OPPIMISEN TUEN SALKUT

Mistä on kyse?

Oppimisen tuen salkut eli OTukSet ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja äidinkielen perustaidoissa. Keskiössä ovat ne taidot, jotka luovat perustan oppimiselle sekä ennen kaikkea elämälle.

Miksi OTuS-salkut?

OTuS-salkut ovat saatavilla sähköisessä ViLLE –oppimisympäristössä, joka tarjoaa oppilaalle automaattisesti arvioidut tehtävät ja tehtävistä välittömän palautteen. OTuS -näkymä on kuitenkin ominaisuuksiltaan yksinkertaistettu verrattuna normaaliin ViLLE -näkymään. Se mahdollistaa opettajalle nopean ja matalan kynnyksen mahdollisuuden ottaa OTukSet käyttöönsä.

Opettaja pystyy seuraamaan oppilaan oppimisen kehitystä reaaliajassa sekä havaitsemaan ja puuttumaan mahdollisiin oppimisen ongelmakohtiin jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi valmiiksi suunnitellut materiaalit ja valmiiksi arvioidut tehtävät jättävät opettajalle aikaa kohdentaa opetustaan oleelliseen eli oppimisprosessin tukemiseen. OTuS –salkuista hyötyvät sekä oppilas että opettaja.

Salkut koostuvat kasvatuksen ja opetuksen alojen asiantuntijoiden kehittämistä tehtäväkokonaisuuksista, joissa sisältöalueina ovat esimerkiksi matematiikasta kertotaulut, prosentit sekä mittaaminen ja yksikönmuunnokset. Äidinkielen materiaaleista löytyy laaja kattaus tavu- ja sanastotason tehtäviä eritasoisille oppijoille.

Miten saan salkut käyttööni?

OTuS-materiaaleja pilotoidaan tällä hetkellä eri hankkeiden kautta. Jos osallistut pilotointiin, löydät ohjeet materiaalien käyttöönottoon tästä linkistä: