ViLLE-koulutukset

Haluatko ViLLEn käyttöön luokassasi? Se on helppoa! Saat tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksessa, jonka aikana saat myös henkilökohtaiset tunnuksesi ViLLEen. Koulutuksen jälkeen ViLLEn käyttö on opettajalle sekä hänen opiskelijoilleen maksutonta.

Lisäksi tarjoamme kokeneille ViLLE-opettajille mahdollisuutta jatkokouluttautua ViLLE-asiantuntijaopettajaksi. Asiantuntijakoulutuksen suorittanut opettaja voi luoda vuosittain kolme uutta ViLLE-opettajatunnusta kouluunsa.

Koulutuksista vastaa Eduten Oy.

Tutustu koulutusmalleihin ja varaa paikkasi ViLLE-koulutukseen.
Ilmoittaudu mukaan ViLLE-peruskoulutukseen

Asiantuntijaopettaja ilmoittaa hänen kauttaan tulevat opettajat suoraan ViLLEssä.

Etäkoulutuksissa käytetään Zoom-sovellusta. Webinaarin alkaessa asennetaan selaimen laajennus automaattisesti. Zoom toimii Windows, Linux ja Mac koneilla, sekä sille on mahdollista asentaa sovellus iOS ja Android laitteisiin. Etäkoulutukseen osallistumiseksi et tarvitse web-kameraa tai mikrofonia. Kysymykset esitetään tekstipohjaisessa chatissä.

Saat linkin koulutukseen sähköpostiisi koulutusta edeltävänä päivänä tai viimeistään samana aamuna.

Testaa Zoomin toimivuutta tästä. Lisätietoja Zoomin käytöstä (englanniksi).

Maksuttomia täydennyskoulutuksia

Tänä lukuvuonna olemme mukana mm. seuraavissa ViLLEä, oppimisanalytiikkaa ja digitaalista pedagogiikkaa koskevissa koulutuksissa. Kaikki alla olevat koulutukset ovat joko kokonaan tai osin Opetushallituksen rahoittamia ja osallistujalle maksuttomia. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Diagnostiikka ja tukitoimet alakoulun matematiikan opetuksessa (5 op)

Erityisesti luokanopettajille suunnattu koulutus käsittelee digitaalisista järjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämistä matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joissa käsitellään oppimisanalytiikan perusteita, sen tarjoaman diagnostiikan hyödyntämistä sekä oppilaille räätälöitäviä tukitoimia.
Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021
Järjestäjä: Turun yliopisto, Åbo Akademi

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Ohjelmoinnillinen ajattelu perusopetuksessa (2 - 4 op)

Ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksen täydennyskoulutus koostuu erillisistä alakoulun ja yläkoulun kursseista. Koulutuksessa tutustutaan ohjelmoinnillisen ajattelun periaatteisiin sekä sen yhteyksiin ohjelmointitaitojen kanssa. Tämän lisäksi koulutuksessa käsitellään sitä, miten ohjelmoinnillista ajattelua voidaan opettaa omalla koulutusasteella. Syksyllä 2021 järjestetään yläkoulun opettajille suunnattu kurssi.
Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021
Järjestäjä: Turun yliopisto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen (6 op)

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Kursseilla käsitellään oppimisanalytiikan perusteita ja sen hyödyntämistä sekä opettajana että oppilaitosjohdon näkökulmasta.
Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021
Järjestäjä: HY+, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, TOPIK, Suomen eOppimiskeskus

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Joustavaan matematiikkaan (15 op)

ViLLE-ympäristössä toteutettu ja suuren suosion saavuttanut täydennyskoulutusohjelma tarjoaa joustavan matemaattisen ajattelun verkkokursseja eri kouluasteiden opettajille sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Syyslukukaudella tarjolla ovat kaikille yhteinen johdantokurssi sekä herkullinen kattaus valinnaisia kursseja.
Järjestäjä: Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena (5 op)

Koulutuksessa syvennytään oppimisanalytiikan rooliin laaja-alaisten taitojen ja arvioinnin kehittämisen tukena. Koulutuksessa tutustutaan oppimisanalytiikkaan opetussuunnitelmien taitotavoitteiden ja arvioinnin näkökulmista yhdessä kokeillen ja eri työkalujen avulla. Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Tästä apua vaikkapa uuden LOPSin käyttöönoton avuksi!
Toteutus: verkkokurssi, syksy 2021
Järjestäjä: Suomen eOppimiskeskus, Gridi, Islacat Edu, Turun yliopisto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Oppimisanalytiikka - bittinikkaroinnista pedagogisiin toimenpiteisiin (2 op)

Mitä tarkoitetaan kun puhutaan oppimisanalytiikasta? Miten se on sidoksissa oppimisympäristöihin ja mitä hyötyä siitä on opetuksessa? Mitä analytiikan tulkinnassa tulee ottaa huomioon ja miten oppimiseen liittyvää dataa voidaan tehokkaasti visualisoida? Entä millaisia vaikutuksia tekoälyllä voi olla opetukseen tulevaisuudessa? Turun yliopiston ja Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyönä laadittu verkkokurssi käsittelee oppimisanalytiikan käyttöä opettajan pedagogisena työkaluna. Jos käytät oppimisjärjestelmiä tai -ympäristöjä, tämä kurssi luo syväkatsauksen niiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kurssi on opettajille suunnattu täydennyskoulutus, jonka kehityksen on rahoittanut Opetushallitus. Kurssin voit suorittaa joustavasti omassa aikataulussasi.
Toteutus: verkkokurssi
Järjestäjä: Suomen eOppimiskeskus, Turun yliopisto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen