ViLLE-käyttökoulutukset

Haluatko ViLLEn käyttöön luokassasi? Se on helppoa! Saat tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksessa, jonka aikana saat myös henkilökohtaiset tunnuksesi ViLLEen. Koulutuksen jälkeen ViLLEn käyttö on opettajalle ja hänen opiskelijoilleen maksutonta.

Kokeneilla ViLLE-opettajilla on mahdollisuus jatkokouluttautua ViLLE-asiantuntijaopettajaksi tai jopa paikalliseksi kouluttajaksi. Asiantuntijakoulutuksen suorittanut opettaja voi luoda vuosittain kolme uutta ViLLE-opettajatunnusta koulunsa opettajille ja paikallinen kouluttaja voi kouluttaa kuntansa opettajia ViLLE-käyttäjiksi osana omaa työtään.

Koulutuksista vastaa Eduten Oy. Muista tarkastaa myös työnantajaltasi mahdollisuus saada tunnukset ViLLE-asiantuntijan tai paikallisen kouluttajan kautta.

Opettajien täydennyskoulutukset

Järjestämme opettajille tutkimusaloihimme perustuvia täydennyskoulutuksia. Viime vuosina olemme järjestäneet täydennyskoulutuksia muun muassa oppimisanalytiikan hyödyntämisestä opetuksessa, sähköisestä arvioinnista ja ohjelmoinnillisesta ajattelusta.

Tänä lukuvuonna olemme mukana mm. seuraavissa ViLLEä, oppimisanalytiikkaa ja digitaalista pedagogiikkaa koskevissa koulutuksissa. Kaikki alla olevat koulutukset ovat joko kokonaan tai osin Opetushallituksen rahoittamia ja osallistujalle maksuttomia. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Lukiomatematiikan sähköisen opetuksen polku (3 op)

Erityisesti lukion matematiikan opettajille tarkoitetussa ViLLE-koulutuksessa tutustutaan muun muassa ViLLEn käyttöönottoon, valmiisiin opetusmateriaaleihin, diagnostiikkaan sekä omien tehtävien ja kokeiden laatimiseen. Kurssi sopii niin uusille kuin vanhoillekin ViLLEn käyttäjille. Omien ideoiden sparraaminen onnistuu joko verkossa tai alueellisissa kehitystyöpajoissa.

Järjestäjä: Turun yliopisto

Toteutus: verkkokurssi tai monimuoto, lukuvuosi 2022-2023

Diagnostiikka ja tukitoimet alakoulun matematiikan erityisopetuksessa (5 op)

Alakoulun erityisopettajille suunnattu koulutus käsittelee digitaalisista järjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämistä matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joissa käsitellään oppimisanalytiikan perusteita, sen tarjoaman diagnostiikan hyödyntämistä sekä oppilaille räätälöitäviä tukitoimia.

Järjestäjä: Turun yliopisto, Åbo Akademi

Toteutus: verkkokurssi tai monimuoto, syksy 2022 tai kevät 2023

Diagnostik och stöd i specialundervisning i matematik (5 sp)

Den här utbildningen för speciallärare behandlar användningen av information från digitala system för att identifiera och åtgärda inlärningssvårigheter i matematik. Kursen består av tre delar som täcker grunderna i lärandeanalys, hur man använder diagnostik och hur man skräddarsyr stödet till eleverna.

Arrangör: Åbo universitet, Åbo Akademi

Avläggning: nätkurs, våren 2023

Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen (6 op)

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Kursseilla käsitellään oppimisanalytiikan perusteita ja sen hyödyntämistä sekä opettajana että oppilaitosjohdon näkökulmasta.

Järjestäjä: HY+, Turun yliopisto, Suomen eOppimiskeskus

Toteutus: verkkokurssi, lukuvuosi 2022-2023 tai syksy 2023

Joustavaan matematiikkaan (15 op)

ViLLE-ympäristössä toteutettu ja suuren suosion saavuttanut täydennyskoulutusohjelma tarjoaa joustavan matemaattisen ajattelun verkkokursseja eri kouluasteiden opettajille sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kurssit ovat suoritettavissa omaan tahtiin vuoden 2023 loppuun asti.

Järjestäjä: Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi

Toteutus: verkkokurssi

Oppimisanalytiikka – bittinikkaroinnista pedagogisiin toimenpiteisiin (2 op avoin verkkokurssi)

Mitä tarkoitetaan kun puhutaan oppimisanalytiikasta? Miten se on sidoksissa oppimisympäristöihin ja mitä hyötyä siitä on opetuksessa? Mitä analytiikan tulkinnassa tulee ottaa huomioon ja miten oppimiseen liittyvää dataa voidaan tehokkaasti visualisoida? Entä millaisia vaikutuksia tekoälyllä voi olla opetukseen tulevaisuudessa? Turun yliopiston ja Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyönä laadittu verkkokurssi käsittelee oppimisanalytiikan käyttöä opettajan pedagogisena työkaluna. Jos käytät oppimisjärjestelmiä tai -ympäristöjä, tämä kurssi luo syväkatsauksen niiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kurssi on opettajille suunnattu täydennyskoulutus, jonka kehityksen on rahoittanut Opetushallitus. Kurssin voit suorittaa joustavasti omassa aikataulussasi.

Toteutus: verkkokurssi

Järjestäjä: Suomen eOppimiskeskus, Turun yliopisto