehtävien avulla. Oppilaan lukujonotaitoja vahvistetaan ja kymppipareja ja kymmenylitystä ja –alitusta harjoitellaan tehokkaasti. Jokaisella oppitunnilla on mukana muutama ohjelmoinnillisen ajattelun tehtävä. Opettaja voi laittaa alaspäin eriyttävät tehtävät näkyviin perustaitojen vahvistamista tarvitseville oppilaille ja lisähaastetta kaipaavat oppilaat voivat keskittyä haastavampiin tehtäviin, materiaalissa on valinnanvaraa.

 1. Tutustutaan ViLLEen
 2. Lukukäsite ja lukumäärä, luvut 0 ja 1
 3. Luvut 2 ja 3
 4. Vertailua
 5. Yhteenlasku, luvut 4 ja 5
 6. Luvut 6 ja 7
 7. Yhteenlaskun vaihdannaisuus ja vähennyslaskuparit
 8. Vähennyslasku
 9. Luvut 8-9
 10. Lukujen 0-5 kertausta
 11. Luku 10 ja kymppiparit
 12. Pitkät yhteen- ja vähennyslaskut
 13. Syksyn kertaustehtäviä 1: Lukualueen 0-10 kertausta 1
 14. Syksyn kertaustehtäviä 2: Euro, lukualue 0-10
 15. Syksyn kertaustehtäviä 3: Lukualueen 0-10 kertausta 2
 16. Yhteen- ja vähennyslaskun kertausta, luvut 11-12
 17. Luvut 13-15
 18. Luvut 16-19
 19. Kellonajat, tasat ja puolet tunnit
 20. Kymmenylitys yhteenlaskussa, lisätään 2-5
 21. Kymmenylitys yhteenlaskussa, lisätään 6 ja 7
 22. Kymmenylitys yhteenlaskussa, lisätään 8 ja 9
 23. Kymmenylitys vähennyslaskussa, vähennetään 2-5
 24. Kymmenylitys vähennyslaskussa, vähennetään 6 ja 7
 25. Kymmenylitys vähennyslaskussa, vähennetään 8 ja 9
 26. Mittaaminen ja senttimetri
 27. Tasokuvioita 1
 28. Tasokuvioita 2
 29. Ykköset ja kymmenet, lukualue 0-100
 30. Lukualueeseen 0-100 tutustumista
 31. Luku 20, parillinen ja pariton
 32. Kevään kertaustehtäviä 1: Yhteen- ja vähennyslaskua 0-100, ei kymmenylitystä
 33. Kevään kertaustehtäviä 2: Yhteen- ja vähennyslaskua 0-100, kymmenylitys
 34. Pylväsdiagrammi
 35. Yhteen- ja vähennyslaskua, 0-20
 36. Kevään kertaustehtäviä 3: Kymmenylityksen kertaaminen, luvut 0-20
 37. Kevään kertaustehtäviä 4: Kymmenylityksen kertaaminen 2, luvut 0-20
 38. Lisätehtäväkierros 1. luokan asioista, vähän lukemista
 39. Lisätehtäväkierros, sanallisia pulmia
 40. Vaikeita laskutehtäviä


Matematiikka, opintopolku 2. luokka

Toisen luokan matematiikan ViLLE-materiaalissa lasketaan lukualueella 0-100. Kertolaskun ja allekkainlaskujen harjoittelu aloitetaan ja tutustutaan murtolukuihin ja mittayksiköihin. Ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelu on mukana jokaisella oppitunnilla. Useimmissa tehtävissä on kolme sisäänrakennettua vaikeustasoa, jotta kaikille riittää omaan taitotasoon sopivaa haastetta. Opettaja voi laittaa alaspäin eriyttävät tehtävät näkyviin perustaitojen vahvistamista tarvitseville oppilaille.

 1. Kerrataan jo opittua
 2. Kymppiparit ja tuplat
 3. Lasketaan kaksinumeroisilla luvuilla, ei kymmenylityksiä
 4. Kymmenylitys ja -alitus lukualueella 0-20
 5. Yhteenlaskua kaksinumeroisilla luvuilla
 6. Vähennetään ykkösiä, kymmenylityksiä
 7. Suuruusvertailua luvuilla 0-100
 8. Eurot ja sentit
 9. Yhteenlaskun ja kertolaskun yhteys
 10. Kahden kertotaulu
 11. Neljän kertotaulu
 12. Viiden kertotaulu
 13. Kymmenen kertotaulu
 14. Kolmen kertotaulu
 15. Geometriaa: kappaleita
 16. Geometriaa: tasokuvioita
 17. Geometriaa: symmetria ja peilikuva
 18. Kello: tasatunnit ja puolet tunnit
 19. Kello: aika kuluu
 20. Kello: yli ja vaille
 21. Senttimetri, metri ja kilometri
 22. Gramma ja kilogramma
 23. Litra ja desilitra
 24. Kertolaskun vaihdannaisuus, kertotaulujen 2, 5 ja 10 kertaus
 25. Kerrataan kolmen ja neljän kertotaulua
 26. Kerto- ja jakolaskun yhteys ja vaihdannaisuus
 27. Jaetaan tasan, ositusjako
 28. Jakolaskua, sisältöjako
 29. Jakaminen yhtä suuriin osiin
 30. Muodosta luku 0-1000
 31. Suuruusvertailua 0-1000
 32. Luvut 0-1000, kymmenylitys
 33. Lisätään ykkösiä, kymmenylityksiä
 34. Yhteenlaskua allekkain
 35. Vähennyslaskua allekkain
 36. Eurot ja sentit, kertolaskuja
 37. 2. luokan kertausta
 38. ViLLE vinksin vonksin ja väärinpäin
 39. Sanallisia tehtäviä
 40. Lasketaan ykkösillä tai kymmenillä
 41. Ykkösten lisääminen ja vähentäminen, 0-100
 42. Lasketaan yhteen ja vähennetään tasakymmenistä
 43. Parilliset ja parittomat luvut
 44. Vähennyslaskujen kertausta
 45. Tuplat, puolet ja moninkerrat
 46. Harjoitellaan jakolaskua
 47. Digitaalisen kellon harjoittelua, kertolaskuja
 48. Suora, jana, piste
 49. Lisätehtäviä 2. Luokan aihepiireistä
 50. Diagrammit
 51. Ajan yksiköitä
Matematiikka, opintopolku 3. luokka

Kolmannen luokan ViLLE-matematiikan innostavat pelit ja tehtävät harjoittavat kertolaskut sujuviksi. Opetussuunnitelmaan tukeutuva ja oman kirjasarjasi kaveriksi sopiva materiaali kattaa myös esimerkiksi allekkainlaskut, murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskun ja ohjelmoinnillisen ajattelun. Jokaiseen aihepiiriin liittyy omat alaspäin eriyttävät tehtävät, jotka opettaja voi laittaa näkyviin osalle oppilaista.

 1. Yhteen- ja vähennyslaskua
 2. Kymmenylityksen kertaaminen 0-100
 3. Yhteenlasku allekkain 0-1000
 4. Vähennyslasku allekkain 0-1000
 5. Yhteen- ja vähennyslasku allekkain 0-1000
 6. Kertolaskun käsite
 7. Kertotaulut 1-5 ja 10
 8. Kertotaulut 6 ja 8
 9. Kertotaulut 7 ja 9
 10. Kertotaulut 1-10
 11. Kellonajat
 12. Aika kuluu
 13. Kertolasku allekkain, yksi muistinumero
 14. Kertolasku allekkain, kaksi muistinumeroa
 15. Kerrataan allekkainlaskuja
 16. Kertaus: Kertolaskut ja allekkainlaskut
 17. Kertolaskut, allekkainlaskut ja kellonajat
 18. Jakolaskua 1
 19. Jakolaskua 2
 20. Jakojäännös
 21. Jakolaskua 3
 22. Kertaus: Jakolasku
 23. Murtoluku
 24. Murtolukujen suuruusvertailua
 25. Murtolukujan yhteen- ja vähennyslaskua
 26. Mittaaminen, mm ja cm
 27. Pituuden yksiköitä
 28. Kerrataan pituuden yksiköitä
 29. Piste, jana, suora ja monikulmiot
 30. Tasokuviot ja kappaleet
 31. Piiri
 32. Pinta-ala
 33. Kerrataan kolmannen luokan asioita
 34. ViLLEn viileät
 35. Kertolaskun vaihdannaisuus ja laskujärjestys
 36. Kertotaulut 6 ja 7
 37. Kertotaulut 8 ja 9
 38. Kymmenluvut kertolaskussa
 39. Desimaaliluku
 40. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua
 41. Pyöristäminen
 42. Suuria lukuja
 43. Yhteen- ja vähennyslasku allekkain 0-10000
 44. Kertolaskuja 0-10000
 45. Kerto- ja jakolaskujen kertausta
 46. Kerrataan kertotauluja
 47. Murtoluvut: sovellusta
 48. Desimaaliluvut: sovellusta
 49. Ajan yksiköitä
 50. Kerrataan mittayksiköitä: pituus ja massa
 51. Yhteenlasku allekkain 0-10000
 52. Vähennyslasku allekkain 0-10000
Matematiikka, opintopolku 4. luokka

Neljännen luokan ViLLE-opintopolulla oppilas saa vankan peruslaskutaidon. Lisäksi tutustutaan desimaalilukuihin ja negatiivisiin lukuihin havainnollisesti visualisoitujen tehtävien avulla. Rallipelissä oppilas pääsee kaahaamaan kilparadalla. Ohjelmointitehtävät ja alaspäin eriyttävät tehtävät ovat mukana jokaisella oppitunnilla.

 1. Yhteen- ja vähennyslasku
 2. Kerto- ja jakolasku, laskujärjestys
 3. Lauseke
 4. Kerrataan yhteen- ja vähennyslaskua allekkain
 5. Kertotaulut
 6. Kertolasku
 7. Kertolasku 2
 8. Kertaus: Kertolasku
 9. Jakolasku
 10. Jakolasku 2
 11. Jakolasku 3
 12. Kertaus: Jakolasku
 13. Koordinaatisto
 14. Symmetria
 15. Kertaus: Peruslaskutoimitukset
 16. Lisää kertolaskua
 17. Murto- ja sekaluvut
 18. Samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 19. Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 20. Kertaus: Murtoluvut
 21. Desimaaliluvut
 22. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
 23. Sadasosat
 24. Desimaalilukujen allekkainlasku, suuruusvertailu
 25. Kertaus: Desimaaliluvut
 26. Pituuden ja massan yksiköt
 27. Tilavuuden yksiköt ja yksikkökertaus
 28. Kerrataan mittayksiköitä
 29. Aika
 30. Negatiiviset luvut
 31. Negatiiviset luvut: Yhteen- ja vähennyslasku
 32. Diagrammit
 33. Lisää kertolaskua 2
 34. Suuret luvut
 35. Lasketaan suurilla luvuilla
 36. Kokonaislukujen pyöristäminen
 37. Osan ottaminen luvusta
 38. Geometria: Suorat, kolmiot ja nelikulmiot
 39. Kertaus: Geometria
 40. Ympyrä
 41. Allekkain kertominen
 42. Lisää jakolaskua
 43. Piiri, ala
 44. Yhteenlasku allekkain
 45. Vähennyslasku allekkain
 46. Kertaus: yhteen- ja vähennyslasku allekkain
 47. Nelikulmiot ja kappaleet
 48. Kertaus: suuret luvut, pyöristäminen sekä kerto- ja jakolasku allekkain
Matematiikka, opintopolku 5. luokka

Viidennen luokan opintopolku johdattelee ongelmanratkaisuun ja sanallisten tehtävien ratkomiseen. Murtolukujen ja desimaalilukujen laskutoimituksia harjoitellaan. Kuten muissakin alakoulun matematiikan opintopoluissa, kerrataan viidennellä luokalla aiemmin opittuja taitoja kertaustehtävien avulla. Allekkain jakamiseen tai jakokulmaan liittyvät tehtävät ovat oletuksena piilossa, mutta opettaja voi helposti lisätä niitä oppitunnille. Ohjelmointitehtävät ja alaspäin eriyttävät tehtävät ovat mukana jokaisella oppitunnilla.

 1. Peruslaskutoimitukset
 2. Yhtälöt, ongelmanratkaisu ja laskujärjestys
 3. Arviointia ja päättelyä
 4. Kertaus: peruslaskutoimitukset
 5. Murtoluku, kokonaisluku ja sekaluku
 6. Supistaminen, sekalukujen yhteen- ja vähennyslasku
 7. Murtoluvun kertominen ja jakaminen
 8. Osan ottaminen luvusta
 9. Kertaus: Murtoluvut
 10. Desimaaliluvut
 11. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskut
 12. Desimaaliluvun kertominen
 13. Kertaus: Desimaaliluvut
 14. Geometrian perusteet ja kulma
 15. Kolmio
 16. Ympyrä
 17. Kertaus: Geometria
 18. Kertolasku allekkain
 19. Jaollisuus ja tekijät
 20. Jakolasku
 21. Allekkain kertominen ja jakaminen
 22. Lisää jakolaskua
 23. Mittaaminen ja pituus
 24. Massan yksiköt ja tilavuus
 25. Kertaus: Mittaaminen
 26. Prosentit, murtoluvut ja desimaaliluvut
 27. Prosenttilaskuja
 28. Taulukot ja diagrammit
 29. Keskiarvo, mediaani ja tyyppiarvo
 30. Kertaus: Tilastot
 31. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
 32. Mittakaava ja kartta
 33. ViLLEn viileät
 34. ViLLEn vaaralliset
 35. Desimaaliluvun jakaminen
 36. Suuret luvut
 37. Todennäköisyys
 38. Aika ja nopeus
 39. Kolmion ja suunnikkaan pinta-ala
 40. Pinta-ala, potenssimerkintä ja yksiköitä
 41. Kertaus: Pinta-ala
 42. Peilaus
 43. Koordinaatisto ja joukko
 44. Jakolasku ja desimaaliluvut
 45. Kerrataan kertolaskua
 46. Yhtälö
Matematiikka, opintopolku 6. luokka

Kuudennen luokan ViLLE-matematiikka käsittelee opetussuunnitelman mukaisesti esimerkiksi prosenttilaskuja ja todennäköisyyksiä. Pääpaino on kuitenkin hyvän peruslaskutaidon vahvistamisessa. Oppitunnit on helppo järjestää muutamalla klikkauksella käyttämäsi kirjasarjan mukaiseen järjestykseen ja tarjoavat monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä sekä taitaville että tukea tarvitseville oppilaille. Ohjelmointitehtävissä käytetään ViLLEn omaa graafista autoteemaista ohjelmointiympäristöä. Lisätukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät erillisistä alaspäin eriyttävistä tehtävistä.

 1. Peruslaskutoimitukset
 2. Suuret luvut
 3. Kertolasku
 4. Jakolasku
 5. Kerto- ja jakolaskuja
 6. Nelikulmiot ja kappaleet
 7. Kolmiot
 8. Suorakulmainen särmiö
 9. Kolmion ja suunnikkaan pinta-ala
 10. Kertaus: Geometria ja mittakaava
 11. Kertaus: Pinta-ala
 12. Taulukot ja diagrammit
 13. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
 14. Mittakaava ja kartta
 15. Kokonaisluvut ja koordinaatisto
 16. Samannimisten sekalukujen yhteen- ja vähennyslasku
 17. Murtoluvut ja supistaminen
 18. Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku, laventaminen
 19. Murtolukujen kerto- ja jakolasku
 20. Kertaus: Murtoluvut
 21. Desimaaliluvut ja murtoluvut
 22. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku
 23. Desimaalilukujen kertolasku
 24. Desimaalilukujen jakolasku
 25. Kertaus: Desimaaliluvut
 26. Desimaalilukujen kerto- ja jakolaskuja
 27. Massan yksiköt ja tilavuus
 28. Aika ja yksiköt
 29. Aikavälin laskeminen
 30. Kertaus: Aika ja nopeus
 31. Nopeus ja aikavyöhykkeet
 32. Kertaus: Mittaaminen
 33. Prosenttiluvun laskeminen
 34. Prosenttiluvun laskeminen 2
 35. Prosenttilaskuja
 36. Hinta
 37. Kertaus: Prosentit
 38. Negatiiviset luvut
 39. Jaollisuus ja tekijät
 40. Rallikierros
 41. Ongelmanratkaisua
 42. Kaiken kertaus 1
 43. Kaiken kertaus 2
 44. Funktiot
 45. Lukusuora ja yhtälöt
 46. Kertaus: Peruslaskutoimitukset ja yhtälöt
 47. Todennäköisyys
 48. Kertaus: Yhtälöt ja diagrammit
Tehtäväpankki: Alakoulun matematiikka

Tämä kokonaisuus on suunniteltu ViLLEn tehokäyttäjiä varten. Kun haluat etsiä juuri sinun ryhmällesi sopivan eriyttävän tehtävän, löydät sen helposti tästä aihepiireittäin jaotellusta tehtäväpankista. Kopioi tehtävä omalle kurssillesi ja siirrä se oikeaan tehtäväosioon. Voit käyttää tehtäväpankkia myös valmistellessasi sähköisiä kokeita.

 1. Lukualueet
 2. Kymmenjärjestelmä
 3. Laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskut
 4. Laskutoimitukset: Kerto- ja jakolaskut
 5. Murtoluvut, desimaaliluvut ja prosentit
 6. Yhtälöt ja funktiot
 7. Geometria
 8. Tilastot
 9. Ohjelmointi
 10. Päässälaskuhaasteet

Yläkoulu

Matematiikka, opintopolku 7. luokka

Seitsemännen luokan ViLLE-matematiikka kattaa opetussuunnitelman sisällöt eri kirjasarjojen tahdeissa. Mukana on jo tuttujen tehtävien lisäksi myös GeoGebraa hyödyntäviä tehtäviä, ohjelmointitehtäviä sekä erilaisia pulmatehtäviä. Pääpaino on kuitenkin hyvän peruslaskutaidon vahvistamisessa.

 1. Kokonaisluvut, vastaluvut
 2. Potenssi, laskujärjestys
 3. Jaollisuus, tekijät, alkuluvut
 4. Kertaus: kokonaisluvut, jaollisuus, alkuluvut
 5. Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 6. Murtolukujen kerto- ja jakolasku
 7. Desimaalilukuja, likiarvo
 8. Suuret ja pienet luvut
 9. Neliöjuuri
 10. Kokonaislukujen laskutoimitukset
 11. Koordinaatisto
 12. Kulmia ja suoria
 13. Kulmia, heijastuminen
 14. Kertaus: Koordinaatisto
 15. Muuttujat, lausekkeet
 16. Yhtälön ratkaiseminen, kertominen ja jakaminen
 17. Termien siirtäminen, yhtälön käyttöä
 18. Kertaus: Yhtälöt
 19. Keskiarvo, todennäköisyys
 20. Kertaus: Tilastot ja diagrammit
 21. Kaiken kertaus
 22. Kertaus: Jaollisuus, rationaaliluvut
 23. Monikulmiot, kolmiot
 24. Nelikulmiot, suunnikkaat, säännölliset monikulmiot
 25. Lukujonot, kuviojonot, funktiokone
 26. Kertaus: Lausekkeet ja funktiot
 27. Tasapaino, termien yhdistäminen, yhtälön ratkaisu lisäämällä ja vähentämällä
 28. Yhtälön ratkaisu jakamalla, kertomalla ja vaiheittain, yhtälön muodostaminen
 29. Kertaus: yhtälöt, suorat
 30. Murto-, desimaali- ja prosenttiluku, prosenttiarvo
 31. Prosenttilaskuja, vertailu
 32. Prosenttimuutos, promille
 33. Korkolasku, sovellusta
 34. Kertaus: Prosenttilaskenta
 35. Diagrammit
 36. Kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslasku
 37. Kokonaislukujen kerto- ja jakolasku
 38. Luonnolliset luvut ja murtoluvut
 39. Kertaus: Murtolukujen laskutoimitukset
 40. Desimaalilukujen laskutoimitukset
 41. Kertaus: Kokonaisluvut ja desimaaliluvut
 42. Ympyrä, jana, kulma, leikkaavat suorat
 43. Kertaus: kulmat, suorat ja ympyrä
 44. Pinta-ala, yksiköt, suorakulmiot, puolisuunnikkaat
 45. Kertaus: Monikulmiot
 46. Lausekkeiden laskutoimitukset ja niiden muodostaminen
 47. Suoran yhtälö ja piirtäminen
 48. Erilaisia suoria, leikkaavat suorat
 49. Kertaus: Kokonaislukujen laskutoimitukset
 50. Yhtenevyys, peilaus
 51. Kertaus: monikulmiot, pinta-ala, koordinaatisto
 52. Kertaus: tekijät, termit, potenssi
 53. Koordinaatisto, peilaus, kierto ja siirto
 54. Piste, viiva, suora, jana ja ympyrä
 55. Avaruuskappaleet, kertausta
 56. Kertaus: kokonaislukujen laskutoimitukset, likiarvo
 57. Kertaus: ympyrä, kulma, koordinaatisto
 58. Termien yhteen- ja vähennyslasku, kertausta
 59. Termien yhteen- ja vähennyslasku
 60. Yhtenevyys, symmetria suoran suhteen
Matematiikka, opintopolku 8. luokka

Kahdeksannen luokan opintopolussa on jokaiselle jotakin. Voit järjestää oppitunnit käyttämäsi kirjasarjan mukaan. Kuhunkin aiheeseen liittyvien tehtävien lisäksi jokaisella oppitunnilla on myös vanhoja taitoja ylläpitäviä tehtäviä.

 1. Prosenttilaskuja, vertailu
 2. Prosenttimuutos, promille
 3. Korkolasku, sovellusta
 4. Kertaus: Prosenttilaskenta
 5. Eri kantalukujen potenssit
 6. Samankaltaisten potenssien laskutoimitukset
 7. Erilaisia eksponentteja
 8. Kertaus: Potenssit
 9. Polynomit ja niiden yhteen- ja vähennyslaskut
 10. Polynomien kertolaskut
 11. Kertaus: Polynomit
 12. Yhtälön ratkaisu, erilaisia yhtälöitä
 13. Sulkeet ja nimittäjä yhtälössä, sovellusta
 14. Epäyhtälö
 15. Toisen asteen yhtälö, Kertaus: yhtälöt
 16. Pinta-ala, yksiköt, suorakulmiot, puolisuunnikkaat
 17. Yhtenevyys, symmetria suoran suhteen
 18. Koordinaatisto, peilaus, kierto ja siirto
 19. Kertaus: Yhtenevyys, yhdenmuotoisuus ja symmetria
 20. Yhdenmuotoisuus, mittakaava
 21. Pythagoraan lause, hypotenuusa
 22. Ympyrän kehä ja pinta-ala
 23. Ympyrän kehäkulma, sektori ja kaari
 24. Kertaus: Ympyrä
 25. Kaiken kertaus
 26. Diagrammit
 27. Keskiarvo, todennäköisyys
 28. Kertaus: Tilastot ja diagrammit
 29. Suuret ja pienet luvut
 30. Lauseke, monomi ja niiden laskutoimitukset
 31. Suhde ja verranto
 32. Pituuksia ja pinta-aloja, kolmio ja ympyrä
 33. Kateetit, Pythagoraan lauseen sovellusta
 34. Kertaus: Pythagoraan lause
 35. Suoran yhtälö ja piirtäminen
 36. Erilaisia suoria, leikkaavat suorat
 37. Kertaus: yhtälöt, suorat
 38. Riippuvuus, funktio ja funktion arvo
 39. Funktion kuvaaja ja sen kulku
 40. Kertaus: Funktio
 41. Yhtälöparin ratkaiseminen piirtämällä
 42. Yhtälöpari, sijoitus- ja yhteenlaskumenetelmät
 43. Kertaus: Yhtälöparit
 44. Murto-, desimaali- ja prosenttiluku, prosenttiarvo
 45. Neliöjuuri
 46. Polynomien jakolaskut
 47. Suora ja käänteinen verrannollisuus
 48. Kertaus: Yksikkömuunnokset, avaruuskappaleita
 49. Lieriön ja kartion pinta-ala, pallo
 50. Lieriön ja kartion tilavuudet
 51. Kertaus: Lieriö, kartio ja pallo
 52. Kolmioiden yhdenmuotoisuus
 53. Tangentti, sini ja kosini
 54. Kulman ja kateetin ratkaiseminen
 55. Hypotenuusan ratkaiseminen, Pythagoraan lause
 56. Kertaus: Trigonometria
 57. Yhdenmuotoisuus, mittakaava
 58. Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
 59. Murtolukujen kerto- ja jakolasku
 60. Kertaus: Murtolukujen laskutoimitukset
 61. Kertaus: Potenssien laskutoimitukset, suuret ja pienet luvut
 62. Kertaus: Verrannollisuus, suoran yhtälö
 63. Ympyrän kehä, kaari, pinta-ala ja sektori
 64. Kertaus: Kolmiot ja ympyrät
 65. Desimaalilukujen laskutoimitukset
 66. Desimaalilukuja, likiarvo
 67. Kertaus: Kokonaisluvut ja desimaaliluvut
 68. Pinta-ala, tilavuus, piiri
 69. Keskiarvo ja mediaani
 70. Todennäköisyys
 71. Kertaus: Epäyhtälö, suhde ja verranto
 72. Yksikkömuunnokset, avaruuskappaleita
 73. Termien yhteen- ja vähennyslasku
Matematiikka, opintopolku 9. luokka

Yhdeksännen luokan ViLLE-matematiikka täydentää kirjasarjasi mukaisesti opetussuunnitelman yläkoulun sisällöt. Tehtävissä painotetaan laskurutiinia, mutta mukana on myös erilaisia pulmatehtäviä ja vanhoja taitoja ylläpitäviä tehtäviä.

 1. Yksikkömuunnokset, avaruuskappaleita
 2. Lieriön ja kartion pinta-ala, pallo
 3. Lieriön ja kartion tilavuudet
 4. Kertaus: Lieriö, kartio, pallo
 5. Tangentti, sini ja kosini
 6. Kulman ja kateetin ratkaiseminen
 7. Kertaus: Trigonometria
 8. Riippuvuus, funktio ja funktion arvo
 9. Funktion kuvaaja ja sen kulku
 10. Kertaus: Funktio
 11. Yhtälöparin ratkaiseminen piirtämällä
 12. Yhtälöpari, sijoitus- ja yhteenlaskumenetelmät
 13. Kertaus: Yhtälöparit
 14. Todennäköisyys
 15. Peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset ja prosentti
 16. Yhtälöt, epäyhtälöt, geometria ja suorakulmainen kolmio
 17. Kaiken kertaus
 18. Yhtälön ratkaisu, erilaisia yhtälöitä
 19. Sulkeet ja nimittäjä yhtälössä, sovellusta
 20. Suhde ja verranto
 21. Suora ja käänteinen verrannollisuus
 22. Kertaus: yhtälöt, suorat
 23. Kertaus: Yksikkömuunnokset, avaruuskappaleita
 24. Yhtenevyys, symmetria suoran suhteen
 25. Koordinaatisto, peilaus, kierto ja siirto
 26. Yhdenmuotoisuus, mittakaava
 27. Kolmioiden yhdenmuotoisuus
 28. Hypotenuusan ratkaiseminen, Pythagoraan lause
 29. Suoran yhtälö ja piirtäminen
 30. Diagrammit
 31. Keskiarvo ja mediaani
 32. Kertaus: Tilastot ja diagrammit
 33. Jaollisuus, tekijät, alkuluvut
 34. Lauseke, monomi ja niiden laskutoimitukset
 35. Toisen asteen yhtälö, Kertaus: yhtälöt
 36. Erilaisia suoria, leikkaavat suorat
 37. Kertaus: Yhdenmuotoisuus, trigonometriset funktiot
 38. Polynomien kertolaskut
 39. Toisen asteen yhtälö, epäyhtälö
 40. Kertaus: Polynomit ja epäyhtälöt
 41. Pinta-ala, tilavuus, piiri
 42. Kokonaisluvut, vastaluvut
 43. Prosenttilaskuja, vertailu
 44. Polynomit ja niiden yhteen- ja vähennyslaskut
 45. Toisen asteen funktio ja paraabeli
 46. Pythagoraan lause, hypotenuusa
 47. Kateetit, Pythagoraan lauseen sovellusta
 48. Kertaus: Pythagoraan lause
 49. Polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskut
 50. Kertaus: Jaollisuus, rationaaliluvut
 51. Kertaus: Prosenttilaskenta
 52. Kertaus: Potenssit
Tehtäväpankki: Yläkoulun matematiikka

Tämä kokonaisuus on suunniteltu ViLLEn tehokäyttäjiä varten. Kun haluat etsiä juuri sinun ryhmällesi sopivan eriyttävän tehtävän, löydät sen helposti tästä aihepiireittäin jaotellusta tehtäväpankista. Kopioi tehtävä omalle kurssillesi ja siirrä se oikeaan tehtäväosioon. Voit käyttää tehtäväpankkia myös valmistellessasi sähköisiä kokeita.

 1. Luvut ja laskutoimitukset
 2. Yhtälöt ja polynomit
 3. Funktiot
 4. Geometria
 5. Tilastot ja todennäköisyys
 6. Ohjelmointi

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe

Matematiikka: peruskoulun kertaus

Kurssilla on satoja automaattisesti arvioituja tehtäviä, joiden avulla opiskelija pystyy kertaamaan koko peruskoulun matematiikan. Kokonaisuus on syntynyt ysiluokkien opettajien tarpeeseen: nyt on mahdollista antaa oppilaalle helposti lisäharjoitusta toisen asteen opintoihin valmistautumista varten. Tehtävissä on eteenpäin ohjaava vastauksen palaute, joten opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa.

 1. Lukujen ominaisuuksia
 2. Laskutoimitukset
 3. Polynomit
 4. Yhtälöt 1: ensimmäisen asteen yhtälöt, verranto
 5. Yhtälöt 2: toisen asteen yhtälöt, epäyhtälöt, yhtälöparit
 6. Geometria 1: pituus, pinta-ala, tilavuus
 7. Geometria 2: suorakulmainen kolmio, trigonometria
 8. Geometria 3: koordinaatisto
 9. Murtoluvut
 10. Desimaaliluvut
 11. Prosentit
 12. Murtoluku – desimaaliluku – prosentti
 13. Todennäköisyys ja tilastot
 14. Yksikkömuunnokset
Lukiomatematiikan opiskeluun orientoiva kurssi
 1. Tervetuloa kurssille (Tutoriaali)
 2. Alkutesti
 3. Peruslaskutoimitukset (Tutoriaali)
 4. Peruslaskutoimitukset (Harjoittelu)
 5. Prosenttilaskut (Tutoriaali)
 6. Prosenttilaskut (Harjoittelu)
 7. Potenssilaskut (Tutoriaali)
 8. Potenssilaskut (Harjoittelu)
 9. Polynomit (Tutoriaali)
 10. Funktiot (Tutoriaali)
 11. Yhtälöt (Tutoriaali)
 12. Polynomit, yhtälöt ja funktiot (Harjoittelu)
 13. Geometria (Tutoriaali)
 14. Geometria (Harjoittelu)
 15. Lopputesti
 16. Kurssin päätteeksi (Tutoriaali)
Origo – Matematiikan toisen asteen lähtötasotesti

Testi on kehitetty opiskelijoiden matematiikan lähtötasomittaukseen lukiossa ja ammattikoulussa. Testistä voi halutessaan jättää aihealueita pois.

 1. Lämmittely
 2. Origo-testi

Lukio

MAY1 Luvut ja yhtälöt

Kurssi keskittyy perusasioiden hallintaan. Halutessasi käytössäsi on tavallisten tehtävien lisäksi: lähtötasotesti opiskelijoiden lähtötason selvittämiseksi, lämmittely- ja bonustehtäviä eriyttämiseen, tutoriaaleja itsenäisempää opiskelua varten ja demokierroksia asioiden yhdessä käsittelemiseksi.

 1. Luvut ja peruslaskutoimitukset
 2. Potenssit
 3. Juuret
 4. Yhtälö
 5. Yhtälöpari
 6. Prosenttilaskenta
 7. Verrannollisuus
 8. Funktio
 9. Potenssifunktio ja potenssiyhtälö
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssi keskittyy perusasioiden hallintaan. Tehtäviä on paljon ja ne kattavat hyvin koko kurssin sisällöt. Voit järjestää kierrokset haluamasi kirjasarjan mukaan tai vaihtaa järjestystä mieleiseksesi. Kurssilla on myös kertausoppitunti.

 1. Polynomilaskenta
 2. Ensimmäisen asteen funktio
 3. Ensimmäisen asteen yhtälö
 4. Toisen asteen funktio
 5. Toisen asteen yhtälö
 6. Lukujonot
 7. Aritmeettinen summa
 8. Geometrinen lukujono (tutoriaali)
 9. Geometrinen summa (tutoriaali)
 10. Rekursiivinen lukujono
 11. Kertaus
 12. Polynomipaketti
MAB3 Geometria

Kurssin tehtävät on isolta osin viety avaruuteen, eli esimerkiksi Pythagoraan lausetta tarkastellaan usein avaruusgeometrian tehtävissä. Tällä on pyritty auttamaan opiskelijaa hahmottamaan avaruuskappaleita ja miten esimerkiksi kolmiot avaruuskappaleisiin muodostuvat. Tehtävien skaala on laaja, helpoista hyvinkin haastaviin. Kaikissa on kuitenkin hyvä ohjeistus, eikä tehtäviin pitäisi jäädä jumiin. Mukana tutoriaaleja GeoGebran käytöstä ja niihin liittyen vertaisarvoitavia tehtäviä.

 1. Termistö & yksikkömuunnokset
 2. Tutoriaali: Piirtäminen GeoGebralla
 3. GeoGebra 2D Challenge
 4. Tutoriaali: Avaruuskappaleiden piirtäminen GeoGebralla
 5. GeoGebra 3D Challenge
 6. Pythagoraan lause
 7. Trigonometria
 8. Ympyrä
 9. Yhdenmuotoisuus
 10. Kokoavat tehtävät
MAB4 Matemaattisia malleja

Kurssilla keskitytään MAB4-kurssin perusteisiin. Kaikista kurssin aihepiireistä on kattavasti tehtäviä helpoista haastaviin. Viimeisenä aihepiirinä on erikseen mallin sovittaminen – näitä tehtäviä voi halutessaan siirtää aiemmille oppitunneille jos se sopii kurssin kulkuun paremmin.

 1. Yleiskertaus
 2. Lineaarinen malli
 3. Eksponentti ja logaritmi
 4. Eksponentiaalinen malli
 5. Lukujonokertaus
 6. Mallin sovittaminen
 7. Logaritmi (tutoriaali)
 8. Eksponenttiyhtälö
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssi keskittyy enemmän todennäköisyyteen kuin tilastoihin, sillä todennäköisyyksiä on helpompi käsitellä sähköisesti. Tilastojen käsittely on jätetty enemmän opettajan omalle vastuulle, jolloin opettaja voi hyödyntää esimerkiksi haluamiaan ohjelmia. Muutama ydintehtävä tilastoista kuitenkin on. Tilastoja käsitellään enemmän kurssilla olevissa vertaisarviointitehtävissä. Kurssilla useita vaihtoehtoisia vertaisarviointitehtäviä joista opettaja voi valita haluamansa.

 1. Todennäköisyys: kombinatoriikka
 2. Todennäköisyys: peruskäsitteet
 3. Todennäköisyys: laskusäännöt
 4. Tilastot
 5. Todennäköisyys: kertaus
 6. Vertaisarviointi: palautukset
MAB6 Talousmatematiikka
 1. Prosenttikertaus
 2. Arvonlisävero
 3. Muut verot
 4. Korot
 5. Lainat
 6. Indeksit
 7. Valuutat
 8. Oma talous
 9. Kertaus
MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1
 1. Polynomit ja polynomien laskutoimitukset
 2. Muistikaavat
 3. Neliöjuuri
 4. Ensimmäisen asteen polynomifunktio
 5. Ensimmäisen asteen epäyhtälö
 6. Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja
 7. Toisen asteen yhtälö
 8. Toisen asteen epäyhtälö
 9. Diskriminantti
 10. Potenssiyhtälö ja korkeammat juuret
 11. Korkeamman asteen yhtälöt
 12. Muut epäyhtälöt
 13. Tekijöihin jako
 14. Nollakohtien ja tekijöiden välinen yhteys
 15. Rationaalilauseke
 16. Rationaalifunktio ja rationaaliyhtälö
 17. Juurifunktio ja juuriyhtälö
 18. Toisen asteen yhtälön sovellukset
 19. Polynomipaketti
 20. Kertaus
MAA3 Geometria
 1. Geometrian peruskäsitteitä ja kulmat
 2. Suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause
 3. Monikulmioita
 4. Kolmioiden yhdenmuotoisuus
 5. Yhdenmuotoisuus
 6. Suorakulmaisen kolmion trigonometria
 7. Suorakulmaisen kolmion sovelluksia
 8. Sini- ja kosinilause
 9. Ympyrä ja ympyrään liittyvät kulmat
 10. Kolmion merkilliset pisteet
 11. Avaruusgeometrian peruskäsitteitä
 12. Lieriö
 13. Kartio
 14. Pallo
 15. Kertaus
 16. Tutoriaali: Piirtäminen GeoGebralla
 17. GeoGebra 2D Challenge
 18. Tutoriaali: Avaruuskappaleiden piirtäminen GeoGebralla
 19. GeoGebra 3D Challenge
MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit
 1. Ennakkotiedot, analyyttinen geometria
 2. Itseisarvo
 3. Yhtälöryhmä
 4. Pistejoukko koordinaatistossa
 5. Ympyrä
 6. Suora
 7. Paraabeli
 8. Kertaus, analyyttinen geometria
 9. Ennakkotiedot, vektorit
 10. Vektoreiden perusteet
 11. Vektorit koordinaatistossa
 12. Suora ja taso vektoreilla
 13. Pistetulo
 14. Osaatko perusasiat (kertaus), vektorit
 15. Haasta itsesi (kertaus), vektorit
MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2
 1. Ennakkotiedot
 2. Itseisarvo
 3. Pistejoukko koordinaatistossa
 4. Suora
 5. Ympyrä
 6. Paraabeli
 7. Kertaus
 8. Eksponenttiyhtälö

Ohjelmointi ja tietotekniikka

Oppimisanalytiikan keskuksen tuottamilla ohjelmointikursseilla hyödynnetään vahvasti tutoriaalipohjaista oppimista. Tutoriaalipohjainen oppiminen on keskuksen usean vuoden ajan kehittämä ja tutkima opetusmenetelmä, jossa pääpaino on aktiivisella oppimisella. Menetelmää on hyödynnetty jo usean vuoden ajan Turun yliopistolla ohjelmoinnin kursseilla. Tulokset yliopistotasolta ovat erittäin lupaavia: kurssien läpäisyprosentti on kasvanut huomattavasti ja arvosanat vastaavasti parantuneet. Tutoriaalit yhdistävät teoriasisällöt tehtäviin ja tekevät oppimisesta yhteisöllisempää.

Alakoulu

Valinnainen alakoulun ohjelmointi

Alakoulun matematiikan opintopolut sisältävät ohjelmointitehtäviä, mutta jos haluat keskittyä oppilaittesi kanssa pelkästään ohjelmointiin, voit hyödyntää tätä kurssia. Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin; peräkkäisyys, toisto, valinta, totuusarvot ja funktiot. Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista ViLLE-tutoriaalia, joissa on sama sisältö, mutta toisessa helpommat ja toisessa haastavammat tehtävät, joiden avulla eriyttäminen on helppoa.

 1. TVT – helppo
 2. TVT – vaikea
Näppärästi näppäimillä

Kurssilla harjoitellaan kymmensormijärjestelmää tietokoneella kirjoittamisen helpottamiseksi. Ensimmäisellä kierroksella testataan sorminäppäryyttä kirjoittamisessa ja sen jälkeen opetellaan 2–3 uutta kirjainta per tehtäväkierros. Lopuksi opetellaan myös numerot ja yleisimmät merkit. Jokaisen tehtäväkierroksen lopussa on myös koe, jonka avulla voi testata omaa osaamistaan. Saatavilla myös kansainväliselle näppäimistölle!

 1. Tervetuloa kirjoittamaan!
 2. F ja J
 3. D ja K
 4. S ja L
 5. A ja Ö
 6. G, H, Ä ja isot kirjaimet
 7. T ja Y
 8. R ja U
 9. E ja I
 10. W ja O
 11. Q, P ja Å
 12. B ja N
 13. V ja M
 14. C ja pilkku
 15. X ja piste
 16. Z ja yhdysviiva
 17. Numerot ja merkit
 18. Kertaus
 19. Kertaus 2

Yläkoulu

Ohjelmoinnin peruskurssi yläkouluun

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin perusteita Python-ohjelmointikielellä (versio 3). Kurssi on suunnattu yläkouluikäisille. Jokaisesta aihealueesta on luentokalvot, ViLLE-tehtävät, ViLLE-tutoriaalit ja harjoitustehtävät. Harjoitustehtävät on tarkoitettu tehtävän muussa ohjelmointiympäristössä (ohjeet opettajan oppaassa) ja materiaaliin kuuluu lisäksi niiden malliratkaisut. Opettajan oppaasta löytyy lisätietoa kurssista ja sen käytöstä. Lisäksi opettajan opas käy läpi joitain yleisiä haasteita ohjelmoinnin oppimisessa. Oppaan ja muut kurssiin liittyvät materiaalit löydät kurssin asetuksista.

 1. ViLLE-tehtävät 1
 2. Tutoriaali 1: Johdatus ohjelmointiin
 3. ViLLE-tehtävät 2
 4. Tutoriaali 2: Merkkijonot
 5. Harjoitustehtävät 1
 6. ViLLE-tehtävät 3
 7. Tutoriaali 3: Ehtolauseet
 8. Harjoitustehtävät 2
 9. ViLLE-tehtävät 4
 10. Tutoriaali 4: Silmukat
 11. Harjoitustehtävät 3
 12. ViLLE-tehtävät 5
 13. Tutoriaali 5: Aliohjelmat
 14. Harjoitustehtävät 4
 15. ViLLE-tehtävät 6
 16. Tutoriaali 6: Listat
 17. Harjoitustehtävät 5
 18. ViLLE-tehtävät 7
 19. Tutoriaali 7: Kirjastot
 20. Harjoitustehtävät 6
 21. Tutoriaali 8: Kertaus
 22. Koe

Lukio

Tietotekniikka ja kyberturvallisuus

Kurssi käsittelee tietojenkäsittelytieteisiin (huom. monikko) kuuluvia aihealueita. Materiaaliin kuuluvat myös opettajan opas ja luentokalvot. ViLLE-kurssi sisältää tutoriaalin jokaisesta aihealueesta. Lisäksi kurssin aikana on tarkoitus tehdä kaksi esitelmää, jotka vertaisarvioidaan ja kuunnella vierailijoita työelämästä. Ohjeet kurssin käyttöön löytyy opettajan oppaasta. Oppaan ja muut kurssiin liittyvät materiaalit löydät kurssin asetuksista.

 1. Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
 2. Tietokoneiden historia
 3. Von Neumannin arkkitehtuuri ja nykytietokone
 4. Tietotekniikka on matematiikkaa ja logiikkaa
 5. Kytkentäalgebra ja loogiset portit
 6. Tiedon esittäminen
 7. Tietorakenteet ja algoritmit
 8. Internet
 9. Teknologiset innovaatiot -esityksen palautus
 10. Teknologiset innovaatiot -esitysten vertaisarvioinnit
 11. Tekoälyn perusteet
 12. Neuroverkot
 13. Turvallisuuden elementit ja resurssit
 14. Turvallisuusluokkien suojaamat resurssit
 15. Kyberturvallisuuden uhat ja niiltä suojautuminen
 16. Henkilökohtainen suojautuminen
 17. Todelliset hyökkäykset ja uhat -esityksen palautus
 18. Todelliset hyökkäykset ja uhat -esitysten vertaisarvioinnit
 19. Koe
Ohjelmoinnin peruskurssi lukioon (Python)

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin perusteita Python-ohjelmointikielellä (versio 3). Kurssi on suunnattu lukioikäisille. Jokaisesta aihealueesta on luentokalvot, ViLLE-tehtävät, ViLLE-tutoriaalit, harjoitustehtävät ja lisätehtävät. Harjoitus- ja lisätehtävät on tarkoitettu tehtävän muussa ohjelmointiympäristössä (ohjeet opettajan oppaassa) ja materiaaliin kuuluu lisäksi niiden malliratkaisut. Opettajan oppaasta löytyy lisätietoa kurssista ja sen käytöstä. Lisäksi opettajan opas käy läpi joitain yleisiä haasteita ohjelmoinnin oppimisessa. Oppaan ja muut kurssiin liittyvät materiaalit löydät kurssin asetuksista.

 1. ViLLE-tehtävät 1
 2. Tutoriaali 1: Johdatus ohjelmointiin
 3. ViLLE-tehtävät 2
 4. Tutoriaali 2: Merkkijonot
 5. ViLLE-tehtävät 3
 6. Tutoriaali 3: Ehtolauseet
 7. ViLLE-tehtävät 4
 8. Tutoriaali 4: Silmukat
 9. ViLLE-tehtävät 5
 10. Tutoriaali 5: Aliohjelmat
 11. ViLLE-tehtävät 6
 12. Tutoriaali 6: Listat
 13. ViLLE-tehtävät 7
 14. Tutoriaali 7: Kirjastot
 15. Harjoitustehtävien palautukset
 16. Tutoriaali 8: Kertaus
 17. Koe
Ohjelmoinnin jatkokurssi lukioon (Java)

Kurssilla oletetaan, että opiskelijat ovat aiemmin opiskelleet ohjelmoinnin perusteet Python–ohjelmointikielellä (katso Ohjelmoinnin peruskurssi lukioon). Kurssilla käsitellään vastaavat ohjelmoinnin peruskäsitteet Java–kielellä ja lisäksi olio–ohjelmoinnin perusteet: luokat, oliot, omien luokkien kirjoittaminen ja luokkahierarkiat. Jokaisesta aihealueesta on luentokalvot, ViLLE-tehtävät, ViLLE-tutoriaalit ja harjoitustyöt. Harjoitustyöt on tarkoitettu tehtävän muussa ohjelmointiympäristössä ja materiaaliin sisältyy lisäksi niiden malliratkaisut. Opettajan oppaasta löytyy lisätietoa kurssista ja sen käytöstä. Lisäksi opettajan opas käy läpi joitain yleisiä haasteita ohjelmoinnin oppimisessa. Oppaan ja muut kurssiin liittyvät materiaalit löydät kurssin asetuksista.

 1. ViLLE-tehtävät 1
 2. Tutoriaali 1: Pythonista Javaan
 3. Harjoitustehtävät 1
 4. ViLLE-tehtävät 2
 5. Tutoriaali 2: Ehtolauseet ja silmukat
 6. Harjoitustehtävät 2
 7. ViLLE-tehtävät 3
 8. Tutoriaali 3: Metodit
 9. Harjoitustehtävät 3
 10. ViLLE-tehtävät 4
 11. Tutoriaali 4: Luokat ja oliot
 12. Harjoitustehtävät 4
 13. ViLLE-tehtävät 5
 14. Tutoriaali 5: Omat luokat 1
 15. Harjoitustehtävät 5
 16. ViLLE-tehtävät 6
 17. Tutoriaali 6: Omat luokat 2
 18. Harjoitustehtävät 6
 19. ViLLE-tehtävät 7
 20. Tutoriaali 7: Luokkahierarkiat
 21. Harjoitustehtävät 7
 22. Tutoriaali 8: Kertaus
 23. Tentti

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Oppimisanalytiikan keskuksessa luodaan parhaillaan ohjelmoinnillisen ajattelun opintopolkuja perusopetuksen vuosiluokille 1–9. Jokainen vuosiluokka saa oman kurssinsa, joka koostuu vähintään neljästä oppitunnista. Vuosiluokilla 1–9 käsitellään dataa ja informaatiota, ongelmanratkaisua, algoritmeja ja ohjelmointia sekä vuorovaikutusta ja turvallisuutta. Lisäksi vuosiluokilla 3–6 on ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja vuosiluokilla 7–9 ohjelmointia tekstipohjaisella ohjelmointikielellä.

Ohjelmoinnillisen ajattelun opintopolkuja kehitetään kansainvälisessä tiimissä, jonka tavoitteena on luoda Suomeen soveltuvat opintopolut, jotka ottavat huomioon matematiikan kontekstin. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan ohjelmointi ja algoritminen ajattelu ovat osa matematiikan opetusta.

Ennen kuin ohjelmoinnillisen ajattelun opintopolut saadaan käyttöön kaikille ViLLE-opettajille, niitä pilotoidaan muutamissa luokissa (per vuosiluokka). Pilotoinnin perusteella opintopolut päivitetään, minkä jälkeen ne julkaistaan ViLLEssä.


Suomenkieli ja kirjallisuus

ViLLEssä on valmiita opintopolkukursseja äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen alakoulussa. Lisäksi on yläkoulun äidinkielen kertauspaketti. Kurssit koostuvat oppitunneista, joille on laadittu automaattisesti arvioituja tehtäviä ja pelejä aihepiireittäin. On myös mahdollista teettää opettajan arvioimia kirjoitustehtäviä. Materiaali kattaa koko lukuvuoden oppiaineksen ja sitä on riittävästi esimerkiksi viikottaisia ViLLE-tunteja varten.

Opettaja päättää näkyvillä olevat tehtävät ja oppitunnit voidaan järjestää käytettävän kirjasarjan mukaan. Monipuolisten tehtävien avulla oppilas harjoittelee tunnin aihetta pelillisesti ja mielenkiintoisesti, omaan tahtiinsa edeten. Pääpaino äidinkielen kursseilla on kielitiedon opetuksessa ja toistoa vaativissa aihealueissa.

Esiopetus

Esiopetuksen opintopolku

Esiopetuksen ViLLE-materiaalin avulla eskarilaiset pääsevät tutustumaan tietokoneen ja tabletin käyttöön. Monipuolista materiaalia on tarjolla viikoittaista käyttöä varten koko vuodeksi. Automaattisesti arvioidut tehtävät ja pelit opettavat kirjaimia, äänteitä, lukumäärätaitoja ja esimerkiksi värejä selkeällä tavalla. Syyskaudella tutustutaan kirjaimiin ja kevätpuolella jatketaan kirjainten harjoittelua, mutta jokaisella oppitunnilla on lisäksi kokoava teema. Kun ViLLE on tullut tutuksi, lapset voivat harjoitella ilman aikuisen opastusta.

 1. Kirjain A
 2. Kirjain I
 3. Kirjain S
 4. Kirjain N
 5. Kirjain U
 6. Kirjain E
 7. Kirjain O
 8. Kirjain L
 9. Kirjain P
 10. Kirjain M
 11. Kirjain T
 12. Kirjaimet Ä ja Ö
 13. Kirjain R
 14. Kirjain V
 15. Kirjain K
 16. Kirjain J
 17. Kirjain H
 18. Kirjain Y
 19. Kirjain D
 20. Vierasperäiset kirjaimet
 21. Tavuja
 22. Sanoja
 23. Luku 1
 24. Luku 2
 25. Luku 3
 26. Luku 4
 27. Luku 5
 28. Luku 6
 29. Luku 7
 30. Luku 8
 31. Luku 9
 32. Luku 10
 33. Yhteenlasku
 34. Vähennyslasku
 35. Käsitteet
 36. Aika ja vuodenajat
 37. Lisätehtäviä 1
 38. Lisätehtäviä 2
 39. Tavut 2
 40. Sanat 2

Alakoulu

Suomen kieli ja kirjallisuus, opintopolku 1. luokka

Ensimmäisen luokan suomen kielen kurssi lähtee liikkeelle äänteiden ja kirjainten harjoittelusta ja etenee kohti pidempiä tekstejä, joissa kielen rakenteiden harjoittelu kytketään osaksi arkisia aihepiirejä. Tunnistamis- ja täydentämistehtävien lisäksi opettaja voi hyödyntää myös kuuntelu-, sanelu- sekä ääneen lukemisen ja itsenäisen kirjoittamisen tehtäviä. Kurssin tehtävät on laadittu ensisijaisesti oppilaille, joiden äidinkieli on suomi, mutta kokonaisuus on hyvin sovellettavissa myös suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaiseen opetukseen. Eriyttävien tehtäväkategorioiden ansiosta tekemistä riittää koko lukuvuodeksi niin aloitteleville kuin sujuvillekin lukijoille.

 1. A-kirjain
 2. I-kirjain
 3. U-kirjain
 4. S-kirjain
 5. Kertaus: A, I, S, U
 6. O-kirjain
 7. N-kirjain
 8. E-kirjain
 9. M-kirjain
 10. Kertaus: E, M, N, O
 11. L-kirjain
 12. R-kirjain
 13. K-kirjain
 14. T-kirjain
 15. Ä-kirjain
 16. Kertaus: K, L, R, T, Ä
 17. P-kirjain
 18. V-kirjain
 19. J-kirjain
 20. H-kirjain
 21. H, J, P, V
 22. Y-kirjain
 23. Ö-kirjain
 24. D-kirjain
 25. Kertaus: D, Y, Ö
 26. Äng-äänne
 27. B, C, F, G, Q, W, X, Z, Å
 28. Syk-syn juh-li-a
 29. Vä-rit
 30. Vuo-den-a-jat
 31. Ai-ka
 32. Ru-not ja sa-dut
 33. Hy-vät ta-vat ja ys-tä-vyys
 34. Me-di-a
 35. Ruo-ka
 36. Vaat-teet
 37. Am-ma-tit
 38. Kau-pun-gis-sa
 39. Ko-ti
 40. Ke-vään juh-li-a
 41. Maa-seu-tu
 42. Suo-ma-lai-si-a e-läi-mi-ä
 43. Kau-ko-mai-den e-läi-mi-ä
 44. Lii-kun-ta ja har-ras-tuk-set
 45. Luon-to
 46. Ään-ne-kier-ros-ten lu-ku-teh-tä-vät
 47. Teks-ti-kier-ros-ten lu-ku-teh-tä-vät
Suomen kieli ja kirjallisuus, opintopolku 2. luokka

Toisen luokan suomen kielen kurssilla vahvistetaan lukutaitoa ja kiinnitetään huomiota kielen rakenteisiin sekä oikeinkirjoitukseen. Ylös- ja alaspäin eriyttävät tehtävät tarjoavat haasteita lukutaidon eri vaiheissa oleville oppijoille. Opettaja voi valita käyttöönsä joko automaattisesti arvioidut tai manuaalisesti pisteytettävät kirjoitustehtävät. Kurssin tehtävät on laadittu ensisijaisesti oppilaille, joiden äidinkieli on suomi, mutta kokonaisuus on hyvin sovellettavissa myös suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaiseen opetukseen.

 1. Aakkoset ja aakkosjärjestys (dinosaurukset)
 2. Paikallissijat (matkailu)
 3. Virke (sarjakuva)
 4. Kysymyssanat (sananlaskut)
 5. Kysymyslause (värit)
 6. Verbin persoonataivutus (syksyn ja talven juhlia)
 7. Kielteinen lause (luonto)
 8. Tekijännimet (harrastukset)
 9. Yhdyssanat (maaseutu)
 10. Synonyymit (kevään juhlia)
 11. Vastakohdat (kuukaudet, viikonpäivät ja vuorokaudenajat)
 12. Vierasperäiset kirjaimet (kaukomaiden eläimiä)
 13. Vertailu (vuodenajat)
 14. Kerrataan äänteitä ja kirjaimia (sirkus)
 15. Tekeminen (liikunta)
 16. Omistusmuoto, kohteliaisuusmuoto (ystävyys)
 17. Luettelo (meri)
 18. Erisnimet (kaupunki)
 19. Runot ja riimiparit
 20. Mielipide ja tosiasia (media)
 21. Luokittelu (ruoka)
 22. Perustelu (kansansadut)
 23. Totta vai ei? (hyvät tavat)
 24. Lopetusmerkit (teatteri ja elokuva)
 25. Kiellot, käskyt, ohjeet ja varoitukset (turvallisuus kotona)
 26. Nimet ja nimitykset (terveelliset elämäntavat)
 27. Yksikkö ja monikko (puut, kasvit ja marjat)
 28. Kuvailu (vaatetus)
 29. Tavan ilmaiseminen (suomalaisia eläimiä)
 30. Vokaalit ja konsonantit (avaruus)
 31. Pitkä ja lyhyt vokaali (keksinnöt)
 32. Diftongi (entisaika)
 33. Kaksoiskonsonantti (kirjat)
 34. Äng-äänne (kuninkaalliset)
 35. Luetun ymmärtäminen (liikennesäännöt)
 36. Lukutehtävät
Suomen kieli ja kirjallisuus, opintopolku 3. luokka

Kolmannen luokan äidinkielen kurssilla vahvistetaan oikeinkirjoitusta, tutustutaan äänteisiin ja kirjaimiin liittyviin käsitteisiin sekä sanaluokkajakoon (nominit ja verbit), tarkastellaan erilaisten tekstilajien piirteitä ja leikitellään kielellä. Mukana on myös sanavarastoa laajentavia sekä luetun ymmärtämistä tukevia tehtäviä.

 1. Äänteet ja kirjaimet
 2. Aakkoset ja aakkosjärjestys
 3. Vierasperäiset kirjaimet
 4. Kaksoiskonsonantti
 5. Äng-äänne
 6. Pitkä vokaali ja diftongi
 7. Kerrataan kirjaimet, äänteet ja aakkoset
 8. Tietotekstin lukeminen
 9. Runot ja riimiparit
 10. Hankalien sanojen oikeinkirjoitusta
 11. Virke
 12. Erilaisia virkkeitä
 13. Kerrataan virkkeitä
 14. Media
 15. Satu
 16. Kertomus
 17. Yhdyssanat
 18. Yhdyssanojen kertaus
 19. Yleis- ja erisnimet
 20. Verbit
 21. Substantiivit
 22. Adjektiivit
 23. Sanojen luokittelua
 24. Sanaluokkien kertaus 1
 25. Sanaluokkien kertaus 2
 26. Erilaisia tekstilajeja
 27. Tutustutaan vuorosanoihin
 28. Lisää vuorosanoista
 29. Synonyymit
 30. Vastakohdat
 31. Homonyymit
 32. Luettelo
 33. Sisällysluettelo ja hakemisto
 34. Lukuvuoden kertaus 1
 35. Lukuvuoden kertaus 2
 36. Kirjoitustehtäviä
 37. Luetun ymmärtämisen tehtävät
Suomen kieli ja kirjallisuus, opintopolku 4. luokka

Neljännen luokan äidinkielen kurssilla kiinnitetään huomiota omiin lukustrategioihin, tekstintuottoon, erilaisten tekstilajien tyylieroihin sekä kirjallisuuden käsitteisiin. Sanaluokkien yhteydessä tarkastellaan erityisesti sanojen taipumista, luokittelua sekä käyttöä tekstiyhteydessä. Kielenhuolto-osuuksissa harjoitellaan muun muassa sivulauseiden käyttöä sekä dialogin merkitsemistä.

 1. Erilaisia tekstilajeja: kaunokirjallisia tekstejä
 2. Lukustrategiat ja luetun ymmärtäminen
 3. Äng-äänne
 4. Runot
 5. Yhdyssanat
 6. Virke ja lause
 7. Kappalejako, tekstin suunnittelu ja oman tekstin tuottaminen
 8. Yleis- ja erisnimet
 9. Tietotekstit
 10. Opiskelutaitoja
 11. Nettikäyttäytyminen ja lähdekritiikki
 12. Satu
 13. Kirjallisuuden käsitteitä
 14. Kirjallisuuden käsitteitä 2
 15. Synonyymit
 16. Vastakohdat
 17. Sanojen luokittelua
 18. Verbit taipuvat
 19. Verbin aikamuodot
 20. Nominit ja niiden taivutus
 21. Substantiivit
 22. Adjektiivit
 23. Numeraalit
 24. Polynomit
 25. Taipumattomat sanat
 26. Erilaisia tekstilajeja ja oikeinkirjoitusasioiden kertausta
 27. Erilaisia tekstilajeja: tieto- ja mielipidetekstejä
 28. Vuoropuhelu 1
 29. Vuoropuheli 2
 30. Sanaluokkien kertausta
 31. Media
 32. Sanomalehti
 33. Sarjakuva
 34. Puhe- ja kirjakielen eroja
 35. Lukuvuoden kertaus 1 (kielioppi)
 36. Lukuvuoden kertaus 2 (vuorosanat, tekstilajit, kirjallisuus, media)
 37. Kirjoitustehtäviä
 38. Luetun ymmärtämisen tehtävät
Suomen kieli ja kirjallisuus, opintopolku 5. luokka

Viidennen luokan äidinkielen tehtävät tutustuttavat oppilaan virkkeen osiin (pää- ja sivulauseen käyttö) sekä lauseenjäsenten (subjekti, predikaatti, objekti) tarkasteluun. Samalla syvennetään sanaluokkiin liittyvää osaamista ja kiinnitetään huomiota erityisesti nominien sijataivutukseen sekä verbien persoona- ja aikamuotoihin. Kielenhuollon ja luetun ymmärtämisen tehtävät kulkevat mukana läpi koko kurssin.

 1. Tervetuloa ViLLEen
 2. Predikaatti
 3. Asiatekstin lukeminen
 4. Subjekti
 5. Predikaatin ja subjektin kertausta
 6. Objekti
 7. Lauseenjäsenten kertausta
 8. Virke
 9. Pää- ja sivulause
 10. Erilaisia sivulauseita
 11. Vuoropuhelu 1
 12. Vuoropuhelu 2
 13. Sanojen luokittelua
 14. Verbit taipuvat
 15. Verbin aikamuodot: preesens ja imperfekti
 16. Verbin aikamuodot: perfekti ja pluskvamperfekti
 17. Aikamuotojen kertaus
 18. Nominit
 19. Nominien taivutus
 20. Substantiivit
 21. Adjektiivit
 22. Numeraalit
 23. Prominit
 24. Taipumattomat sanat
 25. Sanaluokkien kertausta 1
 26. Sanaluokkien kertausta 2
 27. Media
 28. Tiedonhaku
 29. Erilaisia tekstilajeja
 30. Iso ja pieni alkukirjain
 31. Yhdyssanat ja sanaliitot
 32. Yhdyssana ja yhdysmerkki
 33. Puhe- ja yleiskielen eroja
 34. Lyhenteet ja oikeinkirjoitusasioiden kertausta
 35. Lukuvuoden kertaus 1
 36. Lukuvuoden kertaus 2
 37. Kirjoitustehtäviä
 38. Luetun ymmärtämisen tehtävät
Suomen kieli ja kirjallisuus, opintopolku 6. luokka

Kuudennella luokalla huolletaan kieltä, luokitellaan sanoja taivutuksen perusteella, jäsennetään lauseita ja kerrataan verbien aikamuotoja. Nominien sijataivutusta voi harjoitella joko sijamuotojen nimien kera tai ilman niitä. Tekstien yhteydessä kiinnitetään huomiota erityisesti kriittiseen lukutapaan sekä kielen vaihteluun.

 1. Mielipide, fakta ja fiktio
 2. Lukustrategiat
 3. Muistiinpanot ja tekstin suunnittelu
 4. Lähdekritiikki ja tiedonhaku
 5. Oma teksti
 6. Puheen tekeminen
 7. Media
 8. Verbin persoonataivutus
 9. Verbin aikamuodot 1
 10. Verbin aikamuodot 2
 11. Nominit
 12. Nominien sijataivutus 1
 13. Nominien sijataivutus 2
 14. Taipumattomat sanat
 15. Sanaluokkien kertaus
 16. Virke ja lause
 17. Päälause ja sivulause
 18. Rinnastus- ja alistuskonjunktiot
 19. Oikeinkirjoitusasioiden kertausta 1
 20. Oikeinkirjoitusasioiden kertausta 2
 21. Tarkkuutta tekstiin
 22. Vuoropuhelu
 23. Kieli vaihtelee
 24. Suomen murteita
 25. Predikaatti ja subjekti
 26. Objekti
 27. Lauseenjäsenten kertaus
 28. Teatteritietoutta
 29. Kaunokirjallisuuden käsitteitä
 30. Kerronnan keinoja
 31. Tulkitaan tekstin merkityksiä 1: Kielikuvat
 32. Tulkitaan tekstin merkityksiä 2: Tekstienvälisyys
 33. Tekstilajien piirteitä
 34. Lukuvuoden kertaus 1: Kielioppi
 35. Lukuvuoden kertaus 2: Kirjallisuus ja media
 36. Kirjoitustehtäviä
 37. Luetun ymmärtämisen tehtävät

Yläkoulu

Yläkoulun äidinkielen kertauspaketti

Yläkoulun äidinkielen kertauspaketti perustuu Turun yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden auskultanttien (lv. 2015–2016) laatimaan tehtävistöön ja kattaa kaikki yläkoulun keskeisimmät kielitiedon ja kielenhuollon aihepiirit. Kurssia voi hyödyntää joko kertaustehtävinä perusopetuksen päättövaiheessa tai osissa koko yläkoulun ajan.

