OPPIMISEN TUEN SALKUT

Mistä on kyse?

Oppimisen tuen salkut eli OTukSet ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja äidinkielen perustaidoissa. Salkut ovat spesifejä täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esimerkiksi kertolaskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä. OTuS-salkut löytyvät ViLLEstä uudesta käyttöliittymästä, josta on pyritty tekemään opettajalle selkeä ja yksinkertainen ottaa käyttöön.

Miksi OTuS-salkut?

OTuS-salkut ovat saatavilla sähköisessä ViLLE –oppimisympäristössä, joka tarjoaa oppilaalle automaattisesti arvioidut tehtävät ja tehtävistä välittömän palautteen. OTuS -näkymä on kuitenkin ominaisuuksiltaan yksinkertaistettu verrattuna normaaliin ViLLE -näkymään. Se mahdollistaa opettajalle nopean ja matalan kynnyksen mahdollisuuden ottaa OTukSet käyttöönsä.

Opettaja pystyy seuraamaan oppilaan oppimisen kehitystä reaaliajassa sekä havaitsemaan ja puuttumaan mahdollisiin oppimisen ongelmakohtiin jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi valmiiksi suunnitellut materiaalit ja valmiiksi arvioidut tehtävät jättävät opettajalle aikaa kohdentaa opetustaan oleelliseen eli oppimisprosessin tukemiseen. OTuS –salkuista hyötyvät sekä oppilas että opettaja.

Salkut koostuvat kasvatuksen ja opetuksen alojen asiantuntijoiden kehittämistä tehtäväkokonaisuuksista, joissa sisältöalueina ovat esimerkiksi matematiikasta kertotaulut, prosentit sekä mittaaminen ja yksikönmuunnokset. Äidinkielen materiaaleista löytyy laaja kattaus tavu- ja sanastotason tehtäviä eritasoisille oppijoille.

Miten saan salkut käyttööni?

OTuS-salkut on jaettu Esittely-salkkuihin ja TRILA-salkkuihin. ViLLE-opettaja löytää OTuS-salkut omasta käyttäjävalikostaan ja saa automaattisesti Esittely-salkut käyttöönsä. Mikäli opettaja haluaa käyttöönsä myös TRILA-salkut, on se mahdollista TRILA-yhteistyömallimme kautta. Jos taas opettajalla ei ole ViLLE-opettajan tunnuksia, saa hän kaikki salkut käyttöönsä TRILA-yhteistyömallin kautta. OTuSten käyttöönottoon laaditut ohjeet löytyvät OTuS-ohjeistus -painikkeen alta. Lisäksi järjestämme syyskuusta alkaen käyttöönoton tueksi OTuS-infoja kerran kuukaudessa, joista tiedotamme ViLLE-uutiskirjeessämme. Uutiskirjeen saat tilattua omista asetuksistasi.

OTuS-salkut ja niiden kuvaukset:

**ESITTELYSALKUT

** Kellonajat 1. Tasat ja puolet tunnit

Tässä salkussa harjoitellaan kellonaikoja viisari- ja digitaalisen kellon avulla sekä opitaan niiden välisiä yhteyksiä. Tehtävissä käydään läpi tasoja ja puolia tunteja.

** Kellonajat 2. Yli ja vaille

Tässä salkussa kerrataan aluksi tasoja ja puolia tunteja siirtyen vähitellen hieman haastavampiin kellonaikoihin, kuten 10 yli tai 20 vaille. Tehtävissä harjoitellaan viisarikellolla ja digitaalisella kellolla.

** Kellonajat 3. Aika kuluu

Tässä salkussa harjoitellaan kellonaikojen järjestämistä aikajärjestykseen ja kellonaikojen yhteen- ja vähennyslaskuja. Teemana on ajan kuluminen ja sen laskeminen.

** Kellonajat 4. Ajan yksiköitä

Tässä salkussa harjoitellaan hahmottamaan aikaa ikävuosien, kuukausien, viikkojen, päivien ja vuorokausien kautta. Lisäksi harjoitellaan tuntien, minuuttien ja sekuntien suhteita. Salkku sisältää laskuja, joissa tulee muuttaa mm. vuorokaudet tunneiksi ja minuutit sekunteiksi.

**ESITTELYSALKUT

** Lukujono 0 – 20

Salkku sisältää lukujono ja -suora tehtäviä lukualueella 0 – 20.

Lukualue laajenee kokonaislukuihin

Yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella [0, 1000] ja yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella [-100, 100].

Paikka-arvo & kymmenjärjestelmä

Tässä salkussa harjoitellaan tunnistamaan kymmenjärjestelmän lukuyksiköitä sekä laskemaan yhteen- ja vähennyslaskuja. Neljännellä oppitunnilla tutustutaan myös desimaaleihin opetusvideoiden avulla.

Laskujärjestyssääntö

Salkussa tutustutaan ensin laskujärjestykseen ilman sulkeita. Toisella oppitunnilla tehtävissä harjoitellaan laskuja sulkujen kanssa. Aluksi laskuissa käydään helpoimpia kerto- sekä yhteen- ja vähennyslaskuja. Neljännellä oppitunnilla laskujärjestyksessä sivutaan jakolaskua (tämän oppitunnin voi tarvittaessa piilottaa, mikäli jakolaskua ei ole vielä käyty läpi). Lopuksi kerrataan ja tehdään helpompia sanallisia tehtäviä.

**ESITTELYSALKUT

** Lukumäärät 1. (1 – 10)

Tässä salkussa harjoitellaan tunnistamaan ja vertailemaan pieniä lukumääriä symboleiden ja kuvien avulla. Salkku soveltuu erityisesti esi- ja alkuluokille.

** Lukumäärät 2. Määrät ja symbolit (1 – 10)

Yhdistetään lukumääriä numerosymboleihin ja harjoitellaan piirtämään numeroita.

** Lukumäärät 4. Hajotelmat (3 – 10)

Harjoitellaan lukujen hajotelmia yksi kerrallaan. Apuna kuvia lukumääristä.

** Lukumäärät 4. Hajotelmat (3 – 10)

Harjoitellaan lukujen hajotelmia yksi kerrallaan. Apuna kuvia lukumääristä.

Yhteen- ja vähennyslaskut 1. (1 – 10)

Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 1 – 10.

Yhteen- ja vähennyslaskut 2. (0 -20)

Yhteen- ja vähennyslaskujen harjoittelua alueella 0 – 20. Painopiste kymmenen ylittämisessä ja alittamisessa.

Yhteen- ja vähennyslaskut 3. (0 -100)

Yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100.

**ESITTELYSALKUT

**Kertolasku 1. Kertotaulut 0 – 2, 10

Tässä salkussa tutustutaan kertolaskuun aluksi yhteenlaskun kautta. Tehtävissä kerrotaan luvuilla 0, 1, 2 ja 10.

Kertolasku 2. Kertotaulut 3 – 5

Tässä salkussa tutustutaan kertotauluihin 3, 4 ja 5 sekä kerrataan hieman myös Kertosalkku 1.:n opittuja kertotaluja (0-2 & 10). Kertolaskuja lähestytään yhteenlaskujen kautta.

Kertolasku 3. Kertotaulut 6 – 9

Tässä salkussa tutustutaan kertotauluihin 6, 7, 8 & 9 sekä kerrataan hieman aiemmin opittuja kertotauluja (0-5 & 10). Kuten aiemmissa salkuissa, harjoitellaan kertolaskujen muodostumista yhteenlaskun kautta.

Kertolasku 4. Kertotaulujen kertaus

Tässä salkussa kerrataan kertosalkuissa läpikäydyt kertotaulut (0 – 10). Jos oppilas hallitsee jo kertotaulut, voi hän siirtyä suoraan tähän salkkuun, jossa ovat jo kaikki kertotaulut.

**ESITTELYSALKUT

** Jakaminen 1. Jaa kahdella

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kahdella. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

** Jakaminen 2. Jaa kolmella

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kolmella. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakaminen 3. Jaa neljällä

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista neljällä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakaminen 4. Jaa viidellä

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista viidellä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakaminen 5. Jaa kuudella

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kuudella. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakaminen 6. Jaa seitsemällä

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista seitsemällä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakaminen 7. Jaa kahdeksalla

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kahdeksalla. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakaminen 8. Jaa yhdeksällä

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista yhdeksällä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakolaskujen kertaus 1. Jaa luvuilla 2 ja 5

Kerrataan aiemmin opittua: pienten lukujen jakamista kahdella ja viidellä, keskitasoisten lukujen jakamista kahdella ja viidellä, jakojäännös sekä suurten lukujen jakaminen kahdella ja viidellä.

Jakolaskujen kertaus 2. Jaa luvuilla 3 ja 4

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kolmella ja neljällä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakolaskujen kertaus 3. Jaa luvuilla 6 ja 7

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kuudella ja seitsemällä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakolaskujen kertaus 4. Jaa luvuilla 8 ja 9

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista kahdeksalla ja yhdeksällä. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakolaskujen kertaus 5. Jaa luvuilla 2 – 5

Harjoitellaan kokonaislukujen jakamista luvuilla 2 – 5. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakolaskujen kertaus 6. Jaa luvuilla 6 – 9

Harjoitellaan luvuilla 6 – 9 jakamista. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

Jakolaskujen kertaus 7. Jaa luvuilla 2 – 9

Harjoitellaan luvuilla 2 – 9 jakamista. Laskut menevät tasan tai niistä jää jakojäännös. Apuna kuvia.

**ESITTELYSALKUT

** Murtoluvut 1. Tutustuminen

Tässä salkussa tutustutaan tavallisimpiin murtolukuihin ja harjoitellaan hahmottamaan visuaalisesti, miltä murtoluku näyttää. Tehtävissä sivutaan käsitteitä osoittaja ja nimittäjä. Lisäksi opitaan hahmottamaan, mitä tarkoittaa puolikas ja kokonainen.

Murtoluvut 2. Murtoluvun suuruus

Tässä salkussa käydään läpi murtolukujen perusteita: jakamista osiin, murtoluvun kirjaamista kuvasta, murtoluvun suuruutta, vertailua sekä sekalukuja.

Murtoluvut 3. Murtoluvun peruslaskutoimitukset

Tässä salkussa harjoitellaan samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua. Aluksi harjoitellaan perusteita, ja viimeisillä oppitunneilla on mukana sanallisia tehtäviä ja sekalukuja.

Murtoluvut 4. Erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

Tässä salkussa edetään aluksi samannimisten murtolukujen kertolaskusta ja kertotaulujen kertauksesta kohti erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua. Lisäksi harjoitellaan laventamista ja supistamista.

Murtoluvut 5. Kertominen

Tehtävissä murtolukua kerrotaan luonnollisella luvulla (2 * 3/5), murtoluvulla kerrotaan luonnollista lukua (1/2 * 4) ja murtolukuja kerrotaan keskenään (1/2 * 1/4).

Murtoluvut 6. Jakaminen

Tehtävissä murtolukua jaetaan luonnollisella luvulla (2/5: 2). Murtoluvulla jaetaan luonnollista lukua (3 : (1/2)) ja murtolukuja jaetaan keskenään (1/2 : 1/4)

**ESITTELYSALKUT

Prosentit 1.

Tässä salkussa harjoitellaan hahmottamaan prosenttiosuuksia (10, 20, 50 & 100%) kokonaisuuksista konkreettisin keinoin. Esim. pyydetään värittämään 50 % kokonaisuudesta jne. Lisäksi prosentit muutetaan murtoluvuiksi.

Prosentit 2.

Tässä salkussa harjoitellaan laskemaan, miten paljon esimerkiksi 50% on jostakin luvusta edeten yhä haastavempiin laskutoimituksiin. Lisäksi harjoitellaan muuttamaan prosenttilukuja desimaaliluvuiksi. Salkun loppupuolella käydään läpi myös sitä, mikä on prosenttikerroin ja, miten sitä voidaan hyödyntää prosenttilaskuissa.

Prosentit 3.

Tässä salkussa käydään läpi vaativampia prosenttilaskuja. Oppilaan tulee osata yhdistää prosenttikerroin (desimaaliluku) ja prosenttiluku. Salkussa käydään myös laskuja, joissa tuotetta on alennettu tai korotettu jokin pronsenttiosuus ja se tulee laskea. Salkussa on sanallisia tehtäviä.

**ESITTELYSALKUT

** 1. Pituus

Sisältää 5 oppituntia käsitellen pituuden yksiköitä (mm – km). Harjoitellaan pituuden hahmottamista, mittaamista ja arviointia.

2. Massa

Arvioidaan esineiden massoja ja harjoitellaan massan yksiköiden käyttöä: ensimmäisillä kierroksilla g-kg, viimeisimmillä mennään mg-t -tasoille.

3. Pinta-ala

Pinta-alan yksiköitä ja niiden yksikönmuunnoksia sekä pinta-alan laskemista.

4. Tilavuus

Harjoitellaan tilavuuden yksikönmuunnoksia.

5. Eri mittayksiköitä

Kerrataan mittaaminen ja yksikönmuunnokset -salkkujen 1.-4. sisältöjä.

**ESITTELYSALKUT

1. Harjoitellaan isoja ja pieniä kirjaimia

Käydään läpi kaikki kirjaimet: Piirretään kirjaimia sormella tai hiirellä, tunnistetaan isoja ja pieniä kirjaimia sekä tunnistetaan kirjaimia äänen perusteella.

** 2. Tavut ja äänteet

Tässä salkussa harjoitellaan aluksi äänteitä ja kirjaimia. Oppilas pääsee esimerkiksi piirtämään kirjaimia sormella. Tehtävät etenevät vähitellen sanojen muodostustasolle, joissa lisätään puuttuvia alku- ja lopputavuja. Tehtävien ohjeistukset ja itse tehtävien sisällöt ovat kirjoitettu tikkukirjaimilla ja soveltuvat heikolle lukijalle.

3. Sanavartalot ja taivutukset

Tällä kurssilla oppilas harjoittelee sanojen taivutuksen kautta konsonanttien ja vokaalien vaihtelun tunnistamista, lukemista ja kirjoittamista. Salkku koostuu 14 kierroksesta, joissa jokaisessa on 6 tehtävää. Kierroksella on yleensä ja enintään 6 kohdesanaa joiden kanssa oppilas tekee harjoituksia. Sanoja taivutetaan kierroksesta riippuen aina sisä- tai ulkopaikallissijoissa, mutta näitä ei sotketa kierroksen sisällä.


Salkun eteneminen:


Salkku suurin jako on kahteen osaan, sanastoon joissa ei ole sanavartalossa kaksoiskonsonanttia ja sanastoon jossa kaksoiskonsonantti on keskiössä. Kierrokset 1 – 8 eivät sisällä kaksoiskonsonanttia, kierrokset 9 – 14 keskittyvät kaksoiskonsonantin sanavartolossa sisältäviin sanoihin.


Salkun kierrosten toisessa jaossa kaksoiskonsonantittomat ja kaksoiskonsonantilliset sanat on jaettu sanastoihin joissa sanavartalo on muuttumaton ja joissa sanavartalo muuttuu taivutuksen yhteydessä. Kierrokset 1 – 4 muuttumaton sanavartalo ilman kaksoiskonsonanttia (pokkeuksena kierroksen 2 sana potilas joka muuttuu), kierrokset 5 – 8 muuttuva sanavartalo ilman kaksoiskonsonanttia. Kierrokset 9 – 10 muuttumaton sanavartalo kaksoiskonsonantilla, kierrokset 11 – 14 muttuuva sanavartalo kaksoiskonsonantilla. Viimeinen osa 11 – 14 keskittyy vahvasti KPT vaihteluun.


Kaikki osat ovat myös jaettuja sisä- ja ulkopaikallissijoja käsitteleviin kierroksiin. Käytetyssä sanastossa on pyritty helpompaan sanastoon salkun alussa ja myöhemmin salkun edetessä sanasto myös vaikeutuu hieman, sanasto on kuitenkin pyritty pitämään melko arkisena ja yksinkertaisena jottei oppilasta haasteta sanojen ymmärtämisen suhteen, vaan harjoittelu keskittyisi keston vaihtelun ja astevaihtelun tunnistamisen sekä sanojen taivuttamiseen.


Tehtävätyypit:

Valitse oikea taivutus:

Oppilaalle esitetään kuva ja oppilas valitsee oikeinkirjoitetun kuvaan sopivan taivtuksen. Kuva sisältää kuvan kohdesanasta, visuaalinen ilmaisu taivutusmuodolle ja kohdesana sen perusmuodossa. Taivutusmuotoa ilmaistaan käyttäen jotakin yksinkertaista esinettä tai ihmisfiguuria sekä nuolta paikallissijan ilmaisun tukemiseksi.


Oppilaalle esitetään 4 vaihtoehtoa, joista oppilas valitsee oikeinkirjoitetun. Kirjoitusvirheet keskittyvät keston ja kirjainten vaihtelun tunnistamisen. Oppilas harjoittelee lukemalla vaihtoehdot ja tunnistamalla oikeinkirjoitetun.


Puuttuva sana virkkeessä:

Oppilaalle esitetään 4 virkettä, joista jokaisesta puuttuu yksi sana. Sana on aiemmilla kierroksilla harjoiteltua sanastoa ja aukon perään on kirjoitettu sana perusmuodossaan kertomaan oppilaalle mikä sana tulee taivuttaa. Taivutusmuoto selviää lukemalla virke, oppilas harjoittelemaan lukemista ja kontekstuaalista päättelyä. Oppilas vastaa tehtävään kirjoittamalla virkkeestä puuttuvan sanan oikeaan taivutusmuotoon.

Esim. ”Tule alas _____ (pöytä).” oppilas kirjoittaa pöydältä.


Kirjoita oikea taivutus:

Oppilas harjoittelee kirjoittamalla. Oppilaalle esitetään jokin aiemmin harjoitelluista kuvista joissa on kuva kohdesanasta, kohdesana kirjoitettuna perusmuotoon ja paikallissijaa ilmaiseva visuaalinen tuki. Oppilas kirjoittaa sanan. Jokaisen sanan kirjoittamiseen on aikaa 60 sekuntia.


Lajittele taivutukset:

Oppilas lukee sanat ja lajittelee ne kysymyssanojen perusteella. Oppilaalle esitetään 12 sanaa jotka ovat kierroksella käytettävää sanastoa. Lajitteluun käytettävät kysymyssanat ovat paikallissijoille sopivia. Mihin-missä-mistä tai kenelle-kenllä-keneltä. Oppilas siirtää sanan oikean kysymyssanan kohdalle hiirellä raahaamalla.


Yhdistä kuva ja sana

Paras tapa kuvailla tätä tehtävää on muistipeli, jossa kaikki kortit ovat oikein päin, eli oppilas etsii sopivia pareja. Oppilas yhdistää kortin joka esittää taivutusmuotoa ja kohdesanaa esittävän kuvan sekä kortin johon on kirjoitettu sana paikallissijaan taivutettuna. Oppilas harjoittelee lukemalla kortteja.


Sanelu

Tehtävässä oppilas kuuntelee kierroksen sanastoa ja kirjoittaa kuulemansa sanan kuulemassaan muodossa. Sana esitetään aina perusmuodossa ja kahdesti taivutettuna paikallissijoihin. Tehtävässä yhteensä kuusi sanaa.


Jokainen kierros sisätlää lukemista, kirjoittamista ja kuuntelua edellyttäviä tehtäviä.

4. Sanat ja sanojen muodostaminen

Tässä salkussa harjoitellaan tavutusta, muodostetaan aluksi lyhyitä sanoja ja loppusalkkua kohden pidempiä sanoja. Tehtävissä esimerkiksi järjestetään tavuista sanoja sekä muodostetaan kirjainten ja kuvien avulla sanoja. Tehtävien ohjeistukset ja tehtävät sisältävät ainoastaan tikkukirjaimia ja ovat sopivat heikoille lukijoille/kirjoittajille.

** 5. Luetun ymmärtäminen: virkkeet

Tällä kurssilla oppilas harjoittelee luetun ymmärtämistä. Salkku koostuu 7 kierroksesta, joissa jokaisessa on 6 tehtävää. Tässä salkussa kierrokset sisältävät tehtäviä joiden luettavat tekstit ovat pituudeltaan lyhyistä virkkeistä pariin virkkeeseen. Käsiteltävä sanasto on pitkälti eheytettyä ympäristö- ja yhteiskuntaoppiin, mutta oppiaineiden sisältöjen oppiminen ja hallinta ei ole tämän salkun tavoite. Yhden kierroksen kestoksi on kaavailtu n. 30 minuuttia. Salkun kierroksia ei ole tarkoitettu aina aloitettavaksi ensimmäisestä, vaan kannattaa antaa oppilaalle hänen taitotasonsa mukaista sisältöä. Jokaisella kierroksella on tehtäviä joihin oppilas vastaa lukeman perusteella ja tehtäviä joihin oppilas tuottaa vastauksen kirjoittamalla.


Salkun eteneminen:


Salkku on jaettu niiden pituuksien mukaan, suurpiirteisesti. Pituudet ovat enemmänkin viitteellisiä kuin tarkkoja rajoja. ”Lyhyet virkkeet”, ”virkkeet” ja ”pitkät virkkeet” kierroksilla oppilas harjoittelee luetun ymmärtämistä yhden virkkeen tasolla. Lyhyet virkkeet käsittelevät aina vain yhtä lausetta kerrallaan. Virkkeet ovat todella lyhyitä, mutta kokonaisia. Esimerkiksi ”Karhulla on ruskea turkki.” ”Minkä värinen turkki karhulla on?”. Virkkeet-kierroksilla on pidempiä virkkeitä ja tehtävissä alkaa esiintyä sivu- ja päälausetta. Pitkät virkkeet salkussa käsiteltävät virkkeet sisältävät usein sivu- ja päälauseen ja joskus tehtävässä voidaan käsitellä samanaikaisesti kahta virkettä.


Virketason tehtävistä salkku etenee tekstien tasolle seuraavassa salkussa.


Tehtävätyypit:


Valitse oikea


Oppilaalle tarjotaan kierroksen viitepituuden mukainen teksti. Oppilas lukee tekstin ja oppilaalle esitetään 3-4 virkettä, joista yksi kertoo tekstin sisältöä toisin sanoin, eli on tekstin mukaan totta. Oppilas harjoittelee tiedon löytämistä tekstistä. Väärät vastaukset käyttävät usein samoja sanoja kuin teksti, mutta virkkeen sisältö ei ole paikkaansa pitävää.


Yhdistä


Tehtävässä oppilaalle esitetään 8-10 virkettä tai lyhyttä kappaletta. Oppilas yhdistää samaa asiaa sisältävät virkkeet tai kappaleet toisiinsa raahaamalla ne vierekkäin. Oppilas harjoittelee luetun sisällön kokonaisuuden yhdistämistä.


Puuttuva sana virkkeessä


Oppilaalle esitetään virkkeitä, joista puuttuu sana. Oppilas valitsee virkkeeseen sopivan sanan. Tehtävän pituus 4 – 6 virkettä.


Yhdistä teksti ja kuva


Oppilaalle esitetään kortteja, joista puolet ovat kuvia ja puolet kuvailevia tekstejä. Oppilas yhdistää kuvan ja kuvauksen klikkaamalla parin. Oppilas harjoittelee sisällöllistä tulkitsemista. Tehtävä painottuu työmuistiin.


Etsi parit


Oppilaalle esitetään kortteja, joissa toisista on tekstiä ja toisissa kuvia. Kuvat ja tekstit muodostavat pareja. Oppilas valitsee klikkaamalla kuvan ja tekstin jotka sopivat yhteen. Oppilas harjoittelee kuvauksen lukemista ja hyödyntämistä.


Kirjoita


Oppilas lukee vihjeen ja kirjoittaa materiaalin perusteella yhden sanan mittaisen oikean vastauksen vihjeen perään.

6. Luetun ymmärtäminen: pilkotut tekstit

Luetun ymmärtäminen 2. koostuu kuudesta eri oppitunnista, jotka sisältävät luetun ymmärtämisen tehtäviä liittyen erilaisiin arjen taitoihin ja yleistietoon. Oppituntien ja harjoitusten kohdalla ilmaistut virkkeiden määrät kertovat siitä, kuinka monta virkettä oppilaan tulee lukea ennen kysymykseen vastaamista. Yksi harjoitus sisältää aina lyhyen tekstin, joka on pilkottu osiin niin, että oppilaalle ei tule liian pitkää tekstiä kerrallaan luettavaksi. Ennen jokaista kysymystä oppilaan tulee lukea ja pyrkiä sisäistämään 1–4 virkkeen mittainen teksti.


Salkussa toistuvia tehtävätyyppejä ovat:


Valitse oikea – Monivalintatehtävä, jossa oppilas valitsee tekstin mukaan oikean väittämän.

Puuttuva sana – Aukkotehtävä, jossa oppilas täydentää lauseen tekstin perusteella, joko kirjoittaen tai pudotusvalikosta valitsemalla.

Lyhyt vastaus – ViLLE-kysymystehtävä, jossa oppilas vastaa kysymykseen omin sanoin lyhyesti (yleensä yhdellä sanalla).

Mikä kysymys sopii tekstiin? – Monivalintatehtävä, jossa oppilas valitsee parhaiten luettuun tekstiin sopivan kysymyksen.

7. Luetun ymmärtäminen: tekstit

Tällä kurssilla oppilas harjoittelee luetun ymmärtämistä. Salkku koostuu 9 kierroksesta, joissa jokaisessa on 5 – 6 tehtävää. Tässä salkussa kierrokset sisältävät tehtäviä joiden luettavat tekstit ovat pituudeltaan lyhyistä kappaleista kokonaisiin teksteihin. Käsiteltävä sanasto on pitkälti eheytettyä ympäristö- ja yhteiskuntaoppiin, mutta oppiaineiden sisältöjen oppiminen ja hallinta ei ole tämän salkun tavoite. Yhden kierroksen kestoksi on kaavailtu n. 30 minuuttia. Salkun kierroksia ei ole tarkoitettu aina aloitettavaksi ensimmäisestä, vaan kannattaa antaa oppilaalle hänen taitotasonsa mukaista sisältöä.


Salkun eteneminen:


Lyhyet tekstit ovat pituudeltaan kahdesta virkkeestä lyhyeen kappaleeseen. Tehtävissä oppilas etsii yksityiskohtia tekstistä ja harjoittelee virkkeiden välisen tiedon yhdistämistä. Tekstit-kierroksilla oppilas harjoittelee samoja asioita, mutta tekstit ovat pituudeltaan kokonaisia kappaleita. Tekstit-kierroksilla oppilas harjoittelee myös pitkien tekstien luetun ymmärtämistä, joka koostuu muutamasta kappaleesta. Tekstien pituudet ovat tehtävässä noin 80-150 sanaa.


Tehtävätyypit:


Valitse oikea


Oppilaalle tarjotaan kierroksen viitepituuden mukainen teksti. Oppilas lukee tekstin ja oppilaalle esitetään 3-4 virkettä, joista yksi kertoo tekstin sisältöä toisin sanoin eli on tekstin mukaan totta. Oppilas harjoittelee tiedon löytämistä tekstistä. Väärät vastaukset käyttävät usein samoja sanoja kuin teksti, mutta virkkeen sisältö ei ole paikkaansa pitävää.


Valitse oikea sana


Oppilas lukee tekstin ja vastaa kysymyksiin täydentämällä tekstin alla esitettyihin virkkeisiin oikean sanan vaihtoehtojen joukosta. Samalla nimellä kulkee myös tehtäviä, joissa oppilas vastaa tekstiin liittyviin väittämiin totta vai tarua –tyylisesti.


Yhdistä


Tehtävässä oppilas yhdistää virkkeitä toisiinsa tai virkkeitä kuviin. oppilaalle esitetään 8-10 virkettä tai lyhyttä kappaletta. Oppilas yhdistää samaa asiaa sisältävät virkkeet tai kappaleet toisiinsa raahaamalla ne vierekkäin. Oppilas harjoittelee luetun sisällön kokonaisuuden yhdistämistä.


Yhdistä teksti ja kuva


Oppilaalle esitetään kortteja, joista puolet ovat kuvia ja puolet kuvailevia tekstejä. Oppilas yhdistää kuvan ja kuvauksen klikkaamalla parin. Oppilas harjoittelee sisällöllistä tulkitsemista. Tehtävä painottuu työmuistiin.


Kuvat oikeaan järjestykseen


Oppilaalle esitetään teksti ja 4 kuvaa. Oppilaan tehtävä on lukea teksti ja luetun tekstin perusteella asettaa kuvat järjestykseen. Oppilas harjoittelee kokonaisuuden hahmottamista tekstistä ja virkkeiden perusteella kokonaisen yhtenäisyyden muodostamista. Tehtävän tekstien pituus on kierroksen viitepituuden mukainen


Merkitse kuvaan


Oppilaalle esitetään kuva ja teksti. Oppilas lukee tekstin ja vastaa kysymyksiin merkitsemällä alueita kuvasta. Oppilas harjoittelee tekstin soveltamista kirjoitetun kontekstin ulkopuolella.


Kirjoita vastaus


Oppilas lukee tekstin ja vastaa tehtävään kirjoittamalla vastauksen. Tehtävä on joko suora kysymys tai täydennä virke tyyppinen. Tehtävällä aktivoidaan oppilasta tuottamaan vastaus tekstin perusteella.

8. Luetun ymmärtäminen: solmukohdat

Tämä salkku koostuu oppitunneista, jotka käsittelevät erilaisia luetun ymmärtämisen solmukohtia. Salkussa on käytetty runsaasti erilaisia tehtävätyyppejä, joista osa koskettaa myös soveltavaa luetun ymmärtämistä. Aihealueet luetun ymmärtämisen tehtävissä liittyvät yleis- ja ympäristötietoon sekä arjen taitoihin. Koska OTuS:ten ideana on tukea myös elämälle tärkeitä taitoja, sisältävät luetun ymmärtämisen tehtävät erilaisia tekstilajeja. Tekstit koostuvat tietoteksteistä, lyhyistä fiktiivisistä arkielämään perustuvista kuvauksista sekä esimerkiksi ruokaresepteistä. Osa tehtävistä voi vaatia hieman normaaleja peruskoululaisen ennakkotietoja, mutta ennakkotiedot eivät ole tehtävien pääroolissa.


Salkussa käsiteltäviä solmukohtia ovat:


Yksityiskohdat – Harjoitukset sisältävät erilaisia tehtävätyyppejä, joissa oppilaalle esitetään teksteihin liittyviä väitteitä tai kysymyksiä, jotka liittyvät tekstistä löytyviin yksityiskohtiin.Osassa tehtävistä on myös yksinkertaisia kuvia, joissa olevaa tekstiä tai tietoa oppilaan pitää tulkita.


Kieltoilmaukset – Harjoituksia, joissa pyritään sisäistämään ja huomaamaan kieltoilmaus joko tekstissä tai tekstistä esitetyssä kysymyksessä ja väitteessä. Toimivat myös yksityiskohtaisen lukemisen harjoituksina.


Ennakointi – Otsikointi, lopputulemat, tapahtumien ennakointi jo luetun perusteella. Ennakointi helpottaa lukian orientoitumista tekstiin ja tukee luetun ymmärtämistä. Kierroksella pyritään tehtävien kautta tukemaan ennakoinnin kehittymistä lukemisen suhteen.


Strategiat – Strategiat-osuus keskittyy erilaisiin luetun ymmärtämistä ja tekstin tulkitsemista tukeviin strategioihin. Strategiat 1 käsittelee tutoriaalin omaisesti sitä, miten tekstejä kannattaa lukea niin, että niistä jää jotain mieleen. Oppitunti sisältää vain yhden pidemmän tehtävän, jossa oppilas lukee tekstiä ja etenee ohjeiden mukaan, samalla tehden luetun ymmärtämiseen liittyviä tehtäviä. Strategiat 2 puolestaan koskee tekstin tiivistämiseen liittyviä asioita. Oppilas lukee tehtävissä tekstin ja valitsee parhaiten tiivistetyn version tekstistä. Osassa tehtävistä on myös yksinkertaisia kuvia, joissa olevaa tekstiä tai tietoa oppilaan pitää tulkita.


Päättely – Päättelyn taitoja harjoitellaan tehtävillä, joissa kysyttävää asiaa ei ole suoraan kerrottu tekstissä, vaan se jää oppilaan pääteltäväksi luetun perusteella. Päättelytehtävät koostuvat useista eri tehtävätyypeistä.

**ESITTELYSALKUT

Erisnimi vai yleisnimi?

Tässä salkussa harjoitellaan eris- ja yleisnimiä. Oppitunneilla tutustaan aluksi erisnimiin, sitten yleisnimiin, joiden jälkeen harjoitellaan tunnistamaan niitä virkkeistä. Kaksi ensimmäistä oppituntia ovat helpompia ja kaksi viimeistä hieman haastavampia.

Yhdyssanat ja synonyymit

Ensimmäiset neljä oppituntia harjoitellaan yhdyssanoja ja kaksi viimeistä synonyymejä. Yhdyssanatehtävät vaativat lukutaitoa. Synonyymi -tehtävät ovat jo asteen haastavampia ja vaativat sanojen merkitysten ymmärrystä, joten tarvittessa ne voi piilottaa silmäpainikkeesta.

** Sanaluokat 1.

Tässä salkussa käydään läpi verbit, verbien taivutusmuodot, substantiivit, adjektiivit, numeraalit, pronominit ja taipumattomat sanat. Tehtävät sopivat sanaluokkia harjoittelevalle/kertaavalle oppilaalle. Mukana on jonkun verran opettavaa materiaalia, mutta jonkinlainen käsitys sanaluokista olisi hyvä olla ennen salkun läpikäymistä.

Sanaluokat 2.

Tässä salkussa käydään läpi kaikki sanaluokat. Tehtävissä jatketaan Sanaluokat 1. -salkun tehtävistä sekä kerrataan jo opittua. Tehtäviä verbin taipumisesta ja aikamuodoista on Sanaluokat 1. salkkua enemmän.

** Tutustutaan virkkeeseen

Tässä salkussa harjoitellaan virkkeen rakennetta (pääasiassa iso alkukirjain ja lopetusmerkit). Tehtävissä on melko yksinkertaisia virkkeitä ja pituudeltaan lyhyitä. Mukana myös kysyvä- ja kieltolause.

Virke ja lause

Tässä salkussa kerrataan aluksi virkkeen käsitettä, jonka jälkeen harjoitellaan pää- ja sivulausetta sekä alistuskonjuktioita. Tehtävät ovat tasoltaan 5-6.luokkalaiselle, mutta soveltuvat salkkujen periaatteiden mukaisesti ikätasosta riippumatta kaikille!

Lauseenjäsenet

Tässä salkussa tutustutaan lauseenjäseniin ja harjoitellaan niitä. Ensin käydään läpi predikaatti ja subjekti. Sitten objekti ja viimeinen oppitunti on kertaava. Tehtävissä on pääasiassa yhdistelyjä, tunnistustehtäviä ja pelillisyyttä, mutta myös tehtäviä, joissa lauseenjäsen tulee tunnistaa ja kirjoittaa.

**DEMOPORTFÖLJER

** Talföljd 0 – 20

I den här portföljen får eleven öva på att lösa uppgifter med talföljder och tallinjer, talområdet är 0 – 20.

Platsvärde och tiosystemet

I den här portföljen får eleven öva på att identifiera enheterna i tiosystemet samt beräkna addition och subtraktion. På den fjärde lektionen introducerar också decimaltal m.h.a. vidoer.

Talområdet utvidgas med hental

Addition och subtraktion inom talområdet [0, 1000] samt addition och subtraktion inom talområdet [-100, 100].

Räkneordning

I den här portföljen får eleven först bekanta sig med räkneordningen då parenteser inte finns med. På den andra lektionen övar hen på att göra beräkningar med parenteser. I början behandlas enklare multiplikations-, additions- och subtraktionsoperationer. På den fjärde lektionen introduceras räkneordningen för divisionsberäkningar (denna lektion kan döljas vid behov om divisionsberäkningarna ännu inte har behandlats). Slutligen får eleven repetera och göra några enklare skriftliga uppgifter.

** DEMOPORTFÖLJER

** Additioner och substrationer 1. (1 – 10)

I den här portföljen får eleven öva på additioner och subtraktioner inom talområdet 1 – 10.

Additioner och substrationer 2. (0 – 20)

I den här portföljen får eleven öva på additioner och subtraktioner inom talområdet 0 – 20. Fokus på tiotalsövergång.

Additioner och substrationer 3. (0 – 100)

I den här portföljen får eleven öva på additioner och subtraktioner inom talområdet 0-100.

** Antal 2. Mängder och symboler (1 -10)

Förena rätt antal med rätt siffersymbol. Öva att skriva siffror.

** Antal 3. Symboler

I den här portföljen får eleven öva på att använda talsymboler. Eleven ska b.la. ordna talen i storleksordning, para ihop det upplästa talet med symbolen och spåra tal.

** Antal 4. Uppdelningar (3 – 10)

I den här portföljen får eleven öva på uppdelningar. Bilder med antal finns med som hjälpmedel.

** DEMOPORTFÖLJER

** Multiplikation 1. Tabellerna 0 – 2, 10

I den här portföljen introduceras multiplikation först med hjälp av addition. Uppgifterna behandlar multiplikation med talen 0, 1, 2 och 10.

Multiplikation 2. Tabellerna 3 – 5

I den här portföljen får eleven bekanta sig med multiplikationstabellerna 3, 4 och 5, och det förekommer även repetition av tabellerna i Kertosalkku 1. (0-2 & 10). Multiplikationer introduceras med hjälp av addition.

Multiplikation 3. Tabellerna 6 – 9

I den här portföljen introduceras multiplikationstabellerna 6, 7, 8 & 9 och det förekommer även repetition av tidigare tabeller (0-5 & 10). Multiplikationer introduceras med hjälp av addition, precis som i de tidigare portföljerna.

Multiplikation 4. Repetera tabellerna

I den här portföljen förekommer repetition av multiplikationstabellerna (0 – 10). Om eleven redan behärskar multiplikationstabellerna så kan hen gå direkt till denna portfolio, som innehåller alla tabeller.

** DEMOPORTFÖLJER

** Division 1. Dela med två

Eleven får öva på att dividera heltal med två. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 2. Dela med tre

Eleven får öva på att dividera heltal med tre. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 3. Dela med fyra

Eleven får öva på att dividera heltal med fyra. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 4. Dela med fem

Eleven får öva på att dividera heltal med fem. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 5. Dela med sex

Eleven får öva på att dividera heltal med sex. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 6. Dela med sju

Eleven får öva på att dividera heltal med sju. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 7. Dela med åtta

Eleven får öva på att dividera heltal med åtta. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Division 8. Dela med nio

Eleven får öva på att dividera heltal med nio. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 1. Dela med 2 och 5

Eleven får öva på att dividera heltal med två och fem. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 2. Dela med 3 och 4

Eleven får öva på att dividera heltal med tre och fyra. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 3. Dela med 6 och 7

Eleven får öva på att dividera heltal med sex och sju. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 4. Dela med 8 och 9

Eleven får öva på att dividera heltal med åtta och nio. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 5. Dela med 2 – 5

Eleven får öva på att dividera heltal med talen 2 – 5. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 6. Dela med 6 – 9

Eleven får öva på att dividera heltal med talen 6 – 9. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

Repetera av division 7. Dela med 2 – 9

Eleven får öva på att dividera heltal med talen 2 – 9. Beräkningarna kan antingen gå jämnt eller så förekommer det rest. Bilder finns med som hjälpmedel.

** DEMOPORTFÖLJER

** Bråktal 1. Bekanta dig med bråk

I den här portföljen får eleven bekanta sig med de vanligaste bråktalen och öva på att visuellt tolka hur bråktal ser ut. I uppgifterna bortses från begreppen täljare och nämnare. Eleven får lära känna igen helor och halvor.

Bråktal 2. Bråktalets storlek

I den här portföljen får eleven bekanta sig med bråktalets grunder: division i delar, bråktal i bilder, bråktalets storlek, jämförelse och blandade tal.

Bråktal 3. Grundläggande beräkningar

I den här portföljen får eleven öva på addition och subtraktion av bråktal med gemensam nämnare. Först övar man på grunderna och senare förekommer det även skriftliga uppgifter och tal i blandad form.

Bråktal 4. Addition och subtraktion av bråktal med olika nämnare

I den här portföljen får eleven börja med repetition av bråktal med gemensam nämnare och sedan gå vidare till addition och subtraktion av bråktal med olika nämnare. Eleven får därutöver öva på förlängning och förkortning.

Bråktal 5. Multiplikation

I den här portföljen får eleven öva på multiplikation med naturliga tal (2 * 3/5), multiplicera naturliga tal med bråktal (1/2 * 4) och multiplicera bråktal sinsemellan (1/2 * 1/4).

Bråktal 6. Division

I den här portföljen får eleven dividera bråktal med naturliga tal (2/5: 2). Dessutom divideras naturliga tal med bråktal (3 : (1/2)) och bråktal divideras även sinsemellan (1/2 : 1/4).

** DEMOPORTFÖLJER

Procent 1.

I den här portföljen får eleven öva på procentandelar (10, 20, 50 & 100%) på konkreta sätt. Eleven får exempelvis färglägga 50 % av helheten osv. Därutöver får eleven omvandla procentsatserna till bråk.

Procent 2.

I den här portföljen får eleven öva på att räkna ut hur mycket, till exempel, 50 % av ett tal är. Beräkningarna blir allt mer utmanande. Därutöver får eleven öva på att konvertera procenttal till decimaltal. Mot slutet av portföljen går man även igenom vad procentfaktorn är och hur den kan utnyttjas i procentberäkningar.

Procent 3.

I den här portföljen får eleven öva på mer krävande procentberäkningar. Eleven ska kunna kombinera en procentfaktor (decimaltal) och ett procenttal. Det förekommer även beräkningar där priset på en produkt har minskat eller ökat med en viss procentsats, och eleven får ta reda på det nya priset. Portföljen innehåller även textuppgifter.

** DEMOPORTFÖLJER

** Tider 1. Jämna och halva timmar

I den här portföljen får eleven öva på tid med hjälp av analoga och digitala klockor och eleven får även bekanta sig med kopplingen mellan dessa två. Uppgifterna behandlar jämna och halva timmar.

** Tider 2. Över och i

I den här portföljen får eleven först repetera jämna och halva timmar och sedan gå vidare till svårare tider som 10 över eller 20 i. Uppgifterna behandlar både den analoga och digitala klockan.

** Tider 3. Tiden passerar

I den här portföljen får eleven öva på att ordna klockslag i kronologisk ordning samt addition och subtraktion av tid. Temat är tiden som passerat och beräkning av den.

** Tider 4. Tidsenheter

I den här portföljen får eleven öva på att identifiera tid m.h.a. ålder, månader, veckor, dagar och dygn. Dessutom förekommer övningar om sambandet mellan timmar, minuter och sekunder. Portföljen innehåller beräkningar, där man ska omvandla bl.a. dygn till timmar och minuter till sekunder.

** DEMOPORTFÖLJER

** 1. Längd

I den här portföljen får eleven öva på längdenheter (mm – km). Eleven får bland annat träna på att känna igen längd samt öva på att mått och estimering.

2. Massa

I den här portföljen får eleven estimera massan av föremål samt öva på användning av enheter: de första rundorna innehåller uppgifter med g-kg, de senare rundorna innehåller uppgifter med mg-t.fterna behandlar både den analoga och digitala klockan.

3. Area

I den här portföljen får eleven öva på areaenheter, enhetsomvandling och beräkning av area.

4. Volym

I den här portföljen får eleven öva på volymenheter.

5. Olika mått

I den här portföljen får eleven repetera innehållet från samtliga mått och enhetsomvandling -portföljer.

** DEMOPORTFÖLJER

Meningar och skiljetecken

I den här portföljen övar vi på att uttrycka fullständiga meningar (stor begynnelsebokstav och skiljetecken). Vi övar också att använda rätt skiljetecken vid påståenden, frågor och utrop.

** Ordklasser

I den här portföljen går vi igenom verb, substantiv, adjektiv, räkneord och pronomen. Uppgifterna lämpar sig för elever som behöver repetera och öva ordklasser. I portföljerna ingår inlärningsmaterial, men det är bra om eleven har bekantat sig med ordklasserna på förhand.

Öva stora och små bokstaver

Vi går igenom alla bokstäver: Vi spårar bokstäverna med fingret eller med hjälp av musen. Vi känner igen stora och små bokstäver samt parar ihop dem rätt.

Sammansatta ord och synonymer

I portföljen övar vi på sammansatta ord och synonymer. De två första lektionerna handlar om sammansatta ord, de två senare om synonymer. Uppgifterna förutsätter läsfärdigheter och läsförståelse. Synonymuppgifterna är mera utmanande och förutsätter en viss nivå av ordförståelse.