TRILA on mukana uudessa kansainvälisessä EU-rahoitteisessa Digital first -projektissa, jossa työskennellään digitaalisen osaamisen opetuksen muuttamista sopivaksi nykyajan lapsille, “diginatiiveille”, joilla on jo kouluun mennessään jonkin verran digitaalisia taitoja. Projekti hakee vaihtoa perinteisestä opetuksesta, jossa pääpaino on ohjelmointikielillä ja teknisellä tiedolla, innovatiiviseen pedagogiseen lähestymistapaan, jossa pääpaino on ohjelmoinnillisella ajattelulla ja jossa opitaan tarttumaan tosielämän haasteisiin. Tämä opetuksen muutos kannustaa nuorta sukupolvea olemaan digitaalisen maailman “aktiivisia luojia”, eikä “passiivisia kuluttajia”.

Projekti alkoi aloitustapaamisella Zagrebissa, Kroatiassa, jossa paikalla oli kolmisenkymmentä asiantuntijaa viidestätoista eri organisaatiosta ympäri Euroopan. Keskustelussa oli digitaalisen osaamisen opetuksen tilanne eri maissa ja siinä korostui laaja vaihtelu perusopetuksen pakollisista tai vapaaehtoisista kursseista joissain maissa täysin olemattomaan systemaattiseen opetukseen toisissa maissa. Tapaamisessa syntyi dynaaminen oppimisympäristö, jossa projektin partnereilla on paljon jaettavaa ja opittavaa toisiltaan, ja jossa partnerit voivat työskennellä yhdessä ja projektin päätyttyä hyötyä projektin yhteisistä tuloksista.

Projektissa tutkitaan digitaalisen osaamisen opetusta useissa Euroopan maissa ja kolmen vuoden projektin tarkoituksena on kehittää ja testata innovatiivisia pedagogisia tapoja. Pilotointi tapahtuu kymmenessä maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksella, Liettuassa, Portugalissa, Sloveniassa ja Suomessa.

Projektin partnerit: Algebra University College (AUC, projektin koordinaattori, Kroatia), Universidade da Coruna (UDC, Espanja), Vilnius University (VU, Liettua), Turun yliopisto (UTU, Suomi), Faculty of Education (FED, Slovenia), Ministry of Education (MES, Slovenia), Primary School Bratov Polančičev Maribor (PSBP, Slovenia), Primary School Toneta Čufarja (PSTC, Slovenia), Centro de Formação da Póvoa de Varzim e Vila do Conde (CFAE-PVVC, Portugali), Project LightHouse (PLH, Kreikka), T-HAP (Kypros), Partners in Learning (PIL, Kroatia), Industrial Technical Institute “Ferraris Pancaldo” (ITI, Italia), Secondary school “St. St. Cyril and Methodius” (CAM, Bulgaria) and ALL DIGITAL (AD, Belgia).

The DIGITAL FIRST Project (No: 101132761) is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.