Varga-Neméneyi-menetelmän mukaiset matematiikan tehtäväkokonaisuudet

Tältä sivulta löydät tietoa ViLLEn valmiista kursseista, jotka on tarkoitettu täydentämään Varga-Neményi-menetelmää noudattavaa matematiikan opetusta. Materiaalit on tuotettu osana Matematiikan oppimisen ja opetuksen ekosysteemi (MOE) -hanketta ja niiden tekijöinä ovat Tanja Törn ja Vuokko Kangas Varga-Neményi-yhdistyksestä. Lisätietoja tehtävistä antaa Varga-Neményi-yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Lampinen.

VaNe-tehtävien tarkoituksena on tarjota materiaalia oppilaiden laskutaidon kehittämiseen ja automatisointiin sen jälkeen, kun asia on opiskeltu luokassa Varga-Neményi-menetelmään kuuluvan abstraktion tien mukaisesti. ViLLE-tehtävät kuuluvat siis abstraktion tien viimeisen saaren tehtävistöön eikä niillä ole tarkoitus korvata muissa VaNe-materiaaleissa olevia matemaattisen ajattelun kehittämiseen tarkoitettuja tehtäviä. Tehtävät on ajateltu tehtäväksi ViLLEen ladatussa järjestyksessä.

Tarkemmin Varga-Neményi -menetelmään voi tutustua
varganemenyi.fi-sivustossa
.

Varga-Neméneyi-menetelmä, 1. luokan syksy
 1. Luokittelua, ominaisuuksia ja jonoja
 2. Vertailua
 3. Mittaaminen vertailemalla
 4. Mittaaminen vertailemalla
 5. Lukuihin tutustuminen
 6. Lukujen eri ilmenemismuodot
 7. Lukujen eri ilmenemismuodot
 8. Luvut 0–4
 9. Lukujen ominaisuuksia
 10. Lukujen ominaisuuksia
 11. Luku 5
 12. Luku 6
 13. Sanalliset tehtävät, muutostilanteet
 14. Sanalliset tehtävät, osamäärä ja osa yhteismäärästä
 15. Sanalliset tehtävät, osamäärä ja osa yhteismäärästä
 16. Luku 7
 17. Luku 8
 18. Kombinatoriikka
Varga-Neméneyi-menetelmä, 1. luokan kevät
 1. Luku 9
 2. Luku 9
 3. Luku 10
 4. Yhteenja- ja vähennyslaskun kolmas merkitys: vertailu
 5. Tutustuminen lukualueeseen 10–20
 6. Tutustuminen lukualueeseen 10–20
 7. Tutustuminen lukualueeseen 10–20
 8. Päässälaskutaitojen vahvistaminen
 9. Hahmottamista ja päässälaskutaitojen vahvistamista
 10. Hahmottamista ja päässälaskutaitojen vahvistamista
 11. Lukujen ominaisuuksia ja vertailua
 12. Lukujen ominaisuuksia ja vertailua
 13. Laskumenetelmiä 1
 14. Laskumenetelmiä 2
 15. Laskumenetelmiä 3
 16. Laskumenetelmiä 4
 17. Laskumenetelmiä 5
 18. Sanalliset tehtävät pylväsdiagrammissa
Varga-Neméneyi-menetelmä, 2. luokan syksy
 1. Kertausjakso: Luokittelua ja väitelauseita
 2. Kertausjakso: Lukumäärien laskeminen, järjestysluvun kertaaminen, kuukaudet
 3. Kertausjakso: Lasketaan monella tavalla ja taitavammin, mitataan
 4. Kertausjakso: Vertailua ja laskutaidon vahvistamista
 5. Kertausjakso: Tutkitaan lukuja 0–30
 6. Kertausjakso: Tutkitaan lukuja 0–30 (jatkuu)
 7. Kertausjakso: Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–30
 8. Kertausjakso: Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–30 ja kauppiaanmenetelmä
 9. Kertausjakso: Kymmenylitys kanalamenetelmällä
 10. Kertausjakso: Sanallisia tehtäviä
 11. Yhtäsuurten lukujen yhteenlasku, kerto- ja sisältölaskun pohjustaminen
 12. Laskutaidon vahvistamista ja kombinatoriikkaa
 13. Luvut tutuiksi sataan saakka, tutkikaan satataulua
 14. Luvut tutuiksi sataan saakka 2, paikka-arvo
 15. Luvut tutuiksi sataan saakka 3, kymmenjärjestelmä ja kymppinaapurit
 16. Ensimmäisen luokan päässälaskustrategioiden vahvistamista
 17. Kanalamenetelmän vahvistamista
 18. Kauppiaanmenetelmän vahvistamista
Varga-Neméneyi-menetelmä, päässälaskustrategiat lukualueella 0–20
 1. Lisää ja vähennä 2 ja 3
 2. Lisää ja vähennä 4 kahdessa vaiheessa
 3. Tuplat ja melkein tuplat
 4. Kymmenylitykseen valmistautuminen
 5. Kymmenylitys kanalamenetelmällä
 6. Kymmenylitys kauppiaanmenetelmällä
 7. Analogiat
 8. Etsi kymppi, yhteenlaskettavien järjestely
 9. Toisiaan lähekkäin olevien lukujen vähennyslasku
Varga-Neméneyi-menetelmä, päässälaskustrategiat lukualueella 0–100
 1. Täysien kymmenien yhteen- ja vähennyslasku (analogiat)
 2. Kaksinumeroisen luvun täydentäminen lähimpään tasakymmeneen ja siitä sataan
 3. Yksinumeroisen luvun lisääminen tasakymmeniin; kaksinumeroisen luvun ykkösten/kymmenten vähentäminen
 4. Lukujonot sekä tasakymmenien lisääminen ja vähentäminen (kaksinumeroiset luvut)
 5. Yksinumeroisen luvun lisääminen ja vähentäminen (ei kymmenylitystä)
 6. Yksinumeroisen luvun lisääminen kaksinumeroiseen lukuun (kymmenylitys)
 7. Yksinumeroisen luvun vähentäminen kaksinumeroisesta luvusta (kymmenylitys)
 8. Kauppiaanmenetelmä, lisätään ja vähennetään 8 ja 9
 9. Kaksinumeroisten lukujen yhteen- ja vähennyslasku (ei kymmenylitystä)
 10. Kauppiaanmenetelmä, lisätään ja vähennetään kaksinumeroisia lukuja (kymmenylitys)
 11. Kaksinumeroisten lukujen yhteenlasku (kymmenylitys)
 12. Kaksinumeroisten lukujen vähennyslasku (kymmenylitys)
 13. Mekaanista laskuharjoittelua lukualueella 0-100
 14. Päässälaskua lukuketjuissa lukualueella 0-100
Varga-Neméneyi-menetelmä, kerto- ja jakolaskut (2–5 ja 10)
 1. Kahden kertotaulu
 2. Kaksinkertainen ja puolet: kymmenen ja viiden kertotaulut
 3. Kymmenen kertotaulu
 4. Viiden kertotaulu
 5. Vahvistetaan 2:n, 5:n ja 10:n kertotauluja
 6. Sisältöjakolasku ja 2:n , 5:n ja 10:n sisältöjakotaulut
 7. Kaksinkertainen ja puolet: neljän ja kahden kertotaulut
 8. Neljän kertotaulu
 9. Vahvistetaan 2:n ja 4:n kertotauluja
 10. Sisältöjakolasku ja 4:n sisältöjakotaulu
 11. Kertolaskun, sisältöjakolaskun ja ositusjakolaskun yhteys
 12. Kolmen kertotaulu
 13. Sisältöjakolasku ja 3:n sisältöjakotaulu
 14. Automatisoidaan 2:n, 3:n, 4:n, 5:n ja 10:n kertotauluja
 15. Tähtitehtävät: Automatisoidaan 2:n, 3:n, 4:n, 5:n ja 10:n sisältöjakotauluja