FUNA Höst 2023

FUNA-bedömningen för hösten 2023 kommer att genomföras i flera samarbetskommuner samtidigt.
Bedömningen kommer att innehålla två (2) separata delar i alla kommuner, matematik och läsning
(i vissa kommuner kan utvärderingen även omfatta ytterligare ett ämne, t.ex. frågeformuläret om välmående).


 Läraren får tillgång till FUNA-bedömningen med hjälp av en aktiveringskod, som tillhandahålls till skolorna av kommunens kontaktperson. Koden kan aktiveras från och med måndag 21.08.2023. Tidtabellen för bedömningen är 21.08-15.09.2023. När koden aktiveras kommer läraren att ange de klasser för vilka bedömningen ska administreras. Hen kommer att få två separata kurskoder för varje klass som hen har angett. Dessa kurskoder kommer att användas för att länka eleverna i klassen till en kurs med antingen en matematik- eller en läsbedömning i ViLLE-lärmiljön. Uppgifterna görs i ordning och resultaten syns omedelbart i FUNA-analysvyn för den lärare som aktiverade koden.

Kodaktiveraren kan också dela resultaten av de klasser hen har valt med en kollega genom att lägga till kollegan som kursassistent för en bedömningskurs, antingen i samband med kodaktiveringen eller genom att lägga till kollegan senare i FUNA-analysvyn. För mer detaljerade instruktioner om hur du aktiverar koden, se nedan under Aktivering av lärarkod.

Eleverna kommer att göra utvärderingen antingen på en pekplatta eller dator, inga mobiltelefoner får användas.

OBS! Se till att elevens användargränssnitt i ViLLE är inställt på det språk som bedömningen ska genomföras på. Med andra ord, om eleven ska göra bedömningen på svenska och gränssnittet är på finska, instruera eleven att logga in och klicka på användarmenyn i det övre högra hörnet av ViLLE, sedan ”Min profil” -> Regionala inställningar -> Språk -> Svenska -> Spara.

FUNA frågor och svar
Vilka enheter bör användas för att utföra FUNA-bedömningen?

Bedömningen görs antingen på en pekplatta eller en dator, mobiltelefon bör inte användas.

Krav på hårdvara och operativsystem för en pekplatta:
  ∙ Din iPad-enhet bör ha iOS12 eller nyare och Apples senaste uppdateringar.
  ∙ Din Android-enhet bör vara nyare än 2015 års modell och ha en Chrome-webbläsare som är under ett år gammalt.
Dator:
  ∙ Minimum skärmstorlek är 1024 x 720 pixlar och 8 tum. Du kan kontrollera detta till exempel genom att besöka webbsidan http://whatismyscreenresolution.net med enheten.
  · Operativsystem 

    · Windows 10 eller nyare

    · macOS Mojave (10.14) eller nyare

    · ChromeOs (14150.46.0) eller nyare

· Enhetens webbläsare bör ha den senaste uppdateringen (Chrome, Edge, Mozilla eller Safari).

Jag fick i uppdrag att göra en FUNA-bedömning, men jag har ingen aning om vad jag bör göra?

För att genomföra FUNA-bedömningen behöver du endast en aktiveringskod. Du kan få den från kontaktpersonen i din kommun. Om du inte vet vem som är kontaktperson i din kommun kan du kontakta villeteam@utu.fi. När du har aktiveringskoden loggar du in med skolans e-postadress på ville.utu.fi med hjälp av antingen Log in with Microsoft eller Log in with Google. När du är inloggad väljer du Lägg till kurs / kod i användarmenyn i det övre högra hörnet eller Ange aktiveringskod om du har ett ViLLE-lärarkonto. Ange aktiveringskoden och fyll i den information som krävs. I aktiveringen anges bland annat de klasser för vilka bedömningen kommer att administreras. Bedömningen för hösten 2023 kommer att bestå av två delar. Du får två kurskoder för varje klass du registrerar. Ange kurskoden för bedömningen (t.ex. matematikdelen) på klasstavlan för den klass som du planerar att administrera bedömningen för under den aktuella lektionen. Nu loggar eleverna in på ville.utu.fi med sina e-postadresser, väljer Lägg till kurs / kod i användarmenyn i det övre högra hörnet och anger den kurskod som skrivits på klasstavlan i fönstret som öppnas. Efter att ha bekräftat sin registrering på kursen är denna del av FUNA-bedömningen redo att genomföras. När eleverna har slutfört uppgifterna kan du se elevernas resultat i ViLLE genom att välja FUNA Analys från användarmenyn i det övre högra hörnet.

En elevs test avbröts, vad bör jag göra?

Eleven kan logga in igen och fortsätta med uppgifterna genom att välja den första uppgiften i listan med den röda bollen. En röd boll betyder att uppgiften inte har lämnats in. Uppgiften kan ha påbörjats, men resultatet har inte sparats på vår server. Uppgiften måste göras om.

Var kan jag granska elevernas resultat?

När eleverna har genomfört bedömningen kan du hitta resultaten genom att logga in på ViLLE och välja FUNA Analys från användarmenyn i det övre högra hörnet. I rullgardinsmenyn som öppnas väljer du den kurs i gruppen vars resultat du vill granska (t.ex. FUNA S2023 Matematik 4B) och klickar på Matematik-ikonen.

Elevens resultat visas i grått, vad beror det på?

Resultaten visas i rött, gult och grönt för att beskriva prestationsnivån. Om resultatet är grått och eleven har slutfört uppgiften, har elevens prestation varit sådan att en tillförlitlig bedömning inte kan göras. Till exempel har eleven inga korrekta svar alls, eller så har tröskelvärdet för korrekthet (<60 % korrekta svar) underskridits, vilket innebär att eleven tolkas som att hen bara har gissat och att resultaten därför inte är meningsfulla att visa.

Jag glömde att lägga till en eller flera klasser som ska delta i bedömningen, vad bör jag göra?

Om du redan har aktiverat koden kan du lägga till nya klasser genom att logga in på ViLLE och ange aktiveringskoden igen genom att välja Lägg till kurs / kod i användarmenyn (välj Ange aktiveringskod om du har ett ViLLE-lärarkonto). 

Ingenting händer när jag trycker på Starta-knappen för en uppgift, vad kan felet bero på?

Problemet som beskrivs ovan har observerats på äldre versioner av iPad. Vi rekommenderar att du uppdaterar enhetens operativsystem eller provar en annan enhet. Om du inte har en iPad eller om de rekommenderade åtgärderna inte löser problemet, vänligen kontakta ViLLE användarsupport villeteam@utu.fi.

Jag vill dela klassens resultat med min kollega, hur går det till?

Du kan lägga till en kollega som kursassistent för en bedömningskurs i den klass du väljer (dvs. dela resultaten från matematikdelen i t.ex. klass 5B). Logga in på ViLLE och välj FUNA Analys från användarmenyn i det övre högra hörnet. På skärmen som öppnas hittar du en liten hjulikon som du kan klicka på för att öppna formuläret. Ange din kollegas e-postadress och följ instruktionerna på skärmen.

Jag kan inte lägga till en kursassistent, vad kan det bero på?

Om användaren har loggat in med sitt skolkonto på ville.utu.fi och systemet fortfarande inte kan hitta personen i vyn där kursassistenter läggs till, har personen förmodligen använt MPASS-inloggning. I detta fall rekommenderas att personen ansluter sitt användarkonto till Google eller Microsoft inloggning (beroende på vilken metod som används i kommunen). Detta kan göras på följande sätt:

  1. Efter att personen har loggat in i ViLLE klickar hen på användarmenyn i det övre högra hörnet och väljer sedan Min profil.
  2. Användaren fortsätter vidare till ”Anslut en extern inloggningstjänst till ditt konto” i vyn som öppnas, väljer sedan den inloggningsmetod som används i kommunen och loggar in med skolans e-postadress.
  3. Nu borde kontona vara ihopkopplade.