TIETOSUOJASELOSTE

Tältä sivulta löydät kolme eri versiota ViLLEn tietosuojaselosteesta.

Valitse oikea seloste seuraavalla perusteella:

1) Jos opetuksen järjestää Turun yliopisto, valitse Tietosuojaseloste 1.

Tämä seloste siis koskee kursseja, joiden opetuksesta vastaa Turun yliopiston henkilökunta. Seloste ei koske kursseja, joissa käytetään ViLLEä tai Turun yliopiston tarjoamia materiaaleja, mutta opetuksesta vastaa jokin muu taho.

2) Jos opetuksen järjestää jokin muu taho, valitse Tietosuojaseloste 2.

Tässä tapauksessa opetuksen järjestäjän tulee tarjota erikseen saataville rekisteriseloste henkilötietojen keräämisestä.

3) Jos opetuksen järjestää jokin muu taho, jolla on voimassa sopimus henkilötietojen käsittelystä Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin kanssa, valitse Tietosuojaseloste 3.

Tässä tapauksessa opetuksen järjestäjän tulee tarjota erikseen saataville rekisteriseloste henkilötietojen keräämisestä.

TIETOSUOJASELOSTE 1: TURUN YLIOPISTON JÄRJESTÄMÄ OPETUS TAI TUTKIMUS

Tämä on ViLLE-palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 12.5.2019. Viimeisin muutos 23.11.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto

+358 29 450 5000

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

ViLLE Team

villeteam@utu.fi

20014 Turun yliopisto

+358 29 450 4666

Yliopiston tietosuojavastaava

dpo@utu.fi

+358 29 450 3009

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan perusteella seuraavasti:

yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (GDPR, 6.1 artiklan e kohta)

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

4. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT, NIIDEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

ViLLE-palvelu on tehtäväpohjainen oppimisympäristö, joka sisältää kymmeniä erilaisia oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Opettaja rekisteröityy palveluun sähköpostiosoitteen avulla. Opettaja luo tunnukset opiskelijoille. Tunnuksissa voidaan käyttää aitoja sähköpostiosoitteita tai mitä tahansa opettajan itse keksimiä tunnistetietoja.

4.1 KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Opettajasta ja opiskelijoista kerättävät henkilötiedot:

Nimi

Rekisteröintiin vaadittava sähköpostiosoite

Oppilaitos

Opettaja voi määritellä itse järjestelmään syöttämiensä opiskelijoiden tunnukset. Opiskelijoille syötetään

Nimi, lempinimi tai muu tunniste

Sähköpostiosoite tai sähköpostimuotoinen tunniste

Oppilaitos

Palvelu kerää henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:

IP-osoite kirjautumisen yhteydessä

Tehtävien palautukset (pistemäärä, vastaus, käytetty aika, palautuksen ajankohta). Tästä tiedosta muodostetaan oppimisanalytiikkaa kurssin opettajalle.

Lisäksi käyttäjiltä kerätään lokitietoja esimerkiksi tehtävän käynnistämisen, poistamisen tai vastauksen palauttamisen yhteydessä; näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

4.2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilön tunnistetiedot mahdollistavat palveluun rekisteröitymisen, kirjautumisen ja unohtuneen salasanan palauttamisen. Mikäli opiskelijasta ei ole tallennettu toimivaa sähköpostiosoitetta, voi opettaja vaihtaa tämän salasanan. Tunnistetietojen avulla voidaan tiedottaa opettajia palveluun liittyvistä tapahtumista, tutkimustuloksista ja –koulutuksista. Opettaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä palvelun asetusten kautta.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä suorituksia käytetään tuottamaan opettajille oppimisanalytiikkaa ja tilastoja. Jos käyttäjästä halutaan kerätä muuta tietoa tutkimustarkoituksessa, tätä varten kerätään erillinen tutkimuslupa. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta tutkimuslupaa. Tutkimuksessa käytettävä tieto anonymisoidaan ennen analysointia.

Palveluun tallennettuja tietoja säilytetään kolme vuotta käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen. Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei poisteta, koska niitä ei voida yhdistää käyttäjien kirjautumistietoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISILLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Anonymisoituun tietoon perustuvia tutkimuksia voidaan julkaista ilman erillistä suostumusta esimerkiksi tieteellisissä aikakausilehdissä tai konferensseissa. Julkaistuja tietoja ei voida yhdistää käyttäjiin.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla suojatulla palvelimella, jolle on pääsy vain erillisillä ylläpitäjillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

saada pääsy tietoihin

oikaista tietoja

rajoittaa tietojen käsittelyä

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

vastustaa tietojen käsittelyä

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 66700

Kirjaamo: 029 566 6768

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi


TIETOSUOJASELOSTE 2: MUIDEN TAHOJEN JÄRJESTÄMÄ OPETUS

Tämä on ViLLE-palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 12.5.2019. Viimeisin muutos 2.5.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Opetuksen järjestäjä, mainitaan järjestäjän tarjoamassa rekisteriselosteessa.

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mainitaan opetuksen järjestäjän rekisteriselosteessa.

Henkilötietojen käsittelyn osalta voit olla yhteydessä ViLLE Teamiin, osoitteessa

ViLLE Team

villeteam@utu.fi

20014 Turun yliopisto

+358 29 450 4666

Yliopiston tietosuojavastaava

dpo@utu.fi

+358 29 450 3009

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan perusteella seuraavasti

yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (GDPR, 6.1 artiklan e kohta)

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

4. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT, NIIDEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

ViLLE-palvelu on tehtäväpohjainen oppimisympäristö, joka sisältää kymmeniä erilaisia oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Opettaja rekisteröityy palveluun sähköpostiosoitteen avulla. Opettaja luo tunnukset opiskelijoille. Tunnuksissa voidaan käyttää aitoja sähköpostiosoitteita tai mitä tahansa opettajan itse keksimiä tunnistetietoja.

4.1 KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Opettajasta ja opiskelijoista kerättävät henkilötiedot:

Nimi

Rekisteröintiin vaadittava sähköpostiosoite

Oppilaitos

Opettaja voi määritellä itse järjestelmään syöttämiensä opiskelijoiden tunnukset. Opiskelijoille syötetään

Nimi, lempinimi tai muu tunniste

Sähköpostiosoite tai sähköpostimuotoinen tunniste

Oppilaitos

Palvelu kerää henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:

IP-osoite kirjautumisen yhteydessä

Tehtävien palautukset (pistemäärä, vastaus, käytetty aika, palautuksen ajankohta). Tästä tiedosta muodostetaan oppimisanalytiikkaa kurssin opettajalle.

Lisäksi käyttäjiltä kerätään lokitietoja esimerkiksi tehtävän käynnistämisen, poistamisen tai vastauksen palauttamisen yhteydessä; näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

4.2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilön tunnistetiedot mahdollistavat palveluun rekisteröitymisen, kirjautumisen ja unohtuneen salasanan palauttamisen. Mikäli opiskelijasta ei ole tallennettu toimivaa sähköpostiosoitetta, voi opettaja vaihtaa tämän salasanan. Tunnistetietojen avulla voidaan tiedottaa opettajia palveluun liittyvistä tapahtumista, tutkimustuloksista ja –koulutuksista. Opettaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä palvelun asetusten kautta.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä suorituksia käytetään tuottamaan opettajille oppimisanalytiikkaa ja tilastoja. Jos käyttäjästä halutaan kerätä muuta tietoa tutkimustarkoituksessa, tätä varten kerätään erillinen tutkimuslupa. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta tutkimuslupaa. Tutkimuksessa käytettävä tieto anonymisoidaan ennen analysointia.

Palveluun tallennettuja tietoja säilytetään kolme vuotta käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen. Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei poisteta, koska niitä ei voida yhdistää käyttäjien kirjautumistietoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISILLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Anonymisoituun tietoon perustuvia tutkimuksia voidaan julkaista ilman erillistä suostumusta esimerkiksi tieteellisissä aikakausilehdissä tai konferensseissa. Julkaistuja tietoja ei voida yhdistää käyttäjiin.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla suojatulla palvelimella, jolle on pääsy vain erillisillä ylläpitäjillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

saada pääsy tietoihin

oikaista tietoja

rajoittaa tietojen käsittelyä

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

vastustaa tietojen käsittelyä

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.


Edellä mainittujen toimenpiteiden osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään tai suoraan henkilötietojen käsittelijään, katso yhteystiedot kohdasta 2.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 66700

Kirjaamo: 029 566 6768

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi


TIETOSUOJASELOSTE 3: MUIDEN TAHOJEN JÄRJESTÄMÄ OPETUS, JOTA KOSKEE SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tämä on ViLLE-palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.3.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Opetuksen järjestäjä, mainitaan järjestäjän tarjoamassa rekisteriselosteessa.

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mainitaan opetuksen järjestäjän rekisteriselosteessa.

Henkilötietojen käsittelyn osalta voit olla yhteydessä ViLLE Teamiin, osoitteessa

ViLLE Team

villeteam@utu.fi

20014 Turun yliopisto

+358 29 450 4666

Yliopiston tietosuojavastaava

dpo@utu.fi

+358 29 450 3009

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan perusteella seuraavasti

yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (GDPR, 6.1 artiklan e kohta)

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (GDPR, 6.1 artiklan c kohta)

4. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT, NIIDEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

ViLLE-palvelu on tehtäväpohjainen oppimisympäristö, joka sisältää kymmeniä erilaisia oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Opettaja rekisteröityy palveluun sähköpostiosoitteen avulla. Opettaja luo tunnukset opiskelijoille. Tunnuksissa voidaan käyttää aitoja sähköpostiosoitteita tai mitä tahansa opettajan itse keksimiä tunnistetietoja.

4.1 KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Opettajasta ja opiskelijoista kerättävät henkilötiedot:

Nimi

Rekisteröintiin vaadittava sähköpostiosoite

Oppilaitos

Opettaja voi määritellä itse järjestelmään syöttämiensä opiskelijoiden tunnukset. Opiskelijoille syötetään

Nimi, lempinimi tai muu tunniste

Sähköpostiosoite tai sähköpostimuotoinen tunniste

Oppilaitos

Palvelu kerää henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:

IP-osoite kirjautumisen yhteydessä

Tehtävien palautukset (pistemäärä, vastaus, käytetty aika, palautuksen ajankohta). Tästä tiedosta muodostetaan oppimisanalytiikkaa kurssin opettajalle.

Lisäksi käyttäjiltä kerätään lokitietoja esimerkiksi tehtävän käynnistämisen, poistamisen tai vastauksen palauttamisen yhteydessä; näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

4.2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilön tunnistetiedot mahdollistavat palveluun rekisteröitymisen, kirjautumisen ja unohtuneen salasanan palauttamisen. Mikäli opiskelijasta ei ole tallennettu toimivaa sähköpostiosoitetta, voi opettaja vaihtaa tämän salasanan. Tunnistetietojen avulla voidaan tiedottaa opettajia palveluun liittyvistä tapahtumista, tutkimustuloksista ja –koulutuksista. Opettaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä palvelun asetusten kautta.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä suorituksia käytetään tuottamaan opettajille oppimisanalytiikkaa ja tilastoja. Jos käyttäjästä halutaan kerätä muuta tietoa tutkimustarkoituksessa, tätä varten kerätään erillinen tutkimuslupa. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta tutkimuslupaa. Tutkimuksessa käytettävä tieto anonymisoidaan ennen analysointia.

Palveluun tallennettuja tietoja säilytetään kolme vuotta käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen. Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei poisteta, koska niitä ei voida yhdistää käyttäjien kirjautumistietoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISILLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Anonymisoituun tietoon perustuvia tutkimuksia voidaan julkaista ilman erillistä suostumusta esimerkiksi tieteellisissä aikakausilehdissä tai konferensseissa. Julkaistuja tietoja ei voida yhdistää käyttäjiin.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla suojatulla palvelimella, jolle on pääsy vain erillisillä ylläpitäjillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

saada pääsy tietoihin

oikaista tietoja

rajoittaa tietojen käsittelyä

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

vastustaa tietojen käsittelyä

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.


Edellä mainittujen toimenpiteiden osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään tai suoraan henkilötietojen käsittelijään, katso yhteystiedot kohdasta 2.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 66700

Kirjaamo: 029 566 6768

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi