Hyppää pääsisältöön

Ohjelmointi

 

Ohjelmoinnin opintopolku

Ohjelmointi on OPS2016-muutoksen myötä tulossa mukaan eri koulutusasteiden opintosuunnitelmiin. ViLLE Team on ennakoinut muutosta toteuttamalla opetusteknologiaa tukevat ohjelmointikurssit niin yläasteelle kuin lukioonkin. Yläasteelle on toteutettu Python-kielinen perusohjelmointikurssi, ja lukioon perusohjelmointikurssin lisäksi olio-ohjelmoinnin perusteisiin tutustuttava Java-kielinen ohjelmoinnin jatkokurssi.

ViLLE Team -tutkimusryhmällä on pitkät perinteet ohjelmoinnin opetuksen tutkimuksessa. Tätä tutkimustietoa on hyödynnetty kurssien suunnittelussa. Ohjelmointi on malliesimerkki taidosta, jonka oppimisessa omaehtoinen harjoittelu on avainasemassa. Tämän vuoksi ViLLE Teamin ohjelmointikurssit on suunniteltu siten, että opiskelijat tai oppilaat viettävät valtaosan kurssista aktivoivien harjoitusten parissa. Suurin osa harjoituksista on automaattisesti arvioituja, jolloin opettaja voi keskittyä henkilökohtaiseen ohjaamiseen palautusten tarkistamisen sijasta.

ViLLE Team tarjoaa valmiit materiaalit kurssien toteutukseen. Opetuspaketista löytyvät valmiina luentokalvot, harjoitustyöt mallivastauksineen ja opettajan kirja. Näiden lisäksi tarjottavasta ViLLE-pohjasta löytyy valmiit tutoriaalit ja viikkotehtävät. Yhdestä tutoriaalista löytyy keskimäärin kymmenen automaattisesti arvioitavaa ohjelmointiharjoitusta. Lisäksi ViLLE-kurssin avulla voidaan kerätä joka moduulista sähköisesti palaute opiskelijoilta. Kurssin lopuksi järjestettävä sähköinen tentti löytyy myös materiaaleista. Vaikka materiaalit tarjotaan valmiina, ne eivät sido opettajaa tiettyihin käytäntöihin: materiaaleja saa vapaasti hyödyntää ja muokata omaan kurssirakenteeseen ja opetustyyliin sopivaksi. Tarvittaessa ViLLE Team tarjoaa apua kurssien muokkaukseen.

Kursseja on tähän mennessä pilotoitu Salon alueen kouluissa. Ensimmäinen instanssi yläasteen ohjelmointikurssista Python-kielellä päättyy Armfeltin koulun yläasteella vuoden 2016 alussa. Kokeilussa mukana olleet opettajat Jouko Järvenpää ja Keijo Hellund ovat osallistuneet aktiivisesti kurssirakenteen suunnitteluun, ja tarjonneet arvokasta palautetta materiaalien kehittämiseen. Lukion peruskurssin pilotointi saatiin päätökseen joulukuussa 2015 Salon lukiossa, ja jatkokurssin ensimmäinen instanssi alkoi välittömästi tämän jälkeen. Kurssia opettanut Mikko Lujasmaa on vastaavasti osallistunut ansiokkaasti materiaalien suunnitteluun ja kurssin opetusmuotojen kehittämiseen. ViLLE Teamille onkin äärimmäisen tärkeää, että opettajilta ja ”kentältä” tuleva palaute oikeista opetuskokemuksista toimii perustana kurssien suunnittelulle ja toteutukselle.