ViLLE-käyttökoulutukset

Haluatko ViLLEn käyttöön luokassasi? Se on helppoa! Saat tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksessa, jonka aikana saat myös henkilökohtaiset tunnuksesi ViLLEen. Koulutuksen jälkeen ViLLEn käyttö on opettajalle ja hänen opiskelijoilleen maksutonta.

Kokeneilla ViLLE-opettajilla on mahdollisuus jatkokouluttautua ViLLE-asiantuntijaopettajaksi tai jopa paikalliseksi kouluttajaksi. Asiantuntijakoulutuksen suorittanut opettaja voi luoda vuosittain kolme uutta ViLLE-opettajatunnusta koulunsa opettajille ja paikallinen kouluttaja voi kouluttaa kuntansa opettajia ViLLE-käyttäjiksi osana omaa työtään.

Koulutuksista vastaa Eduten Oy. Muista tarkastaa myös työnantajaltasi mahdollisuus saada tunnukset ViLLE-asiantuntijan tai paikallisen kouluttajan kautta.

Opettajien täydennyskoulutukset

Järjestämme opettajille tutkimusaloihimme perustuvia täydennyskoulutuksia. Viime vuosina olemme järjestäneet täydennyskoulutuksia muun muassa oppimisanalytiikan hyödyntämisestä opetuksessa, sähköisestä arvioinnista ja ohjelmoinnillisesta ajattelusta.

Tänä lukuvuonna olemme mukana mm. seuraavissa ViLLEä, oppimisanalytiikkaa ja digitaalista pedagogiikkaa koskevissa koulutuksissa. Kaikki alla olevat koulutukset ovat joko kokonaan tai osin Opetushallituksen rahoittamia ja osallistujalle maksuttomia. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Diagnostiikka ja tukitoimet alakoulun matematiikan opetuksessa (5 op)

Erityisesti luokanopettajille suunnattu koulutus käsittelee digitaalisista järjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämistä matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joissa käsitellään oppimisanalytiikan perusteita, sen tarjoaman diagnostiikan hyödyntämistä sekä oppilaille räätälöitäviä tukitoimia.

Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021

Järjestäjä: Turun yliopisto, Åbo Akademi


Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen (6 op)

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Kursseilla käsitellään oppimisanalytiikan perusteita ja sen hyödyntämistä sekä opettajana että oppilaitosjohdon näkökulmasta.

Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021

Järjestäjä: HY+, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, TOPIK, Suomen eOppimiskeskus


Joustavaan matematiikkaan (15 op)

ViLLE-ympäristössä toteutettu ja suuren suosion saavuttanut täydennyskoulutusohjelma tarjoaa joustavan matemaattisen ajattelun verkkokursseja eri kouluasteiden opettajille sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Syyslukukaudella tarjolla ovat kaikille yhteinen johdantokurssi sekä herkullinen kattaus valinnaisia kursseja.

Järjestäjä: Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi


Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena (5 op)

Koulutuksessa syvennytään oppimisanalytiikan rooliin laaja-alaisten taitojen ja arvioinnin kehittämisen tukena. Koulutuksessa tutustutaan oppimisanalytiikkaan opetussuunnitelmien taitotavoitteiden ja arvioinnin näkökulmista yhdessä kokeillen ja eri työkalujen avulla. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Tästä apua vaikkapa uuden LOPSin käyttöönoton avuksi!

Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021

Järjestäjä: Suomen eOppimiskeskus, Qridi, Islacat Edu, Turun yliopisto


Oppimisanalytiikka – bittinikkaroinnista pedagogisiin toimenpiteisiin (2 op avoin verkkokurssi)

Mitä tarkoitetaan kun puhutaan oppimisanalytiikasta? Miten se on sidoksissa oppimisympäristöihin ja mitä hyötyä siitä on opetuksessa? Mitä analytiikan tulkinnassa tulee ottaa huomioon ja miten oppimiseen liittyvää dataa voidaan tehokkaasti visualisoida? Entä millaisia vaikutuksia tekoälyllä voi olla opetukseen tulevaisuudessa? Turun yliopiston ja Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyönä laadittu verkkokurssi käsittelee oppimisanalytiikan käyttöä opettajan pedagogisena työkaluna. Jos käytät oppimisjärjestelmiä tai -ympäristöjä, tämä kurssi luo syväkatsauksen niiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kurssi on opettajille suunnattu täydennyskoulutus, jonka kehityksen on rahoittanut Opetushallitus. Kurssin voit suorittaa joustavasti omassa aikataulussasi.

Toteutus: verkkokurssi

Järjestäjä: Suomen eOppimiskeskus, Turun yliopisto