Joukko uusia materiaaleja julkaistaan ViLLE-opettajien käyttöön syksyllä lukuvuoden alkaessa. Materiaaleja julkaistaan mm. erityisopetuksen tarpeisiin, matematiikkaan ja englantiin. Materiaalit pääsee kopioimaan itselleen heti lukuvuoden alkaessa elokuussa.

Tämä Toimii! 5 -oppimiskokonaisuus on viidesluokkalaisille suunnattu matematiikan perustaitoja ja tiimitaitoja kehittävä kokonaisuus. Oppimiskokonaisuus sisältää sekä yksilö että ryhmätehtäviä, joissa seikkailevat mukaansatempaavat hauskat hahmot. ViLLEn sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa sen, että innostava kokonaisuus on helposti kaikkien saatavilla ja oppilaiden osaamista ja kehittymistä voidaan helposti seurata. Kokonaisuus sisältää neljä jaksoa, joiden teemoina ovat lukukäsite ja kymmenjärjestelmä, kertolasku ja jakolasku, lukujen osat sekä mittaaminen ja aika. Tämä Toimii! 5 -kokonaisuuden käyttöönottoon opettaja tarvitsee ainoastaan ViLLE-tunnuksen.

TOMA eli toinen mahdollisuus numerotaitoisuuden oppimiselle projekstissa tuotetaan materiaaleja erityisopetuksen tarpeisiin. Materiaalit vahvistavat numerotaitoisuutta arjen eri konteksteihin yhdistettynä. Materiaalien avulla erityisopettaja tai yläkoulun opettaja voi tukea ja motivoida oppilaita yksilöllisesti. Opetuksen kohdentamisen tueksi on kehitetty kielten taitotasotaulukkoa vastaava numerotaitoisuuden taulukko, mistä on helppo poimia oppilaalle hänen taitotasoaan tukevia tehtäviä. Oppitunneista olemme saaneet jo hyvää palautetta sekä oppilailta että opettajilta. Lisätietoa osoitteesta: numerotaitoisuus.fi.

Ohjelmoinnillinen ajatteluun julkaistaan nyt pilotoitavana olevat ViLLEn ohjelmoinnillisen ajattelun neljän oppitunnin kokonaisuudet luokille 1-9. Ne täydentävät ViLLEn tuttuja matematiikan opintopolkuja ja tuovat interaktiivisten ”majavapulmien” myötä uusia OPSin mukaisia materiaalivaihtoehtoja tietojen käsittelyn ja ajattelun taitojen oppimiseen. Lisätietoa osoitteesta: https://www.oppimisanalytiikka.fi/ct/

ViLLEssä julkaistaan syksyllä myös 3. luokan englannin oppimimateriaalin opintopolku. Opintopolku sisältää 33 oppituntia, joiden aiheet käsittelevät alkeiskielioppia sekä arkipäiväistä teemasanastoa, esimerkiksi ruoka- ja harrastussanastoa. Opintopolku harjoittaa vieraan kielen kirjallista ja suullista osaamista sekä luetun ymmärtämistä.

Lisäksi pilotointiprosessin läpikäyneet S2-materiaalit julkaistaan ViLLE-opettajien käyttöön syksyllä. Suomi toisena kielenä -materiaalit on suunnattu lukutaitoisille suomenoppijoille, ja niitä voidaan käyttää sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa että tukimateriaalina perusopetukseen siirtymisen jälkeen. Tehtävät harjoittavat mm. suomen kielen rakenteita, perussanastoa sekä yhteiskuntaopin ja Suomen historian keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä.