OPPIMISEN TUEN SALKUT

Mistä on kyse?

Oppimisen tuen salkut eli OTukSet ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja äidinkielen perustaidoissa. Salkut ovat spesifejä täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esimerkiksi kertolaskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä. OTuS-salkut löytyvät ViLLEstä uudesta käyttöliittymästä, josta on pyritty tekemään opettajalle selkeä ja yksinkertainen ottaa käyttöön.

Miksi OTuS-salkut?

OTuS-salkut ovat saatavilla sähköisessä ViLLE –oppimisympäristössä, joka tarjoaa oppilaalle automaattisesti arvioidut tehtävät ja tehtävistä välittömän palautteen. OTuS -näkymä on kuitenkin ominaisuuksiltaan yksinkertaistettu verrattuna normaaliin ViLLE -näkymään. Se mahdollistaa opettajalle nopean ja matalan kynnyksen mahdollisuuden ottaa OTukSet käyttöönsä.

Opettaja pystyy seuraamaan oppilaan oppimisen kehitystä reaaliajassa sekä havaitsemaan ja puuttumaan mahdollisiin oppimisen ongelmakohtiin jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi valmiiksi suunnitellut materiaalit ja valmiiksi arvioidut tehtävät jättävät opettajalle aikaa kohdentaa opetustaan oleelliseen eli oppimisprosessin tukemiseen. OTuS –salkuista hyötyvät sekä oppilas että opettaja.

Salkut koostuvat kasvatuksen ja opetuksen alojen asiantuntijoiden kehittämistä tehtäväkokonaisuuksista, joissa sisältöalueina ovat esimerkiksi matematiikasta kertotaulut, prosentit sekä mittaaminen ja yksikönmuunnokset. Äidinkielen materiaaleista löytyy laaja kattaus tavu- ja sanastotason tehtäviä eritasoisille oppijoille.

Miten saan salkut käyttööni?

OTuS-salkut on jaettu Esittely-salkkuihin ja TRILA-salkkuihin. ViLLE-opettaja löytää OTuS-salkut omasta käyttäjävalikostaan ja saa automaattisesti Esittely-salkut käyttöönsä. Mikäli opettaja haluaa käyttöönsä myös TRILA-salkut, on se mahdollista TRILA-yhteistyömallimme kautta. Jos taas opettajalla ei ole ViLLE-opettajan tunnuksia, saa hän kaikki salkut käyttöönsä TRILA-yhteistyömallin kautta. OTuSten käyttöönottoon laaditut ohjeet löytyvät OTuS-ohjeistus -painikkeen alta. Lisäksi järjestämme syyskuusta alkaen käyttöönoton tueksi OTuS-infoja kerran kuukaudessa, joista tiedotamme ViLLE-uutiskirjeessämme. Uutiskirjeen saat tilattua omista asetuksistasi.

OTuS-salkut kootusti: