Försöket med tvåårig förskoleundervisning i grundskolor

På denna sida hittar du information om genomförandet av utvärderingarna i försöket med tvåårig förskoleundervisning i grundskolor. Alla barn födda 2016 i pilot- och kontrollkommunerna deltar i utvärderingen av färdigheter i första klass hösten 2023. Denna sida underhålls av forskningsgruppen.

Tidtabellen


  • 30.9.2023: Forskningsgruppen hämtar information om elever i skolan från Koski-databasen.
  • 13.10.2023: Inloggningskoderna för utvärderingen skickas till rektorerna.
  • 13.–27.10.2023: Lärarna genomgår en utbildning för utvärderingen (material kommer att finnas tillgängligt senare på denna sida). Rektorerna gör nödvändiga uppdateringar av elevuppgifterna.
  • 30.10.–24.11.2023: Varje klass genomför utvärderingsuppgifterna vid en lämplig tidpunkt under två lektioner. Läraren fyller i individuella bedömningar av barnens socioemotionella färdigheter.
  • januari 2024: Lärare och rektorer får tillgång till utvärderingsresultaten.


Utbildingsmaterial för lärare
Den nödvändiga utbildningen för att bekanta dig med utvärderingarna tar totalt cirka 20 minuter och består av följande delar:
  1. Utbilding för utvärderingens genomförande (13 minuter),  Material i PDF-format
  2. Anvisningar för läraren för genomförande av utvärderingstillfällena
Konsultera dessa ytterligare instruktioner om det behövs:
  1. Riktlinjer för bedömning av elever inom särskilt stöd och svenska som andra språk (S2) PDF
  2. Vanliga frågor PDF (på finska)
Du kan bekanta dig med bedömningsuppgifterna i förväg via länken nedan:

Testa uppgifterna (dela inte länken med dina elever)

Elevernas extrauppgifter

Efter bedömningsuppgifterna flyttas eleven vidare till extrauppgifter för att ge arbetsro åt de elever som fortfarande håller på att slutföra uppgifterna. Övergången är automatisk, men du hittar också en länk och en qr-kod nedan som kan läsas för att komma åt extrauppgifterna om eleven stänger extrauppgifterna i förtid. Samma uppgifter kan också användas med elever som inte gör bedömningen.

https://tinyurl.com/forsta23

Instruktioner för rektorer om användning av ViLLE
Rektors instruktionsvideo (längd 7:30, på finska)
Kontaktuppgifter

För frågor om utvärderingarna och försöket med tvåårig förskoleundervisning, vänligen kontakta forskningsgruppen via e-post eller telefon.

För frågor kring systemkrav och ViLLE-lärmiljön, vänligen kontakta ViLLE Teamet på Forskningsinstitutet för lärandeanalys vid Åbo universitet via e-post eller telefon.