 1. Sanaluokat
 2. Sijamuodot
 3. Verbien taivutus (persoona- ja aikamuodot sekä modukset)
 4. Verbien nominaalimuodot
 5. Lauseenvastikkeet
 6. Pää- ja sivulauseet
 7. Lauseenjäsenet
 8. Pilkku
 9. Muut välimerkit
 10. Yleisnimet ja erisnimet
 11. Yhdyssanat
 12. Vierasperäiset sanat
 13. Lyhenteet
 14. Yleisimpiä kompastuskiviä
 15. Kirjakieli, yleiskieli ja puhekieli
 16. Suora ja epäsuora lainaus
 17. Suomen kielen erityispiirteitä (morfeemit)
 18. Suomen murteet

Englanti

ViLLE sisältää valmiita englannin opintopolkuja ensimmäisen ja toisen luokan opetukseen. Kurssit sisältävät tehtäviä, kuvakortteja ja opetuksen oppaan. Kurssella käsitellään oppilaalle olennaisia aiheita sanojen, kuvien ja äänten kautta. Kurssit painottavat myös puhutun kielen, erityisesti ääntämyksen, harjoittamista.

Kurssien tehtävät ovat pitkälti automaattisesti arvioituja pelejä, jotka innostavat oppilaita tutustumaan vieraan kielen ominaisuuksiin omassa tahdissa. Oppilaat voivat myös suorittaa tehtäviä haluamassaan järjestyksessä, eli jokaisen kokemus on yksilöllinen.

Alakoulu

Englannin kieli, opintopolku 1. luokka
 1. Hello!
 2. Värit – Colours
 3. Numerot – Numbers
 4. Perhe – Family
 5. Koulu – School
 6. Harrastukset – Hobbies
 7. Ruoka – Food
 8. Eläimet – Animals
 9. Vaatteet – Clothes
 10. Kehonosat – Body parts
 11. Luonto – Nature
 12. Kerrataan!
 13. Kerrataan äänteitä!


Englannin kieli, opintopolku 2. luokka
 1. Hey!
 2. Aakkoset – The alphabet
 3. Sää – The weather
 4. Numerot – Numbers 11–20
 5. Numerot – Numbers 30–100
 6. Vaatteita ja värejä – Clothes and colours
 7. Mitä kello on? – What time is it?
 8. Perhe ja lemmikit – Family and pets
 9. Minun huoneeni – My room
 10. Ruokakauppa – Grocery store
 11. Syödään! – Let’s eat!
 12. Kehonosat – Body parts
 13. Koulussa – In school
 14. Kulkuneuvot – Vehicles
 15. Taivas – The sky
 16. Vuodenajat ja kuukaudet – Seasons and months
 17. Maailma – The world
 18. Teknologia – Technology
 19. Harrastukset ja viikonpäivät – Hobbies and days
 20. Kerrataan! – Let’s revise! (sanasto)
 21. Kerrataan! – Let’s revise! (ääntäminen)
Tehtäväpankki: Alakoulun englanti
 1. Hello!
 2. Clothes and colours
 3. Hobbies are fun!
 4. Numbers and days
 5. What is your favourite food?
 6. Your room
 7. Nature
 8. Family
 9. In school
 10. The world

Lärstigar på svenska

Matematik

Gymnasiekurs: MAG1

Kursen fokuserar på behärskning av grundläggande teman. Utöver de normala uppgifterna kan du även välja att använda följande: Ett utgångstest för att avgöra elevernas utgångsnivå, Uppvärmning och bonus uppgifter, Tutorialer för självständigt studerande, Demorundor för gemensam genomgång.

 1. Utgångstest
 2. Tal och talmängder
 3. Procent
 4. Demo 1
 5. Funktioner
 6. Potens
 7. Exponentialekvation
 8. Logaritm
 9. Demo 2
 10. Talföljder
 11. Geometrisk talföljd
 12. Demo 3
 13. Aritmetisk summa
 14. Den geometriska summan
 15. Demo 4
 16. MAG1 repetition
Gymnasiekurs: MAB2

Kursen fokuserar på behärskning av grundläggande teman. Det finns många uppgifter och de täcker hela kursinnehållet. Rundorna kan ordnas enligt preferens eller enligt den bokserie som används. Kursen har även en repetitionsrunda.

 1. Polynomberäkning
 2. Förstagradsekvation
 3. Förstagradsfunktion
 4. Andragradsekvation
 5. Andragradsfunktion
 6. Ekvationssystem
 7. Proportionalitet
Gymnasiekurs: MAB3

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.Kursens uppgifter behandlar i stort sett kroppar, t.ex. Pythagoras sats beaktas via rymdgeometri. Målet är att hjälpa eleven att förstå kroppar och exempelvis hur trianglar formas i kroppar. Uppgifternas svårighetsgrad varierar, det förekommer allt från enkla till väldigt utmanande uppgifter. Alla uppgifter har dock instruktioner som leder eleven vidare, vilket innebär att man inte borde fastna. Kursen innehåller även tutorialer om användning av GeoGebra samt referentgranskningsuppgifter som relaterar till dessa.

 1. Terminologi & enhetsomvandling
 2. Tutorial: Rita med GeoGebra
 3. GeoGebra 2D Challenge
 4. Tutorial: Rita rymdgeometriska figurer med GeoGebra
 5. GeoGebra 3D Challenge
 6. Pythagoras sats
 7. Trigonometri
 8. Cirkel
 9. Likformighet
 10. Repetition
Gymnasiekurs: MAB4

Kursen fokuserar på MAB4-kursens grunder. Det finns ett omfattande urval av uppgifter, vars svårighetsgrad varierar från enkel till utmanande. Det sista temat i kursen är modell tillämpning – dessa uppgifter kan flyttas till tidigare rundor vid behov ifall de stödjer kursens genomgång.

 1. Generell repetition
 2. Linjär modell
 3. Exponent och logaritm
 4. Exponentiell modell
 5. Repetition av talföljder
 6. Tillämpning av modeller
Gymnasiekurs: MAB5

Kursen fokuserar mer på sannolikhet än statistik, eftersom sannolikhetslära är enklare att behandla elektroniskt. Mer detaljerad genomgång av statistik överlåts således till läraren, som kan fritt välja de program som bäst tillämpas för ämnet. Det förekommer dock vissa kärnuppgifter om statistik. Statistik behandlas främst i kursens referentgranskningsuppgifter. Kursen innehåller flera olika referentgranskninguppfiter, så läraren får fritt välja vilka som används.

 1. Sannolikhet: kombinatorik
 2. Sannolikhet: grundläggande teori
 3. Sannolikhet: räkneregler
 4. Statistik
 5. Sannolikhet: repetition
 6. Referentgranskning: inlämning
Programmeringens grunder på gymnasienivå
 1. Övning 1: Introduktion till kursen och programmering
 2. Gymnasium 1: Introduktion till programmering
 3. Övningsuppgift 1: Inlämningsrunda
 4. Återkoppling, Vecka 1
 5. Övning 2: Strängar
 6. Gymnasium 2: Strängar
 7. Övningsuppgift 2: Inlämningsrunda
 8. Återkoppling, Vecka 2
 9. Övning 3: Villkorssatser
 10. Gymnasium 3: Villkorssatser
 11. Övningsuppgift 3: Inlämningsrunda
 12. Återkoppling, Vecka 3
 13. Övning 4: Repetitionssatser
 14. Gymnasium 4: Slingor
 15. Övningsuppgift 4: Inlämningsrunda
 16. Återkoppling, Vecka 4
 17. Övning 5: Delprogram
 18. Gymnasium 5: Delprogram
 19. Övningsuppgift 5: Inlämningsrunda
 20. Återkoppling, Vecka 5
 21. Övning 6: Listor
 22. Gymnasium 6: Listor
 23. Övningsuppgift 6: Inlämningsrunda
 24. Återkoppling, Vecka 6
 25. Övning 7: Färdiga bibliotek
 26. Gymnasium 7: Färdiga bibliotek och filer
 27. Övningsuppgift 7: Inlämningsrunda
 28. Återkoppling, Vecka 7
 29. Gymnasium 8: Repetition
 30. Kurstentamen

Learning Paths in English

Introduction to Programming with Python

Introductory course to programming with Python (version 2). Contains fundamental concepts, such as conditional statements, loops and subprograms. In addition to that, the basic data structures (list, dictionaries, sets), file operations, error handling and use of modules are introduced.

 1. Introduction
 2. Variables and data types
 3. Strings
 4. Selection
 5. Repetition
 6. Procedures and functions
 7. Lists
 8. More lists and tuples
 9. Dictionaries and sets
 10. File operations
 11. Modules
 12. Handling errors
 13. Additional exercises
 14. Practice exam
 15. Final exam