TRILA-yhteistyö

Käynnistämme syksyllä 2022 uuden yhteistyön muodon opettajien ja kuntoutuksen ammattilaisten sekä alan tutkijoiden välille. TRILA-yhteistyön tavoitteena on kehittää opetuksen ja kuntoutuksen käytäntöihin entistä parempia oppimista tukevia harjoitteita ja arvioinnin välineitä.

TRILA-yhteistyöhön osallistuvat opettajat ja kuntouttajat saavat käyttöönsä uusimpia ammattilaisten laatimia oppimisen tuen sähköisiä materiaaleja. Ensi vaiheessa tämä koskee muun muassa Oppimisen tuen salkkuja (OTuS). Jatkossa tarjottavat materiaalit tulevat sisältämään myös muita ViLLE-oppimisympäristöön kehitettäviä lisämateriaaleja. Tutkijayhteisölle TRILA-yhteistyö tarjoaa kanavan päästä vuorovaikutukseen opetuksen ammattilaisten kanssa, joka on edellytys sille, että he pystyvät kehittämään uusia interventiovälineitä sekä tutkimaan niiden vaikuttavuutta.

TRILA tulee sanoista Turku Research Institute for Learning Analytics. Turun yliopiston TRILA ylläpitää kansainvälisesti palkittua ViLLE-oppimisympäristöä. TRILA-tutkijaverkostossa toimii asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailta kymmenistä eri yliopistoista.

Mitä yhteistyö tarkoittaa käytännössä?

Yhteistyön kautta opettajat ja muut kuntouttajat saavat ilmaiseksi käyttöönsä ammattilaisten kehittämiä uusimpia sähköisiä oppimisen tuen ja arvioinnin välineitä. Materiaalit ovat käytettävissä verkkoyhteydellä Oppimisanalytiikan keskuksen ViLLE-oppimisympäristön OTuS-näkymässä. OTuS (Oppimisen Tuen Salkut) sisältää valmiiksi eri teemoihin pakattuja harjoitekokonaisuuksia, muun muassa matematiikkaan ja lukutaitoihin. OTuS -käyttöliittymä on myös helppo tapa seurata oppilaan/kuntoutettavan edistymistä harjoittelussaan.

Kun opettaja ilmoittautuu mukaan TRILA-yhteistyöhön, hänelle tulevat käyttöön kaikki TRILA-yhteistyön kautta tarjottavat materiaalit. Materiaalit voidaan ottaa oppilaiden kanssa heti käyttöön ja ne ovat avoinna kaksi vuotta. Opettaja saa myös käyttöönsä kaikki uudet materiaalit, jotka avataan TRILA-opettajille yhteistyöhön osallistumisen aikana. Materiaaleista ja niiden käytöstä voidaan kysyä palautetta ja kehitysehdotuksia.

Mikäli opettaja osallistuu kahden vuoden aikana johonkin TRILA-tutkimushankkeeseen, hänen jäsenyyttään jatketaan automaattisesti.

TRILA-verkostossa on mukana myös laaja oppimisen tutkijoiden joukko. Tutkimusyhteistyön kautta kehitetään erilaisia arviointi- ja kyselytyökaluja, tutkitaan lasten kielellisten ja oppimistaitojen kehitystä sekä kokeillaan uusien opetusmenetelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta. Projektit vaihtelevat kooltaan pienistä opinnäytteistä aina isoihin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

TRILA-yhteistyö käynnistyy syksyllä 2022, jolloin julkaisemme myös tarkemman tiedon yhteistyön kautta käyttöön saatavista materiaaleista.


OTuS-materiaalien maskotti Oiva

Osallistuminen

  • Ilmoittaudu TRILA-yhteistyöhön klikkaamalla tästä (siirryt lomakkelle).
  • Varmistathan työnantajaltasi ennen ilmoittautumista, että voit liittyä TRILA-verkostoon ja sen tutkimustyöhön.
  • TRILA-opettajilta kysytään palautetta ja kehitysehdotuksia materiaaleista, eli verkosto vaikuttaa siihen, mitä tuen materiaaleja valmistetaan
  • Tiedotamme uusista tutkimushankkeista ennen niiden käynnistymistä sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. Jos haluat osallistua hankkeeseen, voit ilmoittautua mukaan tutkimusta koskevan tiedotteen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen. Tutkimuksesta vastaava on yhteydessä sinuun yhteistyön sopimiseksi.
  • Kun olet osallistunut tutkimukseen, jäsenyytesi voimassaoloaika päivitetään.