TRILA-opettajuus

Käynnistämme syksyllä 2022 uuden yhteistyön muodon opettajien ja kuntoutuksen ammattilaisten sekä alan tutkijoiden välille. TRILA-yhteistyön tavoitteena on kehittää opetuksen ja kuntoutuksen käytäntöihin entistä parempia oppimista tukevia harjoitteita ja arvioinnin välineitä.

TRILA-yhteistyöhön osallistuvat opettajat ja kuntouttajat saavat käyttöönsä uusimpia ammattilaisten laatimia oppimisen tuen sähköisiä materiaaleja. Ensi vaiheessa tämä koskee muun muassa Oppimisen tuen salkkuja (OTuS). Jatkossa tarjottavat materiaalit tulevat sisältämään myös muita ViLLE-oppimisympäristöön kehitettäviä lisämateriaaleja. Tutkijayhteisölle TRILA-yhteistyö tarjoaa kanavan päästä vuorovaikutukseen opetuksen ammattilaisten kanssa, joka on edellytys sille, että he pystyvät kehittämään uusia interventiovälineitä sekä tutkimaan niiden vaikuttavuutta.

TRILA tulee sanoista Turku Research Institute for Learning Analytics. Turun yliopiston TRILA ylläpitää kansainvälisesti palkittua ViLLE-oppimisympäristöä. TRILA-tutkijaverkostossa toimii asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailta kymmenistä eri yliopistoista.

Mitä yhteistyö tarkoittaa käytännössä?

Yhteistyön kautta opettajat ja muut kuntouttajat saavat maksutta käyttöönsä ammattilaisten kehittämiä uusimpia oppimisen tuen ja arvioinnin välineitä. Materiaalit ovat käytettävissä verkkoyhteydellä Oppimisanalytiikan keskuksen ViLLE-oppimisympäristössä.

Kun opettaja ilmoittautuu mukaan TRILA-yhteistyöhön, hänelle tulevat käyttöön kaikki TRILA-yhteistyön kautta tarjottavat materiaalit. Materiaalit voidaan ottaa oppilaiden kanssa heti käyttöön ja ne ovat avoinna kaksi vuotta. Opettaja saa myös käyttöönsä kaikki uudet materiaalit, jotka avataan TRILA-opettajille yhteistyöhön osallistumisen aikana. Materiaaleista ja niiden käytöstä voidaan kysyä palautetta ja kehitysehdotuksia.

Mikäli opettaja osallistuu kahden vuoden aikana johonkin TRILA-tutkimushankkeeseen, hänen jäsenyyttään jatketaan automaattisesti.

TRILA-verkostossa on mukana myös laaja oppimisen tutkijoiden joukko. Tutkimusyhteistyön kautta kehitetään erilaisia arviointi- ja kyselytyökaluja, tutkitaan lasten kielellisten ja oppimistaitojen kehitystä sekä kokeillaan uusien opetusmenetelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta. Projektit vaihtelevat kooltaan pienistä opinnäytteistä aina isoihin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

TRILA-materiaalit

TRILA-yhteistyön kautta käyttöön saatavien materiaalien määrä kasvaa sitä mukaa kun ViLLEen kehitetään erilaisia arviointi-, tuki- ja opetusmateriaaleja. 

Tällä hetkellä saatavilla on laaja valikoima Oppimisen tuen salkkuja, joita ei ole vielä julkaistu kaikkien ViLLE-opettajien käyttöön. Materiaalit ovat käytettävissä verkkoyhteydellä Oppimisanalytiikan keskuksen ViLLE-oppimisympäristön OTuS-näkymässä. OTuS (Oppimisen Tuen Salkut) sisältää valmiiksi eri teemoihin pakattuja harjoitekokonaisuuksia, muun muassa matematiikkaan ja lukutaitoihin. OTuS -käyttöliittymä on myös helppo tapa seurata oppilaan tai kuntoutettavan edistymistä harjoittelussaan.

Lisätietoa ja käyttöohjeet löydät OTuS-sivuiltamme.

OTuS-materiaalien maskotti Oiva

Osallistuminen

Kun osallistut tutkimukseen

Prosessi etenee seuraavasti:

  1. TRILA-opettajalistalle lähetetään sähköpostia erilaisista alkavista tutkimuksista, joihin etsitään yhteistyökumppania.

  2. Trila-opettaja vastaa viestissä olevalle tutkijalle olevansa kiinnostunut osallistumisesta tutkimukseen.

  3. Tutkija lähettää lisätietoja tutkimushankkeesta ja pyytää opettajaa vastaamaan esim. kyselylomakkeen, jossa selvitetään, kuuluuko opettaja tavoiteltuun ryhmään tutkimukseen osallistujia. Mikäli näin on, edetään seuraavaan vaiheeseen.

  4. Tutkija lähettää opettajalle lisää tietoa tutkimuksesta ja mikäli tarvetta, tekee tutkimuslupapyynnön kuntaan/kouluun

  5. Yleensä lasten osallistuminen tutkimuksiin edellyttää, että huoltajilta kysytään siihen kirjallinen lupa. Tutkija toimittaa kaikki tarvittavat tiedot ja lupamateriaalit opettajalle. Mikäli mahdollista ja tutkimusryhmä on iso, lupaprosessi koitetaan hoitaa sähköisesti.