Försök med tvåårig förskoleundervisning


Suomeksi


På den här sidan hittar du instruktioner och utbildningsmaterial gällande utförandet av utvärderingen av barnen. Utbildningen är öppen till 30.9. När du har studerat materialet, svara på den här enkäten.

OBS!

Logga in med elevkontot på karville.fi


Problem med barnens kompetensbedömningsuppgifter har identifierats vid användning av äldre versioner av Apples programvara. Om du till exempel använder en iPad under utvärderingen och stöter på problem, uppdatera programvaruversionen av din enhet till den senaste.

Se instruktioner för hur du uppdaterar din iPad -programvaruversion här


Alla barn födda 2016 på ert verksamhetsställe utvärderas, utom de vars vårdnadshavare förbjudit utvärderingen. Om koderna för ett barn som ska utvärderas saknas från listan som skickats till ert verksamhetsställe, fyll i Excel-filen (Ladda) med uppgifter om barnen som saknas och skicka den ifyllda tabellen med säker e-post till adressen eskarikokeilu@vatt.fi. Använd rubriken “Saknade koder”. De koder som saknats skickas till er inom två vardagar.


Utbildning för kompetensbedömning av barn

Ett exempel på kompetensbedömning