MISTÄ SAAN OPETTAJATUNNUKSET?

ViLLE-opettajatunnukset voi saada itselleen koulutuksen kautta. Tutustu eri vaihtoehtoihin Koulutukset-sivulla.

Kurssin kopiointi ja oppilaiden lisääminen

Jos kurssin kopiointi tai oppilaiden lisääminen mietityttää, katso oheiselta videolta kertauksena ViLLEn käyttöönoton perusteet. Videolla käydään läpi, miten ViLLE Lite -käyttöliittymällä opettaja kopioi itselleen uuden kurssin ja lisää sinne oppilaat.

Apuopettajan lisääminen kurssille

Opettajien välistä yhteistyötä helpottaa usein, jos opettaja on toisen opettajan kurssilla apuopettajana. Apuopettajan voi lisätä kurssilleen Käyttäjät-välilehdestä. Huom! Myös apuopettajalla tulee olla ViLLE-opettajatunnus

ViLLE -oppitunnin muokkaaminen

Videolla kerrataan lyhyesti miten oppituntia voi mukauttaa omaan käyttöön sopivammaksi sekä miten lämmittely- ja bonustehtäviä hallinnoidaan.

Oppilaan salasanan vaihto

Opettaja pystyy itse nollaamaan oppilaansa unohdetun salasanan. Tämä tapahtuu ViLLE Litessä klikkaamalla Käyttäjät-välilehdellä oppilaan nimen vieressä olevaa kynäkuvaketta.

Yksilöllisen kurssin luonti

Useimmat opettajat pärjäävät hyvin ryhmänsä kanssa käyttäen valmiiksi koottuja opintopolkukursseja. Välillä esimerkiksi eriyttämistä varten voi olla kuitenkin tarpeen rakentaa yksilöllisiä kursseja, joissa yhdistellään oppitunteja ja tehtäviä eri vuosiluokilta tai eri aineista. Tällä videolla käydään läpi tällaisen yksilöllisen kurssin luomisen vaiheet.

Kokeen tai tentin tekeminen ViLLEssä

ViLLEssä voit toteuttaa pieniä pistokokeita tai laajempia kokeita hyödyntäen automaattisesti arvioituja tai opettajan arvioimia tehtäviä. Videolla käydään läpi ViLLE-kokeen toteuttamisen perustyökalut.

Oppilaan ohjevideo

Videolla esitellään miten oppilas käyttää ViLLEä ja suorittaa järjestelmässä tehtäviä.

Opettajan ohjeet

ViLLEn käytön kannalta keskeisimmät asiat löydät Opettajan oppaastamme. Lisäksi Ohjeet-sivulle on koottuna runsaasti ohjeita esimerkiksi omien ViLLE-tehtävien ja -kokeiden tuottamiseen.

Ohje kotiin

Tässä dokumentissa esitellään ViLLEn taustoja ja keskeisimmät käyttöohjeet. Linkin tähän dokumenttiin voi lähettää huoltajille ViLLEn käyttöönoton yhteydessä.