Försöket med tvåårig förskoleundervisning i grundskolor

På denna sida hittar du information om genomförandet av utvärderingarna i försöket med tvåårig förskoleundervisning i grundskolor. Alla barn födda 2016 i pilot- och kontrollkommunerna deltar i utvärderingen av färdigheter i första klass hösten 2023. Denna sida underhålls av forskningsgruppen och kan uppdateras ofta under sommaren.

Tidtabellen

Tidtabellen är slutlig när det gäller datum för utvärderingarna, men kan uppdateras i andra avseenden.

  • 30.9.2023: Forskningsgruppen hämtar information om elever i skolan från Koski-databasen.
  • 13.10.2023: Inloggningskoderna för utvärderingen skickas till rektorerna.
  • 13.–27.10.2023: Lärarna genomgår en utbildning för utvärderingen (material kommer att finnas tillgängligt senare på denna sida). Rektorerna gör nödvändiga uppdateringar av elevuppgifterna.
  • 30.10.–24.11.2023: Varje klass genomför utvärderingsuppgifterna vid en lämplig tidpunkt under två lektioner. Läraren fyller i individuella bedömningar av barnens socioemotionella färdigheter.
  • januari 2024: Lärare och rektorer får tillgång till utvärderingsresultaten.


Genomförandet av utvärderingarna

Utvärderingen med barn sker under den vanliga skoldagen, och två lektioner är avsatta för detta. Barnen genomför uppgifterna elektroniskt med hörlurar i en webbläsare samtidigt som sina klasskamrater. Utvärderingen består av uppgifterna som behandlar språkliga och matematiska färdigheter, samt separata bedömningar av elevernas socioemotionella färdigheter som läraren fyller i. Lärare och rektorer kommer att få tillgång till utvärderingsresultaten efter att de har bearbetats av forskningsgruppen.

Innan utvärderingarna genomförs genomgår läraren en utbildning för att bekanta sig med utvärderingen. Utbildningen tar cirka 45 minuter och består av en video och ett separat skriftligt material till utvärderingen av elever med särskilt stöd eller svenska som andra språk som läggs till på denna sida senare.

För mer information om genomförandet av utvärderingen, se infobrevet, materialet från informationsmötet (på finska) och utbildningen som kommer att publiceras senare.

Materialet från informationsmötet

Informationsmöte 12.6.2023

(På finska)

(på finska, svensk översättning kommer senare)

Mer information

I frågor gällande utvärderingarna, utbildningen samt allmänna frågor om försöket med tvåårig förskoleundervisning ber vi er kontakta forskningsgruppen antigen via e-post eller via telefon.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Utöver denna sida kommer vi att informera dig om utvärderingarna på vår e-postlista. Om du till exempel är en kommunal utbildningsdirektör, en rektor eller en lärare i första klass kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress nedan. Nyhetsbrevet börjar publiceras under hösten och kommer endast arr innehålla nödvändig information som har direkt med utvärderingarna att göra.