ViLLE-oppimisjärjestelmä

 

Mikä ViLLE?

ViLLE on Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä, joka tarjoaa oppilaalle ja opettajalle tietoa oppimisestaan. ViLLEn avulla opettajat voivat joko itse luoda tehtäviä tai hyödyntää muiden opettajien tekemiä tehtäviä. Tehtävät ovat pääsääntöisesti automaattisesti arvioituja ja tarjoavat opiskelijalle välittömän palautteen. Tämä vapauttaa opettajalle enemmän aikaa opetukseen ja tuen tarjoamiseen. ViLLE on vahvasti tutkimuspohjainen järjestelmä, sillä teemme jatkuvasti tutkimusta oppimisesta ja kehitämme ViLLEä saatujen tulosten perusteella.

ViLLE sisältää monipuolisesti tehtäviä ohjelmoinnista, matematiikasta, kielistä ja muista oppiaineista, joista opettaja voi valita opetukseen sopivat resurssit. Opettaja voi myös luoda ja jakaa omia tehtäviä, sillä ViLLE sisältää runsaan määrän valmiita tehtävätyyppejä, joiden avulla tehtävien luonti on vaivatonta. Järjestelmä kerää monipuolisesti tietoa oppilaiden vastauksista, jota opettajat voivat käyttää arviointiin ja opetuksen kehittämiseen.

ViLLEn kehitys on alusta alkaen ollut tutkimuspohjaista. Niin järjestelmän kuin sisältöjen toimivuutta on tarkasteltu monipuolisesti erilaisten tutkimusasetelmien kautta. Kaikki Oppimisanalytiikan keskuksen valmiina tarjoamat sisällöt on kehitetty yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa.

ViLLE sisältää valmiiksi laadittuja opintopolkukursseja esimerkiksi matematiikasta, ohjelmoinnista ja äidinkielestä, jotka ovat käyttäjien suuressa suosiossa. ViLLEä käytetäänkin yli kolmanneksessa Suomen kouluissa.

Valmiit opetusmateriaalit Huoltajalle Opiskelijalle Opetuksen järjestäjälle Kokeile ViLLEä

ViLLEn ominaisuuksia

 

ViLLE on oppimisympäristö, jossa opiskelija voi ratkaista tehtäviä omaan tahtiinsa ajasta ja paikasta riippumatta.

Automaattisesti arvioidut tehtävät

ViLLEssä tehtävät arvioidaan pääsääntöisesti automaattisesti. Vastattuaan tehtävään opiskelija saa heti palautteen, oliko vastaus oikein. Tehtävä pisteytetään sen mukaan, kuinka suuri osa tehtävästä oli oikein. Tehtäviin voidaan yleensä arpoa kysymykset suuremmasta kysymysjoukosta, joten tehtävien tekeminen uudestaan on mielekästä.

Opettajan arvioimat tehtävät

Automaattisesti arvioitujen tehtävien lisäksi ViLLEssä voidaan teettää opettajan arvioimia tehtäviä. Opiskelija vastaa kysymyksiin, ja opettaja lukee oppilaan vastaukset, kommentoi niitä ja antaa pisteet. Arvioinnin jälkeen opiskelija näkee opettajan jättämät kommentit.

Opettajan arvioimat tehtävät ovat usein eräänlainen yhdistelmä opettajan ja tietokoneen suorittamaa arviointia. Esimerkiksi korkeakoulujen laskuharjoituksissa pisteitä voi saada varsinaisen tehtävän tekemisen lisäksi tunnille osallistumisesta tai omien ratkaisujen esittämisestä taululla. Vastaavasti läsnäoloista voidaan kirjata pisteitä automaattisesti RFID-lukijoiden avulla, tai opettaja voi kirjata läsnäolot samoin kuin perinteisissä opiskelijahallintojärjestelmissä. Myös foorumille kirjoittelusta, luentoäänestyksiin osallistumisista tai esimerkiksi oppimispäiväkirjan täyttämisestä voidaan antaa automaattisesti pisteitä opiskelijan aktiivisuuden perusteella.

Kokeet ja tentit

ViLLE-kokeessa voidaan käyttää samoja tehtäviä kuin normaalilla ViLLE-tunnilla muutenkin tehtäisiin. Opiskelijat tekevät tehtäviä normaalisti, mutta eivät näe, olivatko vastaukset oikein tai kuinka paljon pisteitä tehtävästä saivat.

VKoe voi sisältää automaattisesti arvioituja tai opettajan arvioimia tehtäviä tai molempia. Automaattisesti arvioituja tehtävien osalta kokeen tulokset voidaan julkaista opiskelijoille välittömästi kokeen päätyttyä. Jos kokeessa on opettajan arvioimia tehtäviä, lopullinen kokeen pistemäärä selviää sitten, kun opettaja arvioi suoritukset.

ViLLEn koetoiminnot on suunniteltu siten, että kokeen osallistujamäärällä ei ole väliä. Kokeeseen voi osallistua vaikka vain yksi opiskelija tai jopa tuhansia opiskelijoita samaan aikaan. Monitorointitoimintojen avulla opettaja pystyy seuraamaan kokeen etenemistä opiskelijakohtaisesti reaaliajassa, varmistumaan ettei kokeeseen pääse osallistumaan koetilan ulkopuolelta ja antamaan tarvittaessa yksilöllisesti lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

Yhteistyö

Opiskelijat voivat ratkaista ViLLE-tehtäviä myös pareittain tai ryhmissä. Tällöin ryhmän jäsenet kerryttävät pistepottiaan saman laitteen avulla. ViLLEä voidaan käyttää myös erilaisten harjoitustöiden palautukseen ja palautettuja tuotoksia voidaan vertaisarvioida opiskelijoiden kesken anonyymisti, eli vain opettaja näkee, kuka minkäkin arvion on antanut.

Opettajat voivat lisätä muita ViLLE-opettajia kurssiensa apuopettajiksi, jolloin kurssin opettajat voivat hallinnoida kurssia ja sen materiaaleja ja seurata opiskelijoiden edistymistä. Esimerkiksi erityisopettaja voi apuopettajana seurata helposti, että miten erityisen tuen oppilaat edistyvät tavallisessa luokkaopetuksessa.

Opettajat voivat käyttää Oppimisanalytiikan keskuksen tuottamia valmiita materiaaleja tai tehdä omia tehtäviä, tutoriaaleja ja kursseja. Kaikki ViLLEn tehtävät ovat automaattisesti muiden opettajien löydettävissä, ja muut voivat käyttää niitä sellaisenaan tai kopioida ja muokata omaan käyttöönsä soveltuvammaksi. Tutoriaalit ja kurssit ovat oletuksena yksityisiä, mutta nekin voi halutessaan asettaa julkiseksi ja muiden opettajien käytettäväksi.

Luentokäyttö ja läsnäolot

ViLLEen on suunniteltu luentokäyttöön soveltuvia ominaisuuksia tekemään opetuksesta aiempaa interaktiivisempaa. Reaaliaikaisilla luentokysymyksillä voidaan mitata opetetun asian tai kokonaisuuden omaksuminen, tai selvittää opiskelijoiden näkemyksiä äänestys-tyyppisesti. Opiskelijat voivat osallistua luentoäänestyksiin normaalisti ViLLEn selainversiolla.

Lisäksi luentojen ja oppituntien läsnäolojen merkitsemistä voidaan automatisoida ViLLEn avulla. Esimerkiksi Turun yliopistolla on laajalti käytössä RFID-lukijat, joilla opiskelijat kuittaavat luentoläsnäolonsa helposti ViLLEen. Demonstraatioharjoitukset voidaan merkitä ViLLEen etukäteen tai RFID-lukijalla opiskelijat voivat kuitata tekemänsä harjoitukset tilaisuuden alkaessa, eikä opettajan tarvitse ylläpitää paperilistaa läsnäoloista ja tehdyistä tehtävistä.

Tutoriaalit

ViLLEn tutoriaalit ovat yhdistelmä tehtäviä, ja erilaisia oppimateriaaleja, kuten kuvia, videoita tai luentomonisteita. Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutoriaaleja yhteistyössä n. 2-4 hengen ryhmissä. Tutoriaalit pohjautuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppilaista tehdään aktiivisia oppijoita, ja opettajan rooliksi jää ohjata niitä heikoimpia, jotka isommissakaan ryhmissä eivät onnistu tehtäviä ratkaisemaan.

Tutoriaaleja on kokeiltu useilla eri tavoin, ja Turun yliopiston ohjelmointikursseista jopa puolet luennoista on korvattu tutoriaaleilla. Tämä on nostanut kurssien arvosanoja huomattavasti, ja opiskelijapalautteet ovat olleet erittäin positiivisia.

 

Huoltajalle

 

ViLLE on oppimisjärjestelmä, jossa oppilas voi tehdä tehtäviä omaan tahtiinsa missä ja milloin tahansa. Tehtävät ovat innostavia ja ne edistävät tutkitusti oppimista. ViLLEn tehtävä ei ole korvata opettajaa, vaan mahdollistaa omaan tahtiin oppiminen ja vapauttaa opettaja tehtävien tarkastuksesta opetuksen antamiseen. Järjestelmä tarjoaa tehtävistä välittömän palautteen ja oppilas voi helposti tarkastella etenemistään.

Oppilas voi kirjautua ViLLEen järjestelmän kotisivuilta osoitteesta ville.utu.fi oppilaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Suosittelemme ViLLEn käyttöön Chromen tai Firefoxin tuoretta versiota. Tehtäviin oppilas pääsee valitsemalla oikean kurssin ja avaamalla sieltä oikeat tehtävät. Tehtävä palautetaan arviointiin painamalla Lähetä-nappia oikeasta yläkulmasta.

Tarkemmat ohjeet ViLLEn käytöstä löydät täältä.

 

Opiskelijalle

 

ViLLEssä opiskelija voi ratkaista automaattisesti arvioitavia tehtäviä omassa tahdissaan paikasta riippumatta. Tyypillisesti tehtäviä voi yrittää ratkaista niin monta kertaa kuin haluaa, sillä usein tehtävien kysymykset on satunnaistettu niin, että tehtävä muuttuu suorituskertojen välillä. Järjestelmä antaa aina välittömän palautteen ratkaisusta, ja opiskelija voi vaivattomasti tarkastella kokonaistilannettaan eri kursseilla. Lisäksi ViLLEn avulla voidaan rekisteröidä muita kurssisuorituksia, kuten harjoitustöitä, oppimispäiväkirjoja ja luentoläsnäoloja, joiden seuraamiseen voidaan hyödyntää mitä tahansa RFID-tunnistetta, kuten esimerkiksi uudempaa opiskelijakorttia tai kulkulätkää.

Yhteistyö on ViLLEssä helppoa. Pienryhmät voivat työstää yhdessä tutoriaaleja ja kurssitöitä. Ryhmätöissä voidaan hyödyntää anonymisoitua vertaisarviointia, jolloin opiskelijat pääsevät itse vaikuttamaan oppimisen arviointiin.

 

Opetuksen järjestäjälle

 

ViLLE sisältää valmiiksi laadittuja opintopolkuja esimerkiksi matematiikasta, ohjelmoinnista ja äidinkielestä esiopetuksesta yliopistoon. Näiden opintopolkukurssien avulla opettaja voi järjestää puolet opetustunneistaan sähköisenä ViLLEn avulla. Opintopolkukurssit ovat nykykaikaisten opetussuunnitelmien mukaisia tehtäväpaketteja, jotka harjoittavat oppilaita monipuolisesti heidän omalla taitotasollaan. Listan kaikista Oppimisanalytiikan keskuksen tuottamista materiaaleista löydät täältä.

ViLLE sisältää valmiiden tehtävien lisäksi ominaisuuden omien tehtävien luomiseen ja jakamiseen. Tehtävien luomisen pohjina toimivia tehtävätyyppejä on yli 100. Niille tyypillisiä ominaisuuksia ovat automaattinen arviointi, välittömän palautteen tarjoaminen ja mahdollisuus yhdistää omia materiaaleja tehtävään. Osa tehtävistä sisältää pelillisiä ja visuaalisia ominaisuuksia, jotka innostavat oppijoita ja havainnollistavat heidän ratkaisujaan. Tehtäväeditorien käyttö on helppoa, sillä useimmissa tapauksissa opettajan täytyy vain syöttää haluamansa kysymykset ja vastausvaihtoehdot, ja sen jälkeen tehtävä on valmis. Tällöin tehtävien vaikeusaste on myös suoraan opettajan hallittavissa. Halutessaan opettaja voi määrittää tehtäviin myös siitä saatavan sanallisen palautteen ja niihin voidaan lisätä kuvia, ääntä ja esimerkiksi GeoGebra-komponentteja. ViLLEssä luodut tehtävät ovat automaattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä, joten hyödynnettävissä oleva tehtäväpankki on todella laaja.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata automaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituksia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin opettajan arvioimiin tehtäviin, kuten esseisiin tai harjoitustöihin voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin.

Turun yliopiston ulkopuolisista ViLLE-koulutuksista vastaa Eduten Oy. Mikäli sinua kiinnostaa ottaa ViLLE käyttöön oppilaitoksessasi, tutustua Eduten Oy:n tarjoamiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Voit myös ottaa yhteyttä Oppimisanalytiikan keskukseen, mikäli sinua kiinnostaa esimerkiksi yhteistyön tekeminen. Turun yliopiston henkilökunta voi tutustua ViLLEn käyttöönottoon tästä.

 

Käyttö Turun yliopistossa

 

ViLLE tukee useita ominaisuuksia, joita käytetään laajalti korkeakouluopetuksessa. Koska ViLLE on kehitetty Turun yliopistolla, Oppimisanalytiikan keskus tarjoaa ViLLEn käyttöönottoon tukea Turun yliopiston henkilökunnalle.

Mikäli olet Turun yliopiston henkilökuntaa ja sinua kiinnostaa ViLLEn käyttöönotto, ota meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen villetuki@utu.fi.

Turun yliopiston ulkopuoliset tahot voivat tutustua ViLLEn käyttöönoton mahdollisuuksiin tästä.