Hyppää pääsisältöön

Projektit

ViLLEä käytetään lukuisissa projekteissa esimerkiksi matematiikan, ohjelmoinnin ja kielten opetukseen.

Seuraavassa on esitelty projekteja joissa ViLLEä on käytetty, ja jotka on toteutettu yhteistyössä ViLLE Teamin kanssa. Jos olet kiinnostunut aloittamaan opetukseen tai oppimiseen liittyvän, ViLLEä hyödyntävän projektin, tai osallistumaan johonkin olemassa olevaan projektiin, ota yhteyttä ViLLE Teamiin.

Katso myös ViLLEn saavutusten esittelyvideo täältä

Meneillään Oleva

Matematiikan ja äidinkielen opintopolkuja (projekti osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama) tutkitaan useissa ala- ja yläkouluissa Lounais-Suomessa. Tutkimuksessa jokaisen osallistuvan luokan yksi oppitunti viikossa on muutettu sähköiseksi ViLLE-tunniksi, jolla harjoitellaan käsiteltävää aihetta erilaisten automaattisesti arvioitavien tehtävien ja pelien avulla. Projektin päämääränä on parantaa opiskelijoiden oppimistuloksia ja motivaatiota, ja lopulta muodostaa jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen opintopolku, jossa järjestelmä osaa automaattisesti adaptoitua opiskelija taitotasoon ja oppimistapoihin.

Oppimisanalytiikka on Turun yliopiston rahoittama projekti, jossa ViLLEn automaattisesti keräämää dataa ja uusia oppimisanalytiikan menetelmiä käytetään ennustamaan opiskelijoiden opintomenestystä ja tunnistamaan putoamisvaarassa olevat opiskelijat hyvissä ajoin etukäteen.

Lukioteko on Turun kaupungin koordinoima ESR-hanke, jossa ViLLE Team on mukana kehittämässä uusia tapoja korkeakouluopintojen tarjoamiseksi jo lukioissa.

Valmiina työelämään -hanke (VALTE) on valtakunnallinen usean oppilaitoksen yhteinen ESR-rahoitteinen kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tarjotaan välineitä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopisto ja prof. Jouni Isoahon vetämässä projektiryhmässä työskentelevät ViLLE Teamista Peter Larsson ja Erno Lokkila.

Valmis

Ohjelmointikurssi yläasteelle on LUMA-keskus Suomen rahoittama projekti, jossa kehitetään opetusteknologiaa hyödyntävän ohjelmointikurssin materiaalit yläkouluille. Projektia pilotoidaan opetuskäytössä Armfeltin koulussa syksystä 2015 alkaen. Hanke on päättynyt vuonna 2016 ja kurssi on vapaassa jaossa ViLLEssä. Mikäli suunnittelet kurssin käyttöönottoa tilaa harjoitustehtävien malliratkaisut sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen kautta.

"Yliopistotasoinen ohjelmointi osaksi lukion kurssitarjotinta" on Opetushallituksen rahoittama projekti, jossa kehitetään opetusteknologiaa hyödyntävän ohjelmointikurssin materiaalit lukioille. Projektia pilotoidaan Salon lukiossa syksystä 2015 alkaen. Hanke on päättynyt vuoden 2016 lopussa, ja sen lopputuotteena on levityksessä kaksi käyttävalmista ohjelmointikurssia lukioiden vapaasti käytettäväksi.

Opettajien täydennyskoulutus on LUMA-keskus Suomen rahoittama projekti, jossa opettajille annetaan ViLLE-käyttökoulusta kolmessa eri modulissa: matematiikka, sähköinen arviointi ja tutoriaalit.

Lukion sähköiset kokeet on Opetushallituksen rahoittama projekti, jossa lukioiden kokeita muutetaan sähköisiksi ViLLE-kokeiksi.

MatViLLE 1 ja 2 olivat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittamia projekteja, joissa kehitettiin uusia matematiikkaan liittyviä tehtävätyyppejä ja -sisältöjä peruskoulu- ja lukiotasoiseen matematiikan opetukseen.

Äidinkielen kansallinen arviointi 2014 oli Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimus, jossa n. kolmasosa vastauksista annettiin sähköisesti ViLLE-järjestelmän avulla. Arviointi jatkui 2015 matematiikan ja kestävän kehityksen osalta Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen järjestämänä. Arvioinnissa n. 2000-4000 opiskelijaa satunnaisesti valituista kouluista ympäri Suomea vastasi tehtäviin ViLLEn avulla